Søren Sørensen

Formand for HK Privat Østjylland, Søren Sørensen ønsker, at 4-dages arbejdsuge bliver en del af OK23.

 

Lønmodtagerne ønsker det

Blandt HK’s medlemmer er der store ønsker om et arbejdsmarked, der giver en bedre balance imellem privatliv og arbejdsliv. Vores medlemsundersøgelser viser, at der er en forventning om fælles løsninger.

… og virksomhederne har brug for det

Mange arbejdspladser har rekrutteringsproblemer i øjeblikket. Det er svært både at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Endvidere taber det danske arbejdsmarked hver eneste dag arbejdstid på stress-sygemeldinger og tidlig nedslidning. Vi har brug for fælles løsninger på de to store problemer, og der er mange penge at hente alene der…

Individuelle og kollektive muligheder

Corona-nedlukningen har fået mange danske arbejdspladser og lønmodtageres øjne op for mere fleksible arbejdstider/dage/uger, hvor den enkelte kan planlægge sit arbejdsliv og fritidsliv mere frit. Hjemmearbejdsdage, fleks-ordninger og personlig planlægning af arbejdsopgaver giver mere individuel frihed og mulighed. Det er de individuelt baserede alternativer.

Odsherred kommune er et eksempel på kollektive løsninger hvor dele kommuneadministrationen er gået på 4-dages arbejdsuge. Der er også eksempler på private rådgivningsvirksomheder med 2 faste dages hjemmearbejde. Endvidere er der private virksomheder, som arbejder 4 dage om ugen på færre end 37 timer.

Det kan svare sig

De kollektive løsninger kan betale sig for både arbejdsgiverne og virksomhederne. Det kan svare sig, som vi siger i Jylland. Erfaringerne fra både danske og udenlandske arbejdspladser omkring overgang til 4-dages arbejdsuge er entydigt positive. En større aarhusiansk virksomhed er overgået til 4-dages arbejdsuge og har oplevet, at sygefraværet er faldet til det halve, medarbejderudskiftningen er faldet til en fjerdedel, og produktiviteten er ovenikøbet steget! Det er meget imponerende.

Lovgivningen er på plads

Der er ingen benspænd i forhold til lovgivningen. 4-dages arbejdsuge er nemlig ikke i strid med A-kasselovgivning, Ferielov, Funktionærlov m.m. 

Hvorfor er Arbejdsgiverforeningen fodslæbende?

Når det kan svare sig, det er praktisk muligt og ganske ønskværdigt, hvorfor er Dansk Arbejdsgiverforening så fortsat skeptisk og fodslæbende? Det er fair nok, at Dansk Arbejdsgiverforening ikke ønsker at lave et stort eksperiment med det private danske arbejdsmarked lige nu, men hvorfor ligefrem stå i vejen for udviklingen? Det vil klæde Arbejdsgiverforeningen aktivt at arbejde for at implementere de alternative arbejdslivsmodeller for at medvirke til en positiv udvikling af danskernes arbejdsliv. 

Tilbyd rådgivning om alternative arbejdslivsmodeller

Dansk Industri og CO-Industri driver tilsammen rådgivning, som understøtter de danske virksomheders arbejde med fx tidsstyring og etablering af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøarbejde. Det er oplagt, at man i dette regi også tilbyder rådgivning til danske virksomheder omkring overgang til alternative arbejdslivsmodeller – herunder 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde.

Overgangen til alternative arbejdslivsformer kan i starten give ledelsesmæssige hovedbrud, og der kan være administrative, praktiske og psykologiske barrierer. Der er ingen grund til, at hver virksomhed selv skal opfinde den dybe tallerken. Lad os opfinde den sammen.  

Aktiv anerkendelse i overenskomsterne

Ligesom vi i Industriens overenskomst har en hensigtserklæring omkring bæredygtig produktion, så skal vi også have en hensigtserklæring om et bæredygtigt arbejdsliv – til gavn for både virksomheder og medarbejdere.