Ledelsen har naturligvis et meget stort ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det står i Arbejdsmiljøloven – og loven skal holdes. Nogle dele af arbejdsmiljøet er jo oplagt noget, som chefen må og skal handle på. Er der skadelige stoffer på arbejdspladsen? Så må stofferne fjernes – eller medarbejderne må beskyttes. Er balancen mellem opgaver og ressourcer helt i ubalance? Så må chefen sikre en rimelig balance. Er der støj eller trusler? Så må medarbejderne skærmes. 

Engageret dialog mellem kolleger
Arbejdsmiljø kræver vores engagement i dialogen (foto: Colourbox). 

Love løser ikke alt

Men det er ikke alt, man kan lovgive sig til. Heller ikke på arbejdsmiljøområdet. Derfor arbejder vi i HK Nordjylland både for at loven bliver overholdt, men også for at styrke arbejdsmiljøet på alle de områder, som samfundet ikke kan lovgive om. Er der dårligt samarbejde mellem kollegerne? Taler vi pænt – eller grimt - til hinanden? Viser vi interesse for kollegerne som mennesker – eller mobber og chikanerer vi hinanden? Anerkender – eller ignorerer - vi hinanden? Alle disse forhold kan chefen ikke håndtere og løse – i hvert fald ikke alene. Det kræver samarbejde. 

Derfor må præmissen være klar for alle: Det fælles arbejdsmiljø er ikke noget, man som individ kan melde sig ud af og sige: ”Det gider jeg ikke. Det er ikke min opgave!”. Man kan ikke slukke for et arbejdsmiljø. Man kan heller ikke flygte fra det. Eller prøve at isolere sig bag en lukket dør. Arbejdsmiljøet er bogstaveligt talt allestedsnærværende. Det siver ind i vores kroppe og hoveder – og det sidder fast i vores sjæl, også, når vi holder fyraften, og når vi rejser på ferie med familien. 

Selv om arbejdsmiljøet ikke står nævnt i vores ansættelseskontrakter under ”Forpligtelser”, så er der en uskreven social kontrakt på enhver arbejdsplads. Og den lyder: ”Vi har ret til et godt arbejdsmiljø – og vi er forpligtiget til selv at bidrage”.

Lad flokdyret mødes  

Vi er som mennesker flokdyr, og vi har brug for det sociale fællesskab – også på jobbet. En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø skaber både rum for individet og flokken. Vi har gennem mange år haft meget fokus på at indrette vores individuelle arbejdspladser rigtigt. Vi har fokuseret på arbejdsstillinger, lys og støj. 
Men ligesom vi skal have gode rammer for vores individuelle arbejde, hvad enten vi arbejder på et lager, ved et kasseapparat eller et skrivebord, så skal vi også have gode rammer for flokkens fælles arbejdsmiljø. 


Mennesket er et flokdyr - også på jobbet (foto: Colourbox). 
Konkret skal der for eksempel på en arbejdsplads være både tid og rum til pauser. Gode rammer om pauser og fælles mødesteder skaber frodige rammer for relationer mellem kolleger – og menneskene bag vores professionelle facader. Når man investerer i arbejdsmiljø, så består investeringen ofte i netop tid. En del af tiden går til pauser, som er så vigtige for arbejdsmiljøet. Når vi som kolleger holder pauser sammen, så danner vi relationer både fagligt og menneskeligt. Hermed styrker vi vidensdeling til gavn for produktivitet. Og vi styrker kendskab til hinandens styrker og udfordringer på det mere menneskelige plan. Og dette kendskab til ligheder og forskelle styrker trivsel og sammenhold. For et flokdyr som mennesket kan samvær være lige så vigtigt som en god lampe og et velfungerende udluftningsanlæg. 

Hvis vi i vores fysiske og tidsmæssige indretning af arbejdsdagen blindt kun fokuserer på individuel produktivitet og ikke levner hverken tid eller fysisk rum til flokken, så underminerer vi arbejdsmiljøet. Og så falder både produktionstallet og trivselsbarometret. 

Dialog

Et af værktøjerne til at udvikle arbejdsmiljøet er uden tvivl dialogen. Men det er ikke en hvilken som helst dialog, der kan styrke eller hele et arbejdsmiljø. Den åbne, nysgerrige, lyttende dialog, der inddrager alle kolleger og har som mål oprigtigt at forstå hinanden, kan styrke arbejdsmiljøet. 

I februar 2023 inviterer vi i HK Nordjylland alle vores arbejdsmiljørepræsentanter fra utallige nordjyske arbejdspladser til en stor konference om arbejdsmiljø. Og her er temaet netop: Det kollegiale fællesskab – fundamentet under et godt arbejdsmiljø. Vi ser frem til konferencen og til de mange resultater, som arbejdsmiljørepræsentanterne i kraft af kurset kan skabe ude på arbejdspladserne. 

I HK Nordjylland vil vi som formænd for sektorerne Handel, Privat, Kommunal og Stat sammen med de mange arbejdsmiljørepræsentanter arbejde for, at vi i 2023 får gjort arbejdsmiljøet endnu bedre på de nordjyske arbejdspladser. 

Ansvaret for arbejdsmiljøet påhviler nemlig både mig, dig, chefen, arbejdsmiljørepræsentanten og fagforeningen. Det er kort sagt en fælles forpligtende opgave: Sammen skaber vi hinandens arbejdsmiljø. 

 

---

Indlæg af: af Jon Harild (formand HK Handel Nordjylland), Christina Madsen Kristiansen (formand HK Privat Nordjylland), Katharina Hauge Antonsen (formand HK Kommunal Nordjylland) og Jonna Vestergaard (formand HK Stat Nordjylland).