Jesper Thoup

Fællesformand for HK Østjylland, Jesper Thorup: Viden om bæredygtighed er nødvendig på nutidens arbejdsmarked. 

 

Formand for HK Østjylland, Jesper Thorup

 

Vi var lige kommet på den gode side af Corona og var overbeviste om, at en normaltilstand igen ville indfinde sig. Men så invaderede Rusland Ukraine, hvilket førte til en massiv inflation drevet af markant stigende priser på energi og fødevarer. Krigen har desuden udløst den største flygtningestrøm i Europa siden 2. Verdenskrig. Over 30.000 af disse er søgt mod Danmark og via en særlov fra Folketinget har de haft umiddelbar adgang til det danske arbejdsmarked, hvilket mange af dem har benyttet sig af. Dette til trods har HK-ledigheden holdt sig lav gennem hele 2022. 

Desværre er der noget, der tyder på, at ledigheden kan komme til at stige i 2023. Derfor er det afgørende vigtigt, at du som medlem sikrer dig de bedste kort på hånden med kurser og efteruddannelse. Og det er også afgørende vigtigt, at du som arbejdsgiver ikke bare afskediger i panik over udsigterne til nedgang. I stedet kan du netop nu bruge muligheden for at efteruddanne dine medarbejdere, så de er klædt på til succes med morgendagens udfordringer for jeres arbejdsplads. 

På de indre linjer har vi i HK oprustet kraftigt på vores indsats i forhold til elever med en kortere videregående uddannelse eller med mellemlang videregående uddannelse. En indsats som forstærkes i 2023, da det er vigtigt, at vi i HK får disse medlemsgrupper organiseret. Desuden har den nye regering har bebudet et ”markant” løft af hele erhvervsskoleområdet, så der skal nok blive nok at se til. 

Bæredygtighed har været et stort fokusområde for os i 2022 og bliver det også i 2023. Vi tilbyder igen i år en række bæredygtighedsaktiviteter, for viden om bæredygtighed er nødvendig på nutidens arbejdsmarked. 

Det er nu, at vi forhandler overenskomst på det private område. En stor opgave i en virkelighed, hvor alting er blevet så meget dyrere end tidligere. Men det glæder mig at se, at så mange er engagerede i overenskomstarbejdet. 

For vi skal blive flere. Vi skal stå stærkest muligt på et arbejdsmarked, hvor mange ønsker alle fordelene, som overenskomsterne giver dem uden at ville bidrage til fællesskabet. Det skal vi gøre noget ved sammen. Fortæl dine kollegaer, at rettighederne ikke er dumpet ned fra himlen. At de er resultatet af et fagligt sammenhold i rigtige fagforeninger, og hvis ikke man står sammen, så kan man ikke længere tage det for givet. 

Vi glæder os til at se jer i 2023.

Herunder kan du læse, hvad formanden for din sektor tænker om muligheder og udfordringer i 2023.  

Søren Sørensen

Formand for HK Privat Østjylland, Søren Sørensen: Forventningerne til overenskomstforhandlingerne er store.

 

HK Privat Østjyllands formand Søren Sørensen

2023 bliver et meget vigtigt år for vores medlemmer. En stor del af medlemmerne skal have fornyet overenskomst, og forhandlingerne er i gang. Vi regner med, at der vil være et gennembrudsforlig på de store industrioverenskomster i starten af februar. De viser retningen for alle de landsdækkende overenskomster.

Vores medlemmer står i en særdeles vanskelig situation med høj inflation og øgede udgifter til blandt andet el, vand og varme. Forventningerne til overenskomstforhandlingerne er store. Herefter skal vi stemme om overenskomsterne ved urafstemningen, og jeg håber på, at vores medlemmer vil stemme i stor målestok.

Vores tillidsrepræsentanter i Østjylland får travlt i forbindelse med OK23. De er HK’s øjne, ører og hjerter på arbejdspladserne, og der bliver brug for alle mand for at få en så effektfuld urafstemning som muligt.

Man kan håbe på, at 2023 bliver året, hvor vi som lønmodtagere stiller krav om at få løst de store problemer på det danske arbejdsmarked. Der er stadigvæk alt, alt for mange, som bliver sygemeldt med stress, og der er stadig flere og flere, som har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet helt frem til pensionsalderen. I HK Privat Østjylland er vi glade for, at så mange deltager i vores arrangementer og netværk omkring 4-dages arbejdsuge. Resultaterne fra de private og offentlige arbejdspladser, der allerede er gået den vej, er yderst positive, og vi glæder os over at kunne arbejde endnu mere med emnet i 2023. 

 

Cliff Præstegaard

Formand for HK Handel Østjylland, Cliff Præstegaard: Din stemme ved overenskomstforhandlingerne er VIGTIG.

 

HK Handel Østjyllands formand Cliff Præstegaard

Krigen i Ukraine har betydet en voldsom prisstigning på stort set alt, lige fra energiprisen til prisen på smør og alle andre dagligvarer. Dine lønkroner er blevet mindre værd, det er blevet svære at betale regningerne og få mad på bordet for alt for mange danskere. 

Arbejdsgiverne har brugt meget taletid på at fortælle, at de ikke tjener penge – ja endda, at de har et stort underskud hver dag. Noget af det er rigtigt og noget er helt forkert. Noget tyder på, at dagligvarebutikkerne Bilka, Føtex, Kvickly, SuperBrugsen og Meny har mistet omsætning og dermed indtjening (og har måske endda et direkte tab), MEN vi danskere har i stedet flyttet vores indkøb af dagligvarer til discountbutikkerne, som har haft en stor fremgang. 

Vi skal også huske på, at butikkerne kom ud med et KÆMPE overskud i Corona-årene, men det virker til, at det allerede er glemt nu. Store dele af specialvarehandlen, nethandlen og engrosdelen har også tjent stort under Corona – hvor meget har du fået i lønforhøjelse?

Lige nu forhandler vi overenskomst. En ting er sikkert – det bliver nogle svære forhandlinger. Arbejdsgiverne siger, at de ikke har noget at give af, og vi siger, at vi skal have til vores medlemmer, som har mistet købekraft på grund af den høje inflation.

En ting er helt sikkert – din stemme ved overenskomstforhandlingerne er VIGTIG - vigtigere end nogensinde. Vi skal sende et signal til arbejdsgiverne om, at medlemmerne står sammen om mere i løn. Tror jeg, der bliver konflikt? Det kommer meget an på, hvad Dansk Industri og CO Industri når frem til, og om de overhovedet når frem til et mæglingsforslag, der skal stemmes om.

Tal med dine kollegaer om det mæglingsforslag, HK Handel kommer med, og husk så at stemme.

 

 

Hanne Vinther

Fungerende formand og næstformand for HK Kommunal Østjylland, Hanne Vinther: Desværre sluttede 2022 med store sparerunder i regionen og vores 9 kommuner.

 

HK Kommunal Østjylland, næstformand og fungerende formand Hanne Vinther

Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Det er et stort ønske fra mig, at vi igen kan få varme på vores arbejdspladser. Vi fryser, og vi vil ikke blive syge af at gå på arbejde. 

Efter en lang Corona-tid er vi nu tilbage på arbejdspladserne med nye arbejdsgange, flere hjemmearbejdsdage og med nye måder at holde møder på. For mange af os var det rart at vende tilbage til kollegerne og få sammenholdet tilbage. 

Desværre sluttede 2022 med store sparerunder i regionen og vores 9 kommuner i HK Kommunal Østjylland, og ikke mindst det nye regeringsgrundlag, som lægger op til kæmpe besparelser og store ændringer i hverdagen. Og ja, Store Bededag er jo også i spil. 

I 2023 er det igen tid til at indhente overenskomstforslag til OK24. Jeg håber, at mange har lyst til at bidrage med forslag, som vi kan gå videre med til forhandlingerne. 
Både HK Forbundet og HK Kommunal har sat gang i projekter, hvor vi skal arbejde for at få en større, stærkere og bedre organisation. Det glæder jeg mig til sammen med medarbejdere og bestyrelse og ikke mindst vores gode og dygtige tillidsvalgte, at arbejde med.

 

 

Bent Klim Johansen

Formand for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen: Hele 79 % af de adspurgte statslige medlemmer var positive over for en 4-dages arbejdsuge.

 

HK Stat Østjyllands formand Bent Klim Johansen

På HK Stats område har vi, som i HK’s øvrige sektorer, også sat fokus på 4-dages arbejdsuge. Mere end 1.200 statslige medlemmer har tidligere besvaret HK Stats egen undersøgelse om, hvorvidt en 4-dages arbejdsuge kunne medvirke til at øge trivsel, forbedre arbejdsmiljøet og medbringe stress på de statslige arbejdspladser. Hele 79 pct. af de adspurgte statslige medlemmer i undersøgelsen svarede positivt herpå.

Samtidig har vi også fokus på, om en kombination med 4-dages arbejdsuge og/eller flere hjemmearbejdsdage kan afhjælpe presset på de statslige ansatte. Under alle omstændigheder bevæger vi os hen imod øget fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse på de statslige arbejdspladser.

Vi følger også grundigt med i den nye regerings ageren ift. regeringsgrundlaget og Finansloven, der som bekendt får direkte indflydelse for HK Stats medlemmer. Særligt ift. de allerede indgåede aftaler om genopretningen af SKAT, herunder rekruttering, kompetenceudvikling og samarbejde. 

Vi har også et fortsat fokus på flerårsaftalen for strafferetskæden på tværs af politi, anklagemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen. Besparelserne på alle statens uddannelsesområder følges også tæt. Den fortsatte kampagne for helt og aldeles afskaffelse af omprioriteringsbidraget inden for alle statens områder arbejder vi også videre med.

Som repræsentant for HK Stat Østjylland deltager jeg bl.a. også i HK Stats "Visionsudvalg", der arbejder med, hvordan HK Stat kan fremtidssikres og skal se ud i år 2030. Udvalget diskuterer også, hvilken fagforening vi gerne vil være for medlemmerne, og det arbejde glæder jeg mig også til.