Sara Kragh Dam var slet ikke i tvivl om, at skulle noget andet, da hun blev tvunget tilbage til sin stilling som mellemleder i en stor supermarkedskæde efter en sygemelding. Hun havde udviklet stress og angst som følge af dårligt arbejdsmiljø og ikke mindst et voldeligt overfald, hvor en kunde havde kastet en fyldt dåse tomater i hovedet på hende.

Da hun så et opslag om at Svendborg Kommune søgte en kontorelev, var det oplagt at søge, for hun havde besluttet, at hun gerne ville noget med jura og lovgivning. Og det viste sig at være helt rigtigt.

- Arbejdet med socialt udsatte borgere, giver rigtig god mening for mig. Lige nu sidder jeg med uddannelseshjælp og kontanthjælp Jeg synes det er vildt spændende at se på borgernes baggrund og hvad de kommer fra, for at finde ud af hvordan jeg bedst kan hjælpe, fortæller Sara Kragh Dam.

 

Borgere og kunder er det samme

Selvom hendes karriere i detailbranchen ikke endte lykkeligt, kan Sara Kragh Dam dog stadig bruge nogle af sine kompetencer, og især sin erfaring fra dengang, i sit nye job.

- Jeg har både oplevet vrede kunder og ophidsede borgere. Jeg synes, at kommunikation er rigtig spændende og arbejdet med at få talt en ophidset borger ned igen, forklarer hun.

Hun glæder sig dog over, at hun primært har telefonisk borgerkontakt, så hun altid kan lægge røret på, hvis borgeren begynder at komme med trusler.

- Der er nul tolerance over for trusler, så jeg føler ikke, at jeg bliver kastet tilbage i minderne om overfaldet. Her er vi rigtig gode til at tale om det, og vi anmelder det til politiet, hvis det er deciderede trusler, fortæller Sara Kragh Dam.

Hun håber, at hun kan få lov at blive i Ydelsen, når hun er færdig med sin elevtid.

- Jeg er så glad for at gå på arbejde. Og jeg kører gerne 45 minutter i bil, for jeg har verdens bedste kolleger og et super spændende arbejde, lyder det fra Sara Kragh Dam.