Foto: Colourbox.

I HK Handel kæmper vi medlemmernes sag, når de oplever brud på overenskomsten eller lovgivningen. Foto: Colourbox.

36.568.145 kroner. Så mange penge har HK Handel sikret medlemmerne i 2022 efter at have ført deres personsager og arbejdsskadesager.

Personsagerne handler bl.a. om arbejdsgivers brud på overenskomsten. Det kan være manglende betaling af fritvalg, pension, anciennitetstillæg, overarbejde eller lignende. Men det kan også handle om brud på loven. F.eks. hvis et medlem er blevet diskrimineret og forskelsbehandlet af arbejdsgiver eller som funktionæransat er blevet opsagt uden varsel.

”Som rigtig fagforening er en af vores vigtigste opgaver at kæmpe medlemmernes sag, når de bliver uretfærdigt behandlet. Jeg er glad for, at vi på den måde kontant kan gøre en forskel for medlemmerne,” siger HK Handels formand, Mette Høgh.

Fordelen ved en ”rigtig” fagforening

I nogle tilfælde er sagerne vundet ved Arbejdsretten. I de fleste tilfælde er der fundet frem til et forlig mellem HK Handel og arbejdsgiveren.

Det er kun overenskomstførende fagforeninger som HK Handel, der kan føre medlemmernes sag ved Arbejdsretten. Det kan såkaldt gule fagforeninger ikke.

I alt har HK handels medlemmer modtager 32.360.561 kroner i erstatning ved personsager. Der er udbetalt 4.207.584 kroner i arbejdsskadeerstatning.

Inge er et af de medlemmer, HK Handel har ført sag for. Hun fik 1,7 millioner i erstatning. Du kan læse hendes historie her.