Omsorgsdage

Som noget nyt har alle lønmodtagere fra 1. januar 2023 ret til at holde 5 omsorgsdage om året for at hjælpe et nærtstående familiemedlem, der har brug for ”væsentlig omsorg eller støtte på grund af alvorlig helbredsmæssig tilstand”, som det lyder i lovteksten.

Det kan være, hvis du skal følge din ægtefælle eller forælder til udredning for alvorlig sygdom, som fx kræft, alzheimers eller demens. Eller hvis vedkommende, der lider af en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, skal have hjælp eller støtte i forbindelse med fx blodprøvetagning eller tandlægebesøg. Du kan også gøre brug af omsorgsorloven, hvis du skal støtte en døende person, som er indlagt på hospital, hospice eller plejehjem.

Det er de nærmeste relationer, der nu har mulighed for at afholde de fem omsorgsdage. Nærmeste relationer er fx børn, forældre, ægtefælle/partner eller stedbørn, der bor i samme husstand som dig.

De fem årlige omsorgsdage regnes pr. kalender år og bliver tildelt ved årets begyndelse.

Omsorgsdagene kan både holdes som en samlet periode eller enkelte dage.

- Hvis du ikke gør brug af de 5 omsorgsdage, bortfalder de ved årets udgang. Retten akkumuleres altså ikke over flere år, siger Klara Hoffritz, der er advokat i HK Privat.

Du får ikke løn i de dage, du gør brug af din ret til omsorgsdage.

Kan kræve dokumentation

Det er op til din arbejdsgiver at beslutte, om de vil kræve, at du skal vise lægelig dokumentation som fx indkaldelse til udredning eller behandling.

- Hvis din arbejdsgiver kræver dokumentation, så påligger det dig som lønmodtager at fremskaffe og eventuelt betale for den nødvendige lægelige dokumentation, som skal kunne vises til din arbejdsgiver forud for afholdelsen af omsorgsorloven, siger Klara Hoffritz.