HK og Socialrådgiverforeningen har øget fokus på støtte til medlemmer på jobcentre efter hårdt år

Beskæftigelsesindsatsen er i stormvejr, og det har øget fokus på arbejdsmiljøet i landets jobcentre. - Medarbejderne går hver dag på arbejde for at hjælpe borgere. Alligevel blev de i valgkampen beskyldt for det ene og det andet fra begge sider af Christiansborg. Det var hårdt for mange, og regeringsgrundlaget tog den sidste luft ud af ballonen med budskabet om, at jobcentrene skal nedlægges, siger formand for HK Kommunal, Lene Roed. Derfor har HK også haft særlig fokus på at støtte medlemmerne på landets jobcentre bl.a. med en talsperson, en ressourcegruppe, flere nyhedsbreve og flere virtuelle møder med tillidsrepræsentanterne. Hun mener, at regeringen skylder svar på, hvad der skal erstatte jobcentrene, som ifølge regeringsgrundlaget skal nedlægges, og at det er paradoksalt, at mens beskæftigelsessystemet sidste år leverede historiske resultater, skulle medarbejderne alligevel lægge øre til hård kritik fra mange politikere. - Vi savner nogle hegnspæle for, hvad de har tænkt sig. Usikkerheden forplanter sig til de borgere, som er i kontakt med jobcentrene. Så med respekt for både ansatte og borgere skal vi snart se noget mere konkret fra regeringen. Lige nu er det bare en stor pærevælling. Derfor haster det, mener Lene Roed.

NB Medier
17-01-23

Regeringen mangler respekt for den danske model

Debatindlæg af formand for HK Kommunal Sydjylland, Dorthe V. Willumsen, og formand for HK Stat Sydjylland, Annette Godsvig Laursen. Regeringens lovforslag om at afskaffe Store Bededag er et udtryk for manglende respekt for den danske model. Det er utidig indblanding i arbejdsmarkedets forhold og helt utilstedeligt. Da der ikke skal være flere arbejdstimer samlet for offentligt ansatte, nedbringes antallet af offentligt ansatte, så der kommer 2700 færre. Ministeren kalder det ’beregningsteknisk’ og kan ikke pege på, hvor det skal ske i den offentlige sektor. Som formænd for de offentligt ansatte HK’ere i Sydjylland kunne vi godt tænke os at se de beregninger, for tallet virker grebet ud af den blå luft. Det virker helt urealistisk, at vi skal kunne undvære så mange gode medarbejdere i en i forvejen presset offentlig sektor. En samlet fagbevægelse er heldigvis klar til at kæmpe imod dette lovforslag hele vejen. Regeringen skal få deres fingre væk fra den danske model!

Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten m.fl.
13-01-23

Ny faglig konsulent i HK Sydjylland

Fagforbundet HK Sydjylland har ansat Mette Kjær som ny faglig konsulent. Hun skal arbejde med medlemmer af HK Kommunal Sydjylland. Mette Kjær bor i Sønderborg og er uddannet assistent med speciale i offentlig forvaltning med en kommunomuddannelse oveni. Derudover er hun i gang med en diplomuddannelse. Før sin tiltrædelse var Mette Kjær ansat i Sønderborg Kommune, hvor hun også var fællestillidsrepræsentant. Hun har hidtil været næstformand i HK Kommunal i Sydjylland - en post hun forlader i forbindelse med ansættelsen.

Jydske Vestkysten m.fl.
13-01-23

Regeringens plan er sjusket og respektløs

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Regeringen vil lukke jobcentrene og derved spare tre milliarder kroner. Der er dog ingen udmeldinger om, hvad der eventuelt skal træde i stedet for jobcentrene. Jeg får ondt i maven, hver gang regeringspolitikerne lægger an til en high five over deres sjuskede plan. For de glemmer de titusindvis af ledige, som har jobcentrene som et vigtigt omdrejningspunkt i deres tilværelse. De er i mine øjne blevet taget som gidsler i en populistisk politisk proces. Det er ganske enkelt mangel på respekt for en gruppe, der blandt andet omfatter nogle af samfundets mest skrøbelige. Regeringen glemmer også landets godt 12.000 jobcentermedarbejdere, der ikke ved, om de er købt eller solgt. I årevis har medarbejderne loyalt efterlevet de love og retningslinjer, der er blevet udstukket til dem fra skiftende politikere, på trods af at de ikke altid har været populære i offentligheden. Nu føler de sig med rette ladt i stikken. Jeg vil kraftigt opfordre regeringen til meget hurtigt at blive meget mere konkrete omkring, hvilke planer, de har for jobcentrene. Denne behandling af både ledige og medarbejdere kan de simpelthen ikke være bekendt.

Jydske Vestkysten m.fl.
09-01-23

Jobcenteransat til Mette Frederiksen: Er jeg velfærdsmedarbejder?

Debatindlæg af Karina Sørensen, talsperson på beskæftigelsesområdet for HK Kommunal. Mette Frederiksen udtalte i sin nytårstale: ’Derfor skal vi møde medarbejderne i velfærden med tillid frem for kontrol’. Kære Mette Frederiksen! Er jeg som ansat inden for beskæftigelsesområdet velfærdsmedarbejder eller ansat til kontrol? Svaret er ja. Det er hele skismaet i beskæftigelsesindsatsen, at vi yder velfærd, og at et af redskaberne, vi benytter os af, er kontrol. For med min faglighed ved jeg, at du får bedre mulighed for rette hjælp ved at tale med mig eller en af mine kolleger, end ved at du bare bliver overladt til dig selv. Noget statsministeren i sin nytårstale også kom ind omkring, da hun sagde: ’Alle har brug for at gøre sig umage. Være til gavn.’. Borgeren og den professionelle behøver ikke altid være enige. Jeg skal også som velfærdsansat kunne se en større dagsorden og agere ud fra den. En velfungerende beskæftigelsespolitik en hjørnesten i velfærden. Kære Mette Frederiksen! Beskæftigelsesindsatsen er gennemsyret af mistillid, så jeg håber, du vil vise mig tillid. Så vil jeg til gengæld gøre alt, hvad jeg kan rent fagligt for at højne mine borgeres velfærd.

A4 Medier
05-01-23

Besparelserne på jobcentrene er ikke pengene værd

Debatindlæg af Karina Sørensen, talsperson på beskæftigelsesområdet for HK Kommunal. ’Spar på jobcentrene’, lyder et udspil fra den nye regering. Men er den mon sikker på, at det rent faktisk vil være en besparelse at skære på jobcentrene? Hvis landets 800.000 jobskiftere alle sammen får bare en uges ekstra ledighed, giver det store udgifter. Hvis det ikke er en udgift, man mener er pengene værd, så bevar jobcentrene. Hvis man stadig mener, at vi skal holde udgifterne til sygefravær på det mindst mulige, så bevar jobcentrene. Hvis man stadig mener, at vi ikke kan svigte den danske ungdom, så bevar jobcentrene. Jeg vil minde om, at borgeren ikke forsvinder, bare fordi man flytter hjælpen til denne borger et andet sted hen. Hvis man gennemfører uigennemtænkte besparelser på beskæftigelsespolitikken, giver det flere borgere på førtidspension og færre mennesker i arbejdsstyrken - og så har man i hvert fald slet ikke sparet noget som helst. Hvis I lover at huske på det, så vil jeg til gengæld love at indgå meget konstruktivt i realiseringen af en beskæftigelsesindsats, der er til gavn for borgere, virksomheder og samfundet. Og så må I gerne kalde det noget andet end ’jobcenter’, hvis I synes, det er et meget grimt ord.

Kristeligt Dagblad
04-01-23

Lars har røget siden, han var 13, men så blev Nordjyllands største arbejdsplads røgfri

Det var ikke populært, da et byrådsflertal indførte røgfri arbejdstid 1. juni 2022 på arbejdspladsen Aalborg Kommune, der er Nordjyllands største. Blandt medarbejdere var der utilfredshed. Omkring 200 medarbejdere har takket ja til et rygestopforløb. En af de ansatte, der har takket ja til et rygestopforløb, er den 51-årige kontorassistent hos Døves Kulturcenter i Aalborg, Lars Christian Kyster Mortensen. Han var ellers ikke begejstret, da byrådet indførte ordningen, men han tror ikke, han var stoppet, hvis det ikke var for røgfri arbejdstid og rygestopforløbet. Fællestillidsmand for de HK-ansatte og medlem af HMU i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø, kritiserede indførslen af røgfri arbejdstid, og i dag siger hun om resultatet. - Det går faktisk fint, der er mange, der har taget imod et rygestopkursus og som har god succes med det, siger Susanne Thorsø, der tilføjer, at tilbagemeldingerne fra de 200 kollegaer er positive, og at de faktisk holder fast. Hun har dog ikke ændret holdningen til, at de ansatte fik ordningen trukket ned over hovedet. -Vi synes stadigvæk, at det er formynderisk, men byrådet har truffet en beslutning, og den skal vi som medarbejdere leve efter.

Nordjyske Stiftstidende
01-01-23

4-dages arbejdsuge er ikke længere utopi

En undersøgelse fra i år foretaget af Djøf viser, at 64 procent af medarbejdere ville sige ja til en eller flere modeller for 4-dages arbejdsuge, hvis de fik muligheden. Og i efteråret viste et forsøg med 4-dages arbejdsuge på Jobcenter Esbjerg stor tilfredshed hos de medarbejdere. Flere steder i fagbevægelsen ulmer diskussionen om, hvorvidt man skal kæmpe mere højlydt for 4-dages arbejdsuge. Der er momentum for 4-dages arbejdsuge netop nu, mener Michael Pedersen, lektor ved Institut for Ledelse og Politik på CBS. - Færre og kortere møder, aftalte tidsrum uden forstyrrelser i løbet af dagen og fælles pauser. Men det giver mindre individuel fleksibilitet, som ellers er noget af det, mange arbejdspladser har arbejdet henimod i mange år, siger Michael Pedersen. Fra flere fagforbund har der i løbet af de seneste måneder lydt lignende forudsigelser. Næstformand i HK Kommunal, Pia Lund Jeppesen, sagde til Børsen, at arbejdsugen kan komme på dagsordenen ved overenskomstforhandlingerne. Formand for FH Lizette Risgaard siger, at den seneste tids positive tilbagemeldinger fra arbejdspladser med 4-dages arbejdsuge og undersøgelserne, som viser stor interesse for fænomenet, tages ’meget alvorligt’ i fagbevægelsen.

Politiken
30-12-22

Store besparelser skabte utryghed

Kolde hænder. Det er et udtryk for Carsten Hjort Sørensen er grundigt træt af. Han er fællestillidsmand for 600 HK'ere i Silkeborg Kommune. - Jeg kalder det for nødvendige hænder. Vi løser administrative opgaver, der ellers skal løses andre steder som eksempelvis i daginstitutioner, skoler eller i ældreplejen. Mentalt er det rigtig træls hele tiden at blive udstillet som nogen, der laver noget, der nærmest bliver opfattet som overflødigt. Vi er også en vigtig del af den store velfærdsmaskine, siger Carsten Hjort Sørensen. Carsten Hjort Sørensen gør opmærksom på, at mange administrative medarbejdere har direkte borgerkontakt. Han er ikke i tvivl om, at det kan mærkes, når den kommunale administration bliver ramt af besparelser. I juni blev det meldt ud, at Silkeborg Kommune skulle finde 84 mio. kr. for at få balance i regnskabet. På administrationen drejede det sig om besparelser på 32 mio.kr. - Man kan ikke undgå, at det skaber et dårligere arbejdsmiljø, når folk skal løbe hurtigere og ikke ved, om de risikerer at miste deres job. Og det betyder, at der er en dårligere service, hvor borgerne må vente i længere tid for at få hjælp, siger Carsten Hjort Sørensen.

Midtjyllands Avis
29-12-22

Gode eksempler og topmøder skal vise vejen for at bruge faggruppernes kompetencer bedst

For at skabe et bedre arbejdsmiljø og reducere arbejds- og tidspres for de ansatte, sætter Danske Regioner og Sygehussamarbejdet gang i en indsats for at styrke fagligheden og kvaliteten i arbejdet. Det fælles projekt etableres under titlen ’Rette kompetencer til rette opgaver - mod og ideer til nytænkning på sygehusområdet’ og skal være med til at sætte spot på, hvordan man bedst får alle faggruppers kompetencer sat i spil. Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger: - Dette specifikke projekt skal bidrage til, at medarbejderne på sygehusene anvender deres kompetencer bedst muligt. Det er ifølge formand for Overlægeforeningen, Susanne Wammen, vigtigt, at alle faggrupper kommer i spil, hvis vi skal sikre rette kompetencer til rette hænder i et fremtidigt sundhedsvæsen. HK Kommunals formand Lene Roed, fortsætter: - Det handler i det hele taget om at udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt ved at bruge relevante personer til opgaverne. Fagligheden udvikles, når de ansatte får lov at bruge deres kompetencer fuldt ud.

Ritzau m.fl.
23-12-22

HK-formand: Bedre sundhedsvæsen kræver borgernær administration

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Vi skal blive bedre til at udnytte de ressourcer, vi faktisk har i sundhedsvæsnet. Det handler om dygtig, professionel, borgernær administration. Hver eneste dag er der patienter, der må nøjes med det næstbedste, fordi de læger eller sygeplejersker, der skulle have behandlet dem, sidder og laver administrativt arbejde, de i øvrigt slet ikke er uddannet til. Vi har mange gode eksempler på, hvordan en målrettet, systematisk sundhedsadministrativ omlægning og indsats kan frigøre væsentlige ressourcer. Lige nu er der nedsat en såkaldt Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet uden sundhedsadministrative praktikere, der kender hverdagen, udfordringerne og uudnyttede muligheder ude i hospitalsafdelingerne. Det bør der selvfølgelig laves om på. Et moderne sundhedsvæsen forudsætter en stærk og professionel sundhedsadministration. Hvis vi skal opnå et optimalt udbytte af arbejdet med data, sikre en bedre koordinering af specialisternes indsatser og en bedre patientinddragelse, skal vi mere systematisk bruge vores sundhedsadministrative eksperter.

A4 Medier
23-12-22

Kommunen råder kontoransatte til at tage hue og fingervanter på

Det har i den grad haft effekt på varmeforbruget i Aarhus Kommunes kontorer, at kommunen i september besluttede at skrue varmen ned til 19 grader. Flere tillidsfolk fortæller, at medarbejderne fryser. Teknik og Miljø anbefaler, at man ud over ikke at sidde stille for længe ad gangen lyder anvender fingervanter og. halstørklæde. Ifølge Ole Sønderup, der er FTR for 350 HK'ere i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, er der vitterligt kommunalt ansatte, der fryser. - Vi vil rigtigt gerne vise samfundssind, men jeg har kolleger, der nu sidder med både fingervanter og huer og halstørklæde på for ikke at fryse. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Administrationen er presset i forvejen, fordi det skal være meget effektivt. Vi skal naturligvis levere et professionelt arbejde til tiden, derfor er det vigtigt at have gode arbejdsforhold, og det synes jeg ikke det er, at skulle iklæde sig vintertøj for ikke at fryse, siger Ole Sønderup og fortsætter: - Jeg ved godt, at det opleves forskelligt fra person til person, men 19 grader til kontorarbejde er koldt. Der er medarbejdere, der tager tidligt hjem for at få varmen og så arbejde færdigt hjemmefra. Men det er ikke alle, der har den mulighed.

Århus Stiftstidende, Randers Amts Avis
22-12-22

Byråd vedtog million-besparelser - nu er der overblik over fratrædelser i administrationen

Fredericia Kommune har vedtaget en million-besparelse på ledelse og administration. 16 medarbejdere fratræder som følge af besparelsen, oplyser Fredericia Kommunes kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal. Sparerunden har blandt andet ramt de medarbejdere, der er organiseret i fagforeningen HK, hvor Marlene Svane er fællestillidsrepræsentant: - Nogle har fået tilbudt stillinger, som de ikke har taget imod. Nogle skal i praktikker i den kommende tid. Vi håber selvfølgelig stadig, der kan vise sig nogle muligheder for at få en ny stilling i løbet af opsigelsesperioden. Det er en god mulighed med praktikker, siger hun. Det er stadig uafklaret, hvordan besparelserne på 2,5 millioner kroner inden for ledelse og administration i 2023 skal findes. Det vokser til fem millioner i 2024. - Vi ved godt, der stadig er en proces for de administrative besparelser. De sidste besparelser er ikke udmøntet endnu, og det spiller ind i den samlede kabale. På den front er der ikke helt ro på, så vi ved, hvordan det lander, siger Marlene Svarrer. Tillidsrepræsentanten oplyser, at den sidste besparelse findes i en proces med flere runder, hvor medarbejderne inddrages undervejs.

Jydske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad
21-12-22

Efter whistleblower-ballade: Tre sygemeldte chefer vender ikke tilbage til kommunen

Tre ledende medarbejdere i Helsingør Kommunes administration kommer ikke tilbage til kommunen efter en længere sygemelding i forbindelse med den voldsomme ballade, der opstod i kølvandet på en henvendelse til kommunens whistleblower-ordning. Alle tre var involveret i behandlingen af whistleblower-indberetningen og følte sig dårligt behandlet af blandt andet borgmester Benedikte Kiær. Det drejer sig om chefen for et af kommunens otte administrative centre, om kommunens leder af afdelingen for HR, Løn og Personale samt om chefen for kommunens juridiske team og politiske sekretariat. De tre ledere følte sig direkte eller indirekte truet og dårligt behandlet af borgmesteren i den pågældende situation og sygemeldte sig. Deres fagforeninger - HK og Djøf - kritiserede Kiærs opførsel, som derefter var genstand for en undersøgelse af et eksternt advokatfirma. Efterfølgende har Helsingør Byråds udvalg for økonomi- og erhverv valgt at udtale en kritik af ’at der har været en uhensigtsmæssig kommunikation fra borgmesterens side overfor medarbejderne i whistleblowerenheden’.

Helsingør Dagblad, Politiken, Frederiksborg Amts Avis m.fl.
21-12-22

Velfærd kræver administration

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. Danmarks ny regering vil spare tre milliarder kroner på administration i kommuner og regioner. Pengene skal i stedet investeres i bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Som formand for HK Kommunal Nordjylland bakker jeg op om bedre offentlig velfærd. Men jeg advarer mod, at spareøvelse på administrationen kan forringe velfærden: Administrative medarbejdere er nemlig en vigtig del af velfærden. Regeringen glemmer nemlig helt, at administrationen i kommuner og regioner faktisk omfatter medarbejdere, der løser service tæt på borgerne, og som aflaster og hjælper andre fagfolk i kommuner og regioner, så disse faggrupper som læger, sygeplejersker og socialrådgivere kan koncentrere sig om deres kerneopgave. Konsekvensen af besparelserne? Ja, det kan nemt blive, at vi får dårligere service, mindre sammenhæng og medarbejdere, der i frustration over ikke at kunne få tid til at løse deres kerneopgave tager flugten fra den offentlige sektor.

Nordjyske Stiftstidende
20-12-22

Artiklen er opdateret 23. januar 2023