Det kan godt være, at den nye rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse har været længe undervejs, for rettelserne er stammer tilbage fra 2021, men den nye udgave rummer også et veritabelt stormskridt i nyudvikling. 

Nu slipper du nemlig for hyppigt at bladre frem og tilbage. Henvisninger til forskellige paragraffer er gjort interaktive, så du bare kan klikke på de forskellige links for at finde frem til dokumentationen. For de lidt ældre læsere må vi hellere gøre opmærksom på, at det kun gælder den elektroniske udgave, ikke den fysiske, der også forefindes i få eksemplarer.

Denne rivende udvikling er fuldt på højde med dengang, Ansgar oplevede overgangen fra skiftruller til bøger.

De ved OK21 aftalte tilrettelser er disse:

  • Hovedudvalgets opgaver jf. Rammeaftale om seniorpolitik (bilag 2)
  • Ændring af valggruppernes navne til A (Akademikerne), B (tidligere LO- området) og C (tidligere FTF-området) 
  • Vejledning om forståelsen af den lokale AKUT-pulje er revideret af ordensmæssige grunde, så der ikke længere henvises til en aktuel OK-periode i afsnittet om regnskabsaflæggelse (bilag 15a).

Den interaktive MED-aftale kan hentes hos Forhandlingsfællesskabet (pdf på 196 sider med interaktive links - 12 MB)

Link til MED-haandbog KL