Lokale MED-udvalg og TRIO’er kan få et forløb med en af SPARK’s konsulenter. Forløbene skræddersys i samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer. Et forløb er helt gratis, og konsulenterne kommer ud til jer.

SPARK står for "Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne".

En række små videoer gør opmærksom på muligheden for at søge forløb, men tilbyder også adgang til andet relevant materiale – fx tidligere caseartikler, metoder mv. Se videoerne og læs mere om særlige problemstillinger via disse links:

SPARK på tværs af brancher: Sammenlægninger er en udfordring på kommunale arbejdspladser
Socialområdet: Vold og trusler er ikke den enkelte medarbejders ansvar
Skoleområdet: Skoler er udfordret af forandringer
Vej og park: Undgå kurrer på tråden når forskellige faggrupper skal samarbejde
Dagtilbud: Det er svært at finde tid til faglig fordybelse
Ældreområdet: Psykisk arbejdsmiljø – man skal ikke stå helt alene med ansvaret
Forvaltning og administration: Fællesskab og godt kollegaskab trods forskellige fagligheder
Jobcentre og familieafdelinger: Skiftende lovgivning og høje følelsesmæssige krav spænder ben for trivslen
Biblioteker og kultur: Kulturområdet er udfordret af forandringer og faglige forskelle