HK Handel står midt i svære overenskomstforhandlinger, og der er en risiko for, at forhandlingerne kan gå i hårdknude og ende i konflikt. 


Som medlem er du sikret økonomisk. Det gælder både, hvis det ender med strejke, eller hvis der kommer lockout. Du vil som medlem af fagforeningen få konfliktstøtte, der svarer til din normale løn, dog fratrukket arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag.


En eventuel konflikt kan tidligst bryde ud den 1. marts. Vi anbefaler derfor, at du prikker dine kolleger på skulderen hurtigst muligt, hvis de ikke er medlemmer og gerne vil være sikret under en konflikt.

 

Se opfordringen fra Lisbeth Merrild, der er tillidsrepræsentant i Bilka i Herning:Hvem kan få konfliktstøtte? 


Du skal have været betalende medlem i mindst en måned, når konflikten træder i kraft, for at modtage konfliktstøtte. 


Det er fagforeningen, der udbetaler konfliktstøtte, og medlemskab af a-kassen er derfor ikke nok til at modtage støtte. 


Meld dig ind her
 
Artiklen er opdateret 30. januar 2023

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.