HK hjælper medlemmerne med alle typer af faglige sager - både dem, der kan afsluttes lokalt på arbejdspladsen, og de sager, som går til Højesteret eller endog i enkelte tilfælde til EU-retten. 
- Det tætte, stærke samarbejde i HK er med til på en gang at styrke den danske arbejdsmarkedsmodel og samtidig sikre klækkelige erstatninger til medlemmerne, forklarer HK Nordjyllands afdelingsformand, Kirsten Estrup Madsen.  

- I HK har vi en juridisk afdeling, med nogle af landets dygtigste jurister inden for arbejdsmarkedsforhold. Disse juridiske specialister kan rådgive og føre sager for vores medlemmer. De fleste sager løses dog gennem lokale forhandlinger og aftaler. Og det er godt, for det viser, at den danske model virker. Men hvis der opstår en hårdknude, så har den danske model heldigvis også retningslinjer for, hvordan sagerne kan føres videre gennem faglig voldgift m.v., fortæller HK Nordjyllands afdelingsformand, Kirsten Estrup Madsen.   

Dygtige jurister

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland

Ofte er mange parter involveret, når en sag går i hårdknude, og HK skal hjælpe et medlem med at få en erstatning – f.eks. for en usaglig afskedigelse. Sagen indledes ofte lokalt, hvor et medlem kontakter de tillidsvalgte i en sag om f.eks. urimelig behandling fra ledelsens side. Herefter vil de tillidsvalgte forsøge at løse sagen lokalt gennem en forhandling. Lykkes det ikke, så går sagen til en medarbejder i HK Nordjylland. 
Medarbejderen fra HK Nordjylland vil også forsøge at finde en løsning. Lykkes det heller ikke, ja så kontaktes HK’s specialister i HK's Forbundshus i København. Her sidder nogle af landets dygtigste specialister og jurister klar til at hjælpe HK’s medlemmer.  

I HK går alle de penge, som vindes i en faglig sag direkte til det berørte medlem. Og det er gratis for medlemmet at føre sagen – også selv om sagen skal gennem flere retsinstanser: 
- Når kontingentet er betalt, så dækker HK alle udgifter, forsikrer Kirsten Estrup Madsen.