På denne modsætningsfyldte baggrund havde HK Kommunal Nordjylland tirsdag den 24. januar 2023 inviteret medlemmer, der arbejder på Jobcentrene i de nordjyske kommuner til fællesmøde. 25 medlemmer var mødt op, og de kunne engagere sig i en meget livlig debat, som blev sat godt i gang af de to engagerede oplægsholdere, Nuuradiin S. Hussein, rådmand i Aalborg Kommune, og Karina Sørensen, HK’er i Viborg Kommunes Jobcenter og endvidere talsperson for HK Kommunal på beskæftigelsesområdet.   
Rådmand i dialog med Katharina og Karina fra HK
Rådmand i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein, i dialog med Katharina Hauge Antonsen, formand i HK Kommunal Nordjylland og Karina Sørensen, HK'er i Viborg Jobcenter og talsperson for HK i Jobcenter-spørgsmål. 
   

Loyale medarbejdere 

Rådmanden udtrykte i sit indlæg tydeligt sin frustration over situationen: 
- Når jeg lytter til debatten om Jobcentrene, så oplever jeg desværre meget ofte, at den er både unuanceret og blottet for fakta. Hele situationen er fyldt med paradokser: Først stiller politikerne gennem årtier massive krav til jobcentrene om en skærpet indsats for at få endnu flere i job. Dernæst – når så medarbejderne loyalt arbejder efter de politiske vedtagne regler - så kommer politikerne og skælder medarbejderne ud! Det svarer til, at medarbejderne oplever, at de først bliver pisset på – og bagefter får at vide, at de lugter! Så klart og ubonet lød nogle af de mange klare udsagn fra den engagerede rådmand Nuuradiin, som var inviteret for som rådmand at fortælle om Jobcentrene i Aalborg Kommune. 

Regeringsgrundlag savner fagligt fundament 

- Regeringsgrundlaget afspejler ikke megen nytænkning. Når regeringen definerer kommunernes opgaver, så ligner de meget de opgaver, vi i dag løser. Men nu skal de succesfulde Jobcentre nedlægges – eller i hvert fald have et nyt navn. Og så skal vi lige spare 3-4 milliarder frem mod 2030, fortalte Karina Sørensen med afsæt i hendes hverdag i Jobcentret i Viborg. 

- Som medarbejder i et Jobcenter handler dagligdagen om at balancere som en linedanser: På den ene side skal vi virke for de politiske målsætninger om, at ledige så vidt muligt skal i aktiv beskæftigelse. Og samtidig skal vi undgå at presse f.eks. syge borgere umenneskeligt. Det er meget svær balancegang – og alligevel lykkes vi som Jobcentre, fortalte Karina Sørensen. 

Flere af deltagerne i mødet supplerede med fortællinger om, hvor vigtigt det er for deres borgere, at de har en medarbejder og dermed et menneske på Jobcentret, som kan hjælpe og forstå dem – også når verden virker uoverskuelig og et job uopnåeligt, fordi angst, handicap eller andre ting gør livet rigtigt svært:
- Vi er ofte deres eneste livline til ikke blot et arbejdsliv men til at komme godt igennem livet, konkluderede Karina Sørensen. 
Karina Sørensen holder opæg for forsamlingen
Karina Sørensen holder opæg for forsamlingen.

Forvirrer borgere og erhvervsliv

Mange borgere og virksomheder udtrykker allerede nu forvirring og nervøsitet:
- Jeg har borgere, der ringer til mig og kollegerne, som med forvirring og frustration i stemmen spørger, om Jobcentrene skal nedlægges… ”For hvem skal så hjælpe mig i job?”, som borgerne spørger. 
Samtidig er der også virksomheder – ofte små og mellemstore, som er bekymrede. For de frygter at miste den gode hjælp til at finde kvalificeret arbejdskraft og få råd om uddannelse m.v. I stedet risikerer de i fremtiden at skulle kontakte en lang række forskellige instanser – frem for at have en enkel indgang via Jobcentret, når det handler om hjælp til at rekruttere arbejdskraft, konstaterede Nuuradiin med et ansigt der udtrykte forbløffelse og frustration.

Nedskæringsbølger og mediestorme
Som om politiske reform-orkaner og høje nedskæringsbølger ikke var nok, så oplever de nordjyske Jobcentre også jævnligt at måtte ride massive mediestorme af:

- Mange af journalisterne kender ikke beskæftigelsesområdet, og de falder nemt for en negativ historie fra en borger. Til gengæld kan det være rigtig svært at trænge igennem med de gode historier om vores mange resultater, lød nogle af de lettere frustrerede erfaringer fra medarbejderne ved de nordjyske Jobcentre. 

Mødedeltagerne forlod mødet med en betydelig optimisme i ansigterne: For på trods af de dystre mørke skyer over Jobcentrene, så lever håbet og troen på, at politikerne kan tales til fornuft, så hverken de borgere eller virksomheder, som er så dybt afhængige af Jobcentrenes store indsats, lider skade. 

Karina Sørensen i dialog med medlemmer
Karina Sørensen i dialog med medlemmer.

Nyt møde i støbeskeen

Og HK’erne i Jobcentrene kan allerede nu glæde sig til nye møder og initiativer fra deres fagforening:
- Vi har haft en fantastisk konstruktiv og fremadrettet dialog – og næsten alle har deltaget med idéer og betragtninger. Vi er i fuld gang med at planlægge kommende møder og initiativer for at sætte beskæftigelsesindsatsen kvalificeret på dagsordenen både på Christiansborg, i byrådssalene og ved kantinerne på de kommunale arbejdspladser, forsikrer Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland. 

Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland
Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland