Malene Friis Andersen besøgte HK Nordjylland i Aalborg onsdag den 25. januar 2023 for at holde oplæg om temaet ”Hold din balance og forebyg stress i det komplekse arbejdsliv”. 40 medlemmer var mødt frem for at lytte – og deltage i dialogen. 
Ifølge Malene er der mange forskellige årsager til stress. Men arbejdsforholdene spiller en stor rolle: Et stort flertal af de mange stressramte danskere vurderer, at stress i høj grad skyldes arbejdslivet og kun i mindre grad andre livsomstændigheder, slog Malene fast allerede fra mødets start. Og det moderne arbejdsliv risikerer at få endnu flere danskere til at opleve stress.

Malene Friis Andersen stress forsker, forfatter og foredragsholder
Malene Friis Andersen stress forsker, forfatter og foredragsholder. 

Arbejdsliv uden grænser

- Grænseløshed er nok det ord, der allerbedst betegner vores arbejdsliv her i 2023. Vi kan arbejde uafhængigt af tid og sted. Vi arbejder hjemme, på farten og på arbejdspladsen. Vi arbejder på alle tider af døgnet – og nogle arbejder i weekender og ferier. Arbejdet er også grænseløst på den måde, at mange af os ikke har tydelige grænser for, hvornår vi producerer nok – og i hvilken kvalitet, vi skal levere. Denne mangesidede grænseløshed presser mange ud i stress, forklarede Malene Friis Andersen, der flere gange spurgte de 40 fremmødte HK-medlemmer, om de kunne kende den beskrivelse, hun gav. Der blev nikket bekræftende og mange bidrog med konkrete eksempler på udfordringerne:
- Vi har indført en mail-politik på vores arbejdsplads – netop fordi det var blevet helt normalt – og forventeligt – at alle sendte og besvarede mails på alle tider af døgnet. Det at få en fælles aftale og politik har hjulpet os til at sætte grænser for arbejdet – i hvert fald m.h.t. vores mailprogram, fortalte én af deltagerne med en vis optimisme i stemmen.  

 

Mange medarbejdere oplever, at de ofte forstyrres af små opgaver, som jeg kalder ”Bare lige opgaver”. Pas på med de små ”bare lige opgaver”. Sig fra, hvis det er nødvendigt, for sådanne opgaver æder både din tid og ikke mindst din fokus...
- Malene Friis Andersen 

 

”Bare lige”-opgaver stjæler din tid og fokus

- Mange medarbejdere oplever, at de ofte forstyrres af små opgaver, som jeg kalder ”Bare lige opgaver”. Det er opgaver, hvor en leder eller en kollega ”bare lige” skal have lidt hjælp, nogle data, lidt sparring m.v. Opgaverne lyder ofte meget nemme og uskyldige. Men kommer der mange af disse opgaver – som ofte tager længere tid end forventet – så vælter tidsplanen. Derfor: Pas på med de små ”bare lige opgaver”. Sig fra, hvis det er nødvendigt, for sådanne opgaver æder både din tid og ikke mindst din fokus, advarede Malene til forsamlingen, hvoraf mange nikkede genkendende til fænomenet ”Bare lige”-opgaver.  

- Hvis I får ”serveret” en ”Bare lige”-opgave, så væn jer til at pakke opgaven ud sammen med den person, som afleverer opgaven. Ofte hjælper det nemlig meget at få defineret opgaven i fællesskab, lød ét råd fra Malene. 
- Jeg mødte også en gang en chefsekretær, som var ved at drukne i ”Bare-lige”-opgaver. Hun indførte et princip der hed: ”Når nogen beder mig om hjælp til en ”Bare lige”-opgave, så svarer jeg altid, det vil jeg sikkert gerne hjælpe med. Send mig lige et par ord på mail om, hvad det er for en opgave, og hvordan du tænker, opgaven skal løses. Så vender jeg tilbage til dig….” 
Den pågældende chefsekretær oplevede et fald på ca. 50% i ”Bare lige”-opgaver fra den dag hun indførte den nye regel.  

Honningfælder

I arbejdsmiljøsammenhæng kalder forskerne ifølge Malene Friis Andersen nogle gange det moderne arbejdsliv for en honningfælde: Mange har nemlig så gode opgaver og kolleger, at jobbet nærmest kommer til at fremstå som en honningkrukke: Man stortrives med opgaverne og nyder fællesskabet på jobbet. Og pludselig, så er man så klistret ind i denne honningagtige fælde, at man ikke kan slippe det igen – heller ikke hvis stressen pludselig rammer og forvandler arbejdspladsen fra en ”honningkrukke” til en ”honningfælde”.

På medlemsmødet fik medlemmerne et godt indblik i stressens årsager og dynamikker. Og deltagerne kunne gå hjem med mange gode ideer til, hvordan de og deres kolleger kan sætte grænsebomme op for det grænseløse arbejdsliv – og tage tid og fokus tilbage fra de urimelige ”Bare lige”-opgaver. 

Fakta: Gode råd mod stress

 Sæt rammer for det grænseløse arbejde på din arbejdsplads. Både rammer for tid, sted, kvantitet og kvalitet. Gør det sammen med din leder og kolleger.  
 Gør op med ”Mødefascismen”: I Danmark er vi kendt for at holde mange – og lange – møder. Sig fra og deltag kun i nødvendige – og gerne kortere – møder.
 Husk det buddhistisk inspirerede råd: ”Du skal planlægge din tid mindst 10-30 minutter hver dag. Hvis du ikke har tid til det, så brug det dobbelte tid på at planlægge og prioritere!
 Fokusér på alt der lykkes, og alt det du når. Vi retter alt for ofte fokus på det vi ikke nåede og det, vi fejlede med. 
 Oplever du, at dagligdagen stresser så ræk ud efter hjælp i god tid. Så snart stressen har sat sig fast, så bliver det rigtig svært at have overblik og overskud til at række ud efter hjælp. 

Fakta om Malene Friis Andersen:

 Forsker, Forfatter, Psykolog, Konsulent & Foredragsholder
 Find mere information på: www.malenefriisandersen.dk