Marianne
Marianne Vibeke.

Marianne Vibekes arbejdsliv har vekslet mellem forskellige ansættelser og perioder, hvor hun passede sin datter, der har et handicap. Og bortset fra de unge år, hvor hun var ansat i butik, har hun ikke været medlem af en fagforening, der tegner overenskomster. For hende var det nok med et medlemskab i en gul fagforening. Men et nyt arbejde og et møde med HK på arbejdspladsen fik hende til at melde sig ind.

- I mine tidligere job har jeg ikke rigtig haft kolleger. Så jeg syntes ikke, jeg havde brug for en rigtig fagforening. Men som tiden er, kan jeg godt se, at det er vigtigt, at man sikrer sig. Og jo flere vi er, jo stærkere står vi under overenskomstforhandlingerne, siger Marianne Vibeke, der er ansat i en virksomhed på den københavnske vestegn.

Virksomheden er en af mange, som HK-medarbejdere har besøgt i forbindelse med en ny kampagne for at få flere til at melde sig ind i HK Privat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private område, som blev skudt i gang den 4. januar.

- Der tales meget om, at vi kan stå i en storkonflikt til foråret. Og så er det godt at vide, at jeg kan få konfliktstøtte, hvis det bliver aktuelt, siger Marianne Vibeke.

Konflikt eller ej?

Selv om det er i alles interesse at lande en overenskomstaftale, så er risikoen for en storkonflikt til stede, mener Simon Tøgern. Derfor har HK Privat mobiliseret alle kræfter for at få flere til at melde sig ind i HK Privat.

- Det er altid vigtigt, at vi har mange medlemmer, der bakker op om overenskomstkravene, når vi sætter os ved forhandlingsbordet. Det giver os styrke og sikrer, at arbejdsgiverne lytter til os. Men i år er det vigtigere end i mange år, at vores forhandlingsmandat hviler på en stærk medlemsrepræsentation. Dels for at kunne lægge pres på forhandlingerne, dels for at en eventuel storkonflikt bliver så effektiv som muligt, hvis vi ender der, siger Simon Tøgern.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi

Simon Tøgern, formand for HK Privat
Simon Tøgern.

Kampagnen for flere medlemmer, som hedder ”Har du sikret dig i en usikker tid”, blev lanceret i begyndelsen af december sidste år. HK Privats medarbejdere har allerede besøgt en del af de arbejdspladser, som kan blive omfattet af en eventuel storkonflikt, blandt andet Marianne Vibekes, og de fortsætter indtil det ikke længere er aktuelt i forhold til en storkonflikt. Samtidig er HK Privats mange tillidsrepræsentanter i fuld gang med at få kolleger på arbejdspladserne meldt ind.

Det bedste argument for at melde sig ind i HK er, at man kun skal være medlem en måned for at kunne få konfliktstøtte, hvis man bliver omfattet af konflikten. Det har især betydning for de medarbejdere, der ikke er medlem af HK, og som risikerer at blive lockoutet - altså at arbejdsgiveren sender dem hjem. I den situation kan de ikke være sikre på, at de har en indtægt i den periode, fordi arbejdsgiveren ikke betaler løn, når konflikten løber.

- Kampagnen kører på fuld kraft, og vi kan allerede nu se de første indmeldelser. Jeg kunne dog godt tænke mig, at den fik endnu mere kraft. Derfor vil jeg opfordre til, at I på arbejdspladsen prikker til de kolleger, som endnu ikke er medlemmer. Det vil ikke alene sikre jeres kolleger, men det vil også stille os alle sammen endnu stærkere i forhandlingssituationen og en eventuel konflikt, at vi bliver flere medlemmer. Og så må man heller ikke glemme, at overenskomstens rettigheder kommer alle til gode, siger Simon Tøgern.

Følg OK23 forhandlingerne her

HVEM KAN UDTAGES TIL KONFLIKT, HVORDAN FUNGERER KONFLIKTSTØTTE, OG HVOR MEGET FÅR MAN?

Alle medlemmer i virksomheder, der er omfattet af en af HK Privats landsoverenskomster, kan få konfliktstøtte, hvis de bliver konfliktramt. Det er dog et krav, at man har været medlem af HK Privat i mindst én måned, før konflikten træder i kraft. At være konfliktramt betyder, at man enten er udtaget til at strejke af sin fagforening, eller man bliver lockoutet af sin arbejdsgiver. HK Privat kan kun udtage medlemmer til konflikt, mens arbejdsgiverne kan lockoute alle medarbejdere. Det vil sige, at medarbejdere, der ikke er medlemmer af HK Privat, kan stå uden løn under konflikten, fordi arbejdsgiveren ikke udbetaler løn til lockoutede medarbejdere. Konfliktstøtten svarer til din sædvanlige løn med kvalifikations- og funktionstillæg og fast påregnelige tillæg (fritvalgskonto, nattillæg, weekendtillæg, aftentillæg m.m.). Der medregnes ikke merarbejde, overarbejde, ferietillæg, pensionsbidrag m.m.