Årets Danmarks Indsamling går til 12 organisationer, der arbejder med 5 af FN’s verdensmål:

  • Afskaf fattigdom
  • Stop Sult,
  • Sundhed og Trivsel
  • Kvalitetsuddannelse
  • Rent vand og sanitet.

 

Det er vigtige mål, og derfor støtter HK indsamlingen med 100.000 kr