Viborg Rådhus

Viborg Rådhus har brugt alternative løsninger - men det var ikke ok. Foto: Flemming Jeppesen.

Som myndighed skal man holde tunge og samtykke-erklæring lige i munden, hvis man benytter andre digitale løsninger end de helt officielle.

Ankestyrelsen har nemlig meddelt Viborg Kommune, at dens brug af en alternativ digital løsning ikke har levet op til krav om samtykke mv.

Konkret handler det om den digitale løsning ”Børnenettet”, som kommunen har brugt på børneområdet, bla med den begrundelse at ved at bruge det system ville man have samlet al kommunikation med borgeren omkring børn, friplads osv.

Afgørelsen var IKKE leveret

I en konkret sag havde kommunen meddelt borgeren dens afgørelse om årsregulering af tilskud til økonomisk friplads via netop Børnenettet – og ikke via den klassiske digital postløsning.

Problemet var, at borgeren ikke var klar over brugen af den kanal og var derfor ikke opmærksom på tilbagebetalingskravet, hvorved afgørelsen forvaltningsretligt ikke var leveret.

Ankestyrelsen pointerer i sin afgørelse, at der som udgangspunkt ikke er noget vejen for at bruge alternative digitale løsninger.

Men Folketingets Ombudsmands har tidligere udtalt (2015), at fast anvendelse af en alternativ digital postløsning forudsætter, at myndigheden har vejledt borgeren om konsekvensen heraf, og at borgeren har givet samtykke til anvendelse af postløsningen.

Der skal vejledes om konsekvenser

Ankestyrelsen vurderer derfor, at en forudsætning for at Viborg Kommune kan anvende ”Børnenettet” til afsendelse af sådanne meddelelser, er at borgerne har givet samtykke til at benytte den alternative postløsning, og at kommunens vejledning om konsekvenserne af et sådant samtykke er klar og tydelig.

Den vejledning, der fremgår af henholdsvis velkomstsiden og brugerbetingelserne på ”Børnenettet”, er altså ikke tilstrækkelig, fx fremgår det ikke, at borgeren vil kunne modtage afgørelser, agterskrivelser og partshøringer i ”Børnenettet”.

Det fremgår heller ikke af vejledningen, at borgeren ikke er fritaget fra at holde øje med fysisk post og Digital Post, og at tilslutning til ”Børnenettet” derfor medfører, at borgeren fremover vil være forpligtet til at holde øje med post tre forskellige steder.