På PKA’s kurser for tillidsrepræsentanter får du indsigt i livssituationer, hvor det giver mening, at din kollega forholder sig til sin pensionsordning i PKA. Du får gode råd, du kan give videre til din kollega, fx hvis hun får børn, bliver skilt eller går på deltid. Du får også inspiration til, hvordan du kan sætte pension på dagsordenen på din arbejdsplads, og du får mulighed for at sparre med andre TR.

Det praktiske:

Kurset varer fra kl. 9-15.30 og inkluderer forplejning.
Har du ikke mulighed for at vælge kursusstedet tættest på dig fx på grund af datoerne, skal du skrive til pkatr@pka.dk eller ringe på 39 45 46 10, inden du tilmelder dig. Vi betaler dine transportudgifter for billigste offentlige transport, eller du kan få dækket kørsel i egen bil, hvis du vælger nærmeste kursussted. Din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste for dig.

TR-webinar

Vi afholder i alt tre TR-webinarer i løbet af året. På hvert webinar dykker vi ned i et specifikt emne indenfor pension og forsikring, og du får indsigt i, hvordan din kollega skal forholde sig til sin ordning i forskellige livssituationer.
Hvert webinar varer ca. en time, og emnerne i år er sygdom, seniorer og gode råd til din kollega.
Der godtgøres ikke tabt arbejdsfortjeneste ved webinarerne.

Sådan tilmelder du dig kurserne og webinarerne

Log ind med Mit- eller NemID på pka.dk
- Vælg fanen ’Mød PKA’ øverst på siden
- Klik på den blå boks ’Arrangementer for tillidsrepræsentanter’ og ’Læs mere’
- Tilmeld dig arrangementet
Arrangementerne er også for dig, der er suppleant for TR. Skriv til pkatr@pka.dk eller ring på 39 45 46 10, hvis du har spørgsmål.