Lønstatistik

Med de høje prisstigninger er en lønstigning på 3,3 % ikke nok, mener Simon Tøgern, formand for HK Privat.

3,3 %. Så meget er lønningerne i gennemsnit på et år steget for HK Privats medlemmer 2021 til 2022. Det viser den nye HK Lønstatistik, som har sammenlignet lønningerne for de medlemmer, som har sendt deres løntal ind til statistikken i både 2021 og 2022.

I samme periode er forbrugerpriserne, som omfatter alle de varer, vi køber, lige fra mælk og brød, benzin, møbler, tøj, gas mm., steget 10,1 %.

- I andre tider ville et resultat på 3,3 % have været et godt resultat, men med de høje prisstigninger er der virkelig nogle lønmodtagergrupper, som har tabt på reallønnen, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Blandt de 25 største jobfunktioner, som HK Privats medlemmer varetager, er det medlemmer, der arbejder inden for reklame og marketing, som har haft mest at glæde sig over - eller mindst at græde over … De er i gennemsnit steget 4,8 % i løn. Mens lægesekretærer og medlemmer inden for revision og controllerarbejde snupper en delt andenplads med lønstigninger på 4,6 %. Bundscoren på top 25-listen er de grafiske trykkere, som kun er steget 1,9 %. Laboranterne snupper med en lønstigning på 2,3 % den næstnederste placering, og det undrer Simon Tøgern.

- Laboranterne arbejder typisk i nogle af de virksomheder, der har haft størst fremgang i produktiviteten, fx de store medicinalvirksomheder, siger Simon Tøgern.

Stigende produktivitet

Gennem mange år har det nærmest været en paragraf i den økonomiske grundlov, at produktivitet og lønstigninger følges ad. Men de seneste ti år har væksten i produktiviteten, som er et mål for, hvor meget der bliver produceret pr. arbejdstime, været cirka det dobbelte af lønstigningerne. Det viser en analyse fra tænketanken Kraka.

- Selv om de fleste har oplevet en lille fremgang i reallønnen hvert år, så er gabet mellem, hvad virksomhederne tjener, og hvad der bruges på lønkroner, bare vokset. Vi mener ikke, at vores medlemmers lønudvikling i tilstrækkelig grad afspejler, at produktiviteten i virksomhederne er steget markant gennem de sidste mange år, forklarer HK Privats formand.

- Vi må heller ikke glemme, at mange virksomheder også har leveret rekordstore overskud, tilføjer han.

Langt de fleste af HK Privats medlemmer skal selv forhandle løn med arbejdsgiveren. Og det har de måske ikke været klædt godt nok på til, erkender Simon Tøgern.

I skrivende stund er OK23 overenskomstforhandlingerne på industriens område i gang. Forhandlingerne lægger niveauet for hele det private arbejdsmarked, i gang, og alle er enige om, at det bliver de sværeste i mange år. Og at penge bliver det tema, som parterne kommer til at strides mest om.

- Virksomhederne må anerkende, at medarbejdernes lønudvikling ikke har stået mål med virksomhedernes økonomiske udvikling. Det er kun rimeligt, at medarbejderne mærker på lønsedlen, at virksomhederne har haft mange gode år. Især i denne tid, hvor inflationen presser alle, siger Simon Tøgern.

Højeste lønninger

Et er lønstigninger. Noget andet er, hvor meget der ryger ind på bankkontoen hver måned. De højestlønnede på top 25-listen er de medlemmer, der arbejder med virksomhedens strategi. Typisk rådgivere og konsulenter inden for et forretningsområde. Medlemmer med den slags job tjener i gennemsnit 46.951 kr. om måneden. Dertil kommer arbejdsgivers bidrag til pensionsopsparingen, som er på 6.496 kr. pr. måned. I bunden af listen ligger tandklinikassistenterne, som i gennemsnit tjener 30.724 kr. pr. måned og får 2.722 kr. ind på pensionsordningen hver måned.

- Tandklinikassistenterne er en af vores lavestlønnede grupper, og de slås med et lønefterslæb. Derfor har vi stillet krav om, at de får et markant løft i lønnen ved overenskomstfornyelsen her i 2023, siger Simon Tøgern.

hk.dk/loentjek kan du se, hvordan du ligger lønmæssigt. Lønstatistikken kan beregne løn på baggrund af jobfunktion, anciennitet, hvor i landet du bor, ansvar i jobbet, branche og i nogle tilfælde, hvor du er ansat.