I HK Nordjylland organiserer vi ikke så mange toppolitikere og elitesportsfolk. Til gengæld organiserer vi tusindvis af ansatte i butikker, kontorer, laboratorier, it-eksperter, tandklinikker og mange flere faggrupper i både den private og offentlige sektor. Blandt alle vores medlemsgrupper hører vi desværre også om massive – og voksende stressproblemer. Bare på én dag her i februar har vi haft 6 henvendelser fra medlemmer, der har måtte sygemelde sig på grund af stress. 
Kirsten Estrup Madsen
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand

Stress kan invalidere

Langt de fleste stressramte kommer – heldigvis – igennem stress og ud på den anden side. Og mange finder heldigvis en ny balance i livet, så de lægger stressen bag sig og kommer godt videre på arbejdet – og i livet. 
Men for nogle af de ramte kan stressen sætte livsvarige spor i form af psykiske lidelser som depression, angst, hukommelses- og læringsproblemer og meget mere. Mange stressramte bliver aldrig de samme mennesker og medarbejdere igen. Alvorligt stressramte må i nogle tilfælde omskoles, søge fleksjob og i værste tilfælde førtidspensioneres. 

Stress er med andre ord en alvorlig sag – både pga. af omfanget i det antal mennesker, som rammes. Men også fordi stressen for nogle rammer helt dybt ned i menneskesjælen og risikerer at skade livsvarigt. 

For at løse stressen kræver det samarbejde. Og vi skal alle bidrage. Et godt psykisk arbejdsmiljø på vores arbejdspladser udgør et vigtigt skridt på vejen mod et stressfrit samfund. Hertil kommer gode fleksible muligheder for at balancere arbejdslivet i forhold til vores privat- og familieliv, samt vores helbredstilstand og alder. 

Det er og bliver næppe sidste gang stress trækker store overskrifter. Heller ikke i 2023. Jeg vil opfordre medierne til fortsat at skrive om stressen. Jeg håber, at medierne vil fokusere endnu mere på de løsninger, som vi kan udvikle som individer og som fællesskaber på arbejdspladser, i familier og lokalsamfund. 

Til alle os ”almindelige” danskere, der arbejder og lever almindelige liv udenfor rampelyset og avisforsiderne, vil jeg stærkt opfordre til, at vi i langt højere grad forebygger stress. 
Alle fortjener et stressfrit liv.

Stressramt mand ved skrivebord
Stress kan ramme alle aldersgrupper og begge køn. Men hvis vi samarbejder om et godt psykisk arbejdsmiljø på vores arbejdspladser, så  tager vi vigtige skridt på vejen mod et stressfrit samfund, argumenterer Kirsten Estrup Madsen i et debatindlæg (foto: Colourbox.dk).