Simon Tøgern og Gitte Geertsen i DI

Efter en lang nats forhandlinger løber Simon Tøgern og Gitte Geertsen resultatet igennem.

Efter halvanden måneds vanskelige forhandlinger mellem CO Industri og Dansk Industri er der nu indgået aftale om en 2-årig overenskomst på industriens område. Den indeholder flere forbedringer, som er afgørende for HK Privat, der repræsenterer flertallet af funktionærerne på området.

Blandt andet kan nævnes forhøjelsen af fritvalgskontoen fra 7 til 9 procent fra næste år. Med den har lønmodtagere nu udsigt til at kunne bestemme over 9 procent af deres løn, og hvorvidt de vil have summen udbetalt, sætte mere ind på pension eller veksle til for eksempel seniorfridage eller omsorgsdage. Med de 9 procent vil summen af arbejdsgiverindbetalt fritvalg hen over et år samlet set overstige en månedsløn.

Derudover vil der blive skruet på pensionsindbetalingen, så lønmodtagere i stedet for at indbetale 4 procent fremover kun skal indbetale 2 procent. I stedet forhøjes den arbejdsgiverindbetalte pension til 10 procent.

Den samlede gevinst på 4 procent over to år er i den grad efterspurgt blandt HK’erne, siger formand for HK Privat, Simon Tøgern.

- Det største overenskomstønske for vores medlemmer har været flere penge. Derfor har et løft af fritvalgsprocenten været afgørende, siger han.

 

Styrkelse af lønforhandlinger

Noget meget centralt ved det netop indgåede forlig er dog en markant styrkelse af tillidsvalgtes rolle og muligheder for at påvirke den lokale løndannelse. Blandt andet bliver det i højere grad muligt for tillidsvalgte at få indblik i virksomhedens økonomi forud for lokale lønforhandlinger.

- Vi har desværre set, at det har været alt for svært at hente nævneværdige lønstigninger hjem lokalt – på trods af høj produktivitet og god indtjening i virksomhederne. Denne her overenskomstfornyelse reagerer på det faktum, at den lokale løndannelse har være nødlidende. Nu skal der ske noget med de lokale lønforhandlinger, og det sætter denne her aftale skub i, siger Simon Tøgern.

Medlemmerne af HK Privat har ligesom mange andre lønmodtagere oplevet en historisk reallønsnedgang. De samlede forhøjelser på fritvalg og pension retter op på noget af det tabte, men styrkelsen af den lokale løndannelse skal bane vejen for den sidste del, siger Simon Tøgern.

- Med det samlede resultat tror vi på, at det bliver muligt at indhente det tabte over den kommende overenskomstperiode. Dels med de konkrete stigninger, men i særdeleshed også med de nye værktøjer der giver mulighed for bedre lokale lønresultater. Samlet set har vi et forlig, der styrker hele overenskomstsystemet, der hvor der er brug for det, og det er jeg tilfreds med, siger Simon Tøgern.

Udover forhøjelse af fritvalg og ændring i pension kan nævnes samlet 4 ugers mere betalt barsel, forhøjelse af elevlønnen på 4,5 procent i år og 3,5 procent næste år, og en stigning fra 85 til 100 procents løndækning fra Industriens Kompetenceudviklingsfond ved selvvalgt uddannelse.

Industriforliget løber frem til marts 2025 og sætter rammen for resten af forhandlingerne på det private arbejdsmarked. Med industriforliget på plads kan der for alvor tages fat på forhandlingerne om HK Privats 24 øvrige landsoverenskomster for godt 60.000 erhvervsaktive medlemmer. De består hovedsageligt af administrative medarbejdere, men også laboranter, grafikere, it-medarbejdere, tandklinikassistenter og andre faggrupper.

HK Privats sektorbestyrelse skal mandag den 20. februar tage stilling til industriforliget.

 

klar til at forhandle de andre overenskomster

De 24 andre landsoverenskomster skal fornys 1. marts. Da industriforliget lægger niveauet for hele det private arbejdsmarked, vil en stor del af de forbedringer, som er opnået her, slå igennem på de andre landsoverenskomster.

Men der vil også blive plads til at forhandle temaer, som kun er relevant for den enkelte landsoverenskomsts område. Fx særlige uddannelsesbestemmelser mv.

Forhandlingerne af de andre landsoverenskomster bliver lidt tidspressede denne gang, fordi det har taget længere at få industriforliget til at lande. Men der er linet op til forhandlinger i de kommende uger, og man satser stadig på at blive færdig med de fleste overenskomster i marts. Hvorefter de skal sendes til urafstemning blandt HK Privats medlemmer.

Følg overenskomstforhandlingerne på HK Privats OK23-side

[FAKTA]

Landsoverenskomster, der skal fornys

Overenskomsterne forventes færdigforhandlet i marts.
 • Dansk Erhverv: Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service
 • Dansk Erhverv: It-overenskomsten
 • Dansk Erhverv: Reklamebureauer og forlag
 • Dansk Håndværk: Funktionæroverenskomst
 • Dansk Kiropraktorforening: Overenskomst for kliniksekretærer
 • Danske Fysioterapeuter: Standardoverenskomst
 • DBR Arbejdsgiverforening: Funktionæroverenskomst
 • De Mindre Byggeorganisationer: Funktionæroverenskomst
 • DI: Emballageoverenskomsten
 • DI: Industriens Funktionæroverenskomst
 • DIO II: Funktionæroverenskomst for Handel, Service og Transport
 • DIO II: Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
 • DIO III: Dansk Byggeri
 • DM Arbejdsgiver: Overenskomst
 • Færgerederierne: DAS
 • Færgerederierne: DIS
 • Grakom Arbejdsgiverforening: Digitalprint- og Serigrafoverenskomsten
 • Grakom Arbejdsgiverforening: Funktionæroverenskomst
 • Grakom og Dansk Erhverv (tidl. Danske Mediers Arbejdsgiverforening): Den grafiske timelønsoverenskomst
 • Horesta: HK overenskomst
 • Horesta: Kasinooverenskomsten
 • Kooperationen: Byggefagene
 • Tandlægeforeningen: Klinikassistenter
 • Tekniq Arbejdsgiverne: HK-industrioverenskomst
 • Tekniq Arbejdsgiverne: HK-installationsoverenskomst
Vis mere