Elementer i industriforliget

 

Ikon for fritvalgs lønkonto Stigning på fritvalgs-lønkontoen
Pr. 1. marts 2024 skal din arbejdsgiver indbetale 9 % på din fritvalgs-lønkonto mod i dag 7 %. Du kan bruge din fritvalgs-lønkonto til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Ikon for pension Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %, således at du får 2 % mere i løn.

Det får du mere i hånden, når dit pensionsbidrag sættes ned
Hvis du tjener:

 • 30.000 kr. om måneden, får du 344 kr. efter skat
 • 35.000 kr. om måneden, får du 401 kr. efter skat
 • 40.000 kr. om måneden, får du 459 kr. efter skat

Alternativt kan du indsætte henholdsvis 600 kr. 700 kr. eller 800 kr. ekstra på pensionsopsparingen hver måned.
*Skatten er beregnet som 8 % i arbejdsmarkedsbidrag og 37,7 % i bundskat.
Kilde: PFA Pension


 Mere betalt barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moren, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Sådan er barselsorlov med fuld løn fordelt

 • Den ene forælder, typisk mor, har ret til 23 uger med fuld løn
 • Den anden forælder, far/medmor, har ret til 12 uger med fuld løn
 • 5 uger med fuld løn kan forældrene selv fordele


Ikon for elevstigninger Højere elevsatser
Elever, lærlinge og praktikanter får markante lønstigninger i den toårige overenskomstperiode.
Pr. 1. marts 2023 stiger alle elevsatser i gennemsnit 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger alle elevsatser i gennemsnit 3,5 %.

Ikon for uddannelse Fuld løn under selvvalgt uddannelse
Når du tager selvvalgt uddannelse via overenskomstens kompetencefond, får du fremover fuld løn i stedet for 85 % løndækning.

Ikon for TR Tillidsrepræsentantens rolle styrkes
Fremover har en tillidsrepræsentant ret til at få viden om virksomhedens økonomiske forhold forud for lokale lønforhandlinger. Formålet er at sikre, at tillidsrepræsentanten kan bistå sine kolleger ved de lokale lønforhandlinger, at forhandlingerne sker på et oplyst grundlag, og at der er tale om reelle forhandlinger.

Ikon for natarbejde Bedre regler for natarbejde
Fremover skal en virksomhed, hvor der er natarbejde, følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde, så vidt det er muligt.

NFA’s anbefalinger er:

 • Højst 3 nattevagter i træk
 • Højst 9 timers vagter
 • Mindst 11 timer mellem 2 nattevagter
 • Gravide har højst 1 nattevagt om ugen


Virksomheden har pligt at tage en drøftelse om tilrettelæggelsen af natarbejde med tillidsrepræsentanter og eventuelt arbejdsmiljøorganisationen.

Skønnes det, at virksomheden ikke kan efterleve NFA’s anbefalinger, skal natarbejdernes arbejdsmiljø sikres gennem:

 • Obligatorisk helbredskontrol hvert andet år.
 • Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 år.
 • En årlig arbejdspladsvurdering med fokus på natarbejde.