Ombudsmand Niels Fenger har udtalt, at Region Syddanmarks praksis omkring tavshedsklausuler i fratrædelsesaftaler, ikke er i orden. Foto: Jasper Carlberg

Vi har aftalt, at ingen af parterne udtaler sig om sagen”!

Sådan har det typisk lydt i når en arbejdsgiver og medarbejder har indgået en fratrædelsesaftale.

Men nu har Ombudsmanden udtalt, at den slags tavshedsklausuler er yderst problematiske – og som udgangspunkt ikke kan eller bør indgås, i hvert fald ikke som standard i en fratrædelsesaftale.

Ombudsmanden blev opmærksom på Region Syddanmarks praksis og rejste på eget initiativ en sag.

-  En offentlig myndighed kan ikke på den standardiserede, generelle måde, som regionen har gjort, indgå aftale om tavshedsklausuler i fratrædelsesaftaler, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Hensyn til regler om aktindsigt og ytringsfrihed

Der ligger flere hensyn bag Ombudsmandens udtalelse.

For det første, at aftaler om fortrolighed kræver, at der i det enkelte tilfælde er væsentlige saglige hensyn, der begrunder, at det er nødvendigt at aftale fortrolighed omkring bestemte forhold - altså at en sådan aftale skal være konkret begrundet i vægtige saglige interesser i den enkelte sag.

Aftalen skal for det andet være forenelig med reglerne om aktindsigt efter bl.a. offentlighedsloven, hvor der er aktindsigt personalemapper og afskedigelsessager for chefer på et vist niveau.

Og for det tredje skal reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed inddrages i vurderingen af aftalens saglighed og proportionalitet.