Illustration af TR, AMR og leder i dialog

Nu kan TR, AMR og leder komme på en ny uddannelse om psykisk arbejdsmiljø. Illustration: PUF.dk.

Taler I om psykologisk tryghed, moralsk stress, pseudoarbejde, quiet quitting eller skyggearbejde på din arbejdsplads? Så er den nye uddannelse i psykisk arbejdsmiljø noget for jer. 
Uddannelsen henvender sig til kommunale og regionale ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og styrker arbejdspladsernes samarbejde om at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Den udbydes af PUF.dk.

Det får I ud af uddannelsen

I vil på uddannelsen arbejde med konkrete udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som I har på jeres arbejdsplads. I får desuden den nyeste viden om emnet og om regler på området. 

Sammen skal I som TR, AMR og leder få: 

  • fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads
  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer. 
  • bedre forståelse for jeres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • bedre forståelse af jeres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. 

Sådan foregår uddannelsen

Uddannelsen varer 1½ dag med minimum 6 uger imellem uddannelsesdagene.

I bliver på den første kursusdag introduceret til en konkret model, som I skal bruge til at samarbejde om et selvvalgt emne mellem kursusdagene. På den sidste dag følges der op på de foreløbige resultater, og I aftaler nye mål.

Uddannelsen er designet til, at leder, TR og AMR deltager sammen på uddannelsen. Det er derfor en forudsætning, at alle 3 roller fra den samme arbejdsplads er repræsenteret ved tilmelding.

Lukkede hold: Uddannelsen tilrettelægges i dialog mellem PUF-underviseren og en repræsentant for kommunen/regionen for at sikre den bedst mulige lokale forankring. Uddannelsen kan også afholdes mere fleksibelt efter behov. Det er muligt at forlænge uddannelse til 2 hele dage eller andet.
Prisen for et lukket hold er 10.200 kr. pr. dag op til 22 deltagere (i alt kr. 20.400 kr. for et samlet forløb). Ved 23-30 deltagere stiger prisen til 13.400 kr. pr. dag (26.800 kr. for et samlet forløb). Dertil kommer moms samt underviserens udgifter til kørsel, evt. overnatning og forplejning. Kommunen/regionen lægger selv lokaler og mødeforplejning til. Kontakt PUF på mail eller tlf. 2916 2091 for at høre mere. 

Åbne hold: Det er også muligt at tilmelde sig et åbent hold, der er åbne for tilmelding for enkelte TRIO'er fra forskellige kommuner og regioner. Der udbydes hold i København, Kolding og Silkeborg i foråret 2023. Den samlede pris pr. deltager er kr. 2.700 inkl. forplejning og materialer.

Tilmeld dig et hold sammen med dine kolleger i TRIO´en

Mere om arbejdsmiljø

Råd & støtte: HK's temasider om arbejdsmiljø