Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Formand for HK Kommunal, Lene Roed. Foto: Tom Ingvardsen. 

- Jeg vil gerne kvittere for, at man erkender vigtigheden af de sundhedsadministrative kompetencer på vores sygehuse. For lægesekretærer og sundhedsadministratorer spiller en helt afgørende rolle i bestræbelserne på at få vores sundhedsvæsen på ret køl.

Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, om den akutplan for sundhedsvæsnet, regeringen, Danske Regioner og KL netop har forhandlet på plads. Akutplanen har blandt andet til formål at få nedbragt ventelisterne til operationer.

Udover hensigten om, at de sundhedsadministrative kompetencer i højere grad skal aflaste det behandlende personale for administrative opgaver, bliver der med akutplanen tilført ekstra to milliarder kroner til sundhedsvæsnet. De penge skal blandt andet gå til flere behandlinger på privathospitalerne og til honorering af ekstraarbejde på de offentlige hospitaler.

Sundhedsadministrative kompetencer i fokus

Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer er ifølge Lene Roed en væsentlig brik i den omstilling, der skal til for at anvendt de enkelte faggruppers potentiale endnu bedre.

- Vores sundhedsadministrative medarbejdere kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale. Når vi sikrer de nødvendige sundhedsadministrative kompetencer, vil vi i højere grad kunne realisere et mere helstøbt og et mere effektivt forløb for patienterne i sundhedsvæsnet, siger Lene Roed.

I akutaftalen åbnes der også op for, at man i sundhedsvæsnet i højere grad kan gøre brug af studerende til at afhjælpe personalemanglen.

- Her vil det være oplagt at indtænke vores unge mennesker, der læser til sundhedsadministrative koordinatorer. Mange af dem har de kompetencer, der skal til, for at varetage de opgaver, der ikke kræver specialviden, siger Lene Roed.

Hun peger samtidig på, at der i regeringsgrundlaget er forudsat en besparelse på de administrative funktioner i regionerne på en halv milliarder kroner.

- Jeg håber bestemt ikke, at det regnestykke kommer til at underminere den vigtige øvelse, det er, at få anvendt de rette kompetencer til de rette opgaver på sundhedsområdet, lyder det fra HK Kommunals formand.

Fremtidens arbejdskraft skal sikres

I Danske Sundhedsadministratorers Landsforening er formand Nathali Schaap Degn overordnet tilfreds med, at politikerne nu viser forståelse for den værdi, lægesekretærer og sundhedsadministrative medarbejdere kan tilføre det pressede sundhedsvæsen.

- De administrative funktioner kan også bidrage til, at vi får et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum og følges fra start til slut i hele forløbet, siger Nathali Schaap Degn, der fortsætter:

- Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi også har rekrutteringsproblemer blandt lægesekretærer og sundhedsadministrativt ansatte, der på linje med andre faggrupper er presset af arbejdsmiljøet. Derfor bør regionerne have skarpt fokus på at booste optaget på den sundhedsadministrative uddannelse. Det er medarbejderne, der til syvende og sidst er fundamentet for, at akutaftalen bliver udrullet med succes.