Pengesedler

Arkivfoto: Colourbox.dk

Er der tale om diskrimination, når en myndighed ikke vil udbetale ydelser, fordi borgerens bank nægter at udstede en Nemkonto, selv vedkommende opholder sig lovligt i Danmark?

Sagen har været i Ligebehandlingsnævnet med påstand om diskrimination på baggrund af etnicitet.

Problemet var, at kvinden, der stammer fra et land uden for EU, blandt andet ikke kunne få udbetalt børnefamilieydelse – ligesom hun er også er blevet forsinket på sit studium, fordi hun ikke får udbetalt sin SU.

Nemkonto er et neutralt kriterium

Ligebehandlingsnævnet har nu afgjort sagen.

Der er IKKE tale om forskelsbehandling eller diskrimination.

Kravet om en Nemkonto er et neutralt kriterium.

”Da kravet ikke rammer personer med en bestemt etnisk oprindelse særligt ufordelagtigt i forhold til andre personer, er der ikke påvist faktiske omstændigheder, der tyder på, at der var sket forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse”, lyder det i afgørelsen.