95 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen, som foregik hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, hvor der først var rundvisning.

 

Formand Niels Wedege Petersen kom i sin mundtlige beretning ind på, at mange arbejder, selv om de er syge.

 

- Mange kender det. Det kriller lidt i halsen. Kroppen er tung og øm. Men der er jo lige den der opgave, vi gerne vil lave færdig - eller det der møde, vi ikke må gå glip af. Så vi trodser sygdommen og arbejder alligevel, sagde han og fortsatte:

 

- Næsten halvdelen af os er det seneste år gået på arbejde eller taget på studie, selv om vi har haft sygdom i kroppen. Det viser en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Den kultur skal vi have ændret. Når man er syg, er man syg. Så skal man blive hjemme - og man skal heller ikke arbejde syg hjemmefra, understregede han.

 

Generalforsamlingen i HK Privat MidtVest var godt besøgt. 95 stemmeberettigede var mødt frem.

Generalforsamlingen i HK Privat MidtVest var godt besøgt. 95 stemmeberettigede var mødt frem.

 

Fokus på fremtiden

Niels Wedege Petersen kom også ind på fremtidens arbejdsmarked.

 

- Vi ser antydninger til et opgør med en fem-dages arbejdsuge, og undersøgelser viser, at 64 procent af medarbejderne og 65 procent af lederne ville takke ja til en arbejdsuge på fire dage.

 

- Samtidig udvikler arbejdsmarkedet sig rent fagligt. Efterspørgslen på kompetencer ændrer sig, og nye uddannelser kommer til med ansættelse i HK-job. Det skal vi omfavne, så vi sikrer, at HK-job følger med udviklingen, pointerede han.

 

 

Industriforlig på plads

Endelig var OK23 et emne.

 

- Efter halvanden måneds forhandlinger landede industriforliget. Det sætter rammen for de 24 øvrige overenskomster, vi skal have på plads i Privat, og der er flere gode ting at fremhæve, sagde Niels Wedege Petersen og pegede på:

 

Markante forbedringer på lønsedlen med fire procent fordelt mellem arbejdsgiverbetalt pension og fritvalgskontoen, en styrkelse af hele overenskomst-systemet og tillidsrepræsentanternes rolle og mere betalt barselsorlov og højere elevsatser.

 

Niels Wedege Petersen, formand for HK Privat MidtVest, foran PowerPoint med teksten "Arbejdsmiljø: Når man er syg, er man syg".

Niels Wedege Petersen blev genvalgt som formand for HK Privat MidtVest for to år.

 

Ny bestyrelse

Niels Wedege Petersen blev på generalforsamlingen genvalgt som formand for HK Privat MidtVest for to år.

 

Til bestyrelsen blev desuden valgt Gitte Rahbek, Edith Nielsen og Bente Mentz (genvalgt for to år) og Jens Mark Pedersen (nyvalgt for to år) samt Ketty Jakobsen (genvalgt for et år).

 

Desuden blev Tina Kjeldal (første suppleant), Dennis Hornshøj Hjorth (anden suppleant) og Mikkel Scheufens Petersen valgt som suppleanter (valgt for et år).

Artiklen er opdateret 01. marts 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.