Foto: Jakob Boserup

Overenskomsten blev underskrevet i Dansk Erhvervs lokaler i Børsen. Foto: Jakob Boserup.

Efter svære og langvarige forhandlinger er det nu lykkedes HK Handel at lande en overenskomstaftale med Dansk Erhverv på butiksområdet.

Aftalen byder blandt andet på højere løn – mindst 11,2% for de lavest lønnede - samt forbedringer af en række vilkår. Herunder et opgør med 0-timerskontrakter samt bedre muligheder for lønforhandlinger og for barsel.

Læs mere om, hvor meget overenskomsten giver dig i kroner og ører

Du kan læse mere her i artiklen om hovedpunkterne. I den kommende tid vil du desuden modtage mere information om den nye overenskomst, og du vil få mulighed for at læse aftalens protokollater op til, at du skal stemme.

Hvis du er på en anden overenskomst, kan du læse mere om, hvad der sker i den kommende tid her.

Hvis du ikke er på en overenskomst, kan du læse mere her om, hvordan OK23 påvirker dig, og hvorfor du skal være med til at stemme.

Minimallønnen stiger

I den nye overenskomst bliver minimallønnen for ufaglærte i 2023 hævet fra 125,92 kr. i timen / 20.190 kr. om måneden til 130,42 kr. i timen / 20.911 kr. om måneden. For faglærte bliver minimallønnen hævet fra 135,28 kr. i timen / 21.690 kr. om måneden til 139,78 kr. i timen / 22.411 kr. om måneden.

I 2024 bliver minimallønnen hævet igen til 134,92 kr. i timen / 21.632 kr. om måneden for ufaglærte. For faglærte bliver minimallønnen hævet til 144.28. kr. i timen / 23.132 kr. om måneden.

Derudover får man også mere i lønposen igennem forhøjet fritvalgskonto samt pensionsindbetaling fra din arbejdsgiver. Samlet svarer lønstigningerne i overenskomsten til hhv. 10,7% og 11,2% for faglærte og ufaglærte på mindsteløn.

For butiksmedhjælpere stiger minimallønnen til 135,11 kr. i timen / 21.661 kr. om måneden i 2023. I 2024 stiger minimallønnen til 139,61 kr. i timen / 22.382 kr. om måneden.

Lønnen stiger med 4%

I 2023 og 2024 stiger lønnen med samlet 4% sammenlignet med 2022. Lønstigningerne kommer i kraft af en forhøjet arbejdsgiverindbetaling til pension og forhøjelse af fritvalgslønkontoen.

I 2023 vil arbejdsgiver indbetale 2% mere i pension, mens du skal betale 2% mindre, som du i stedet får udbetalt med din løn. I 2024 vil fritvalgslønkontoen stige fra 7% til 9%.

Derudover er der med den nye overenskomstaftale lagt op til, at der skal være bedre muligheder for lønforhandlinger lokalt, så du dermed har mulighed for at få en endnu højere lønstigning.

Opgør med 0-timerskontrakter

Den nye overenskomstaftale indeholder et endeligt opgør med nultimerskontrakter. Helt konkret betyder aftalen, at der ved ansættelse altid skal aftales et konkret timetal. Samtidig etableres en ny ansættelsesform kaldet fleksibel deltidsansættelse.

Her kan visse grupper såsom unge under 18 år, bijobbere og studerende ansættes i to arbejdsintervaller på enten 8-15 timer og 13-20 timer om ugen.

På den måde vil de ansatte altid være sikret minimum det mindste timetal i intervallet.

Dermed får de ansatte vished for, hvad de som minimum vil tjene hver måned, samtidig med at de automatisk bliver omfattet af funktionærloven og derigennem optjener rettigheder som løn under sygdom og længere opsigelsesvarsel.

Lokale lønforhandlinger bliver styrket

De lokale lønforhandlinger bliver styrket. Det samme gør tillidsrepræsentantens muligheder for at hjælpe med lønforhandlinger samt deres mulighed for at organisere nye medlemmer.

Tillidsrepræsentanterne får blandt andet mulighed for at anmode arbejdsgiver om at redegøre for, hvordan det går økonomisk for virksomheden. Det kan give et godt kort på hånden, når der skal forhandles løn. Derudover bliver det muligt at forhandle kollektivt.

Mere betalt barsel

Fremover vil man fortsat få fuld løn, hvis man som gravid går over tid. Førhen har man kun haft mulighed for at gå fra med fuld løn i fire uger op til terminen.