Chatbot

 

I november 2022 blev den nye chatrobot ChatGPT lanceret og er lynhurtigt blevet populær.

Derfor har vi bedt strategisk rådgiver Nikolaj Møller fra tænketanken DareDisrupt pege på de områder, hvor man som HK’er kan få størst glæde af ChatGPT i sit arbejde - og hvad man skal være opmærksom på.

Nikolaj Møller har de seneste måneder rådgivet virksomheder og medarbejdere om, hvordan den kunstige intelligens kan bruges.

- Hos os er vi kritiske optimister. Vi synes, det er fantastisk og på nogle måder nærmest magisk, hvad den kan, og at der er ret vilde perspektiver i den. Og samtidig har den nogle seriøse begrænsninger og indbyggede farer, som det er meget vigtigt at kende og være opmærksom på, siger Nikolaj Møller.

Hvad er chatgpt?

ChatGPT er en ny form for avanceret kunstig intelligens baseret på en matematisk model, en såkaldt algoritme.

De tre store bogstaver i navnet ChatGPT står for Generative Pretrained Transformer. ”Pretrained” henviser til, at chatrobotten er trænet til at kunne det, den kan - først ved at der er indlæst information i den fra millioner af internetsider (herunder Wikipedia) og fra titusindvis af bøger (herunder skønlitteratur), og derefter ved, at mennesker har trænet den i, hvad der er gode og dårlige svar.
Vis mere

Først til fordelene ved at bruge kunstig intelligens i arbejdet.

3 områder, hvor du med fordel kan bruge ChatGPT

  • ChatGPT er hurtig til at generere ideer
  • ChatGPT kan komme med kvalificerede forslag til forbedringer i en eksisterende tekst.
  • ChatGPT kan skrive hele udkast til regulære nye tekster. For eksempel kan den hjælpe med at skrive almindelige e-mails.

- Du vil sagtens kunne sige til den: ”Her er tre bullet points, som skal med, skriv det om til en sammenhængende email”. Eller du kan bede den om at komme med et tekstforslag til intern kommunikation, et opslag på LinkedIn, en invitation til en begivenhed eller et jobopslag, siger Nikolaj Møller.

Man kan også bede ChatGTP gøre en tekst mere enkel eller mere formel. Nikolaj Møller har også selv haft glæde af ChatGPT som ide-generator.

- ChatGPT kommer ikke op med ”man har aldrig set det her før”-ideer, men den kender faktisk til mange ting, og den kan give dig tyve ideer på et minut, og så kan du selv vælge de fire-fem bedste. Hvis man beder om ideer til: ”Hvordan kan vi implementere mere vegetarisk kost”, så kan den give et bud på, hvad der skal til, hvilke steps, og hvad man skal overveje, forklarer han.

Man kan også få dens svar ud i en tabel og med forslag til en proces.

Brug din kritiske sans

For at få en grundlæggende fornemmelse af, hvad ChatGPT kan, er man nødt til at gå ind og prøve den.

- Man skal ind og lege med den for at forstå, hvad det er, og opleve, at det er sjovt at ”tale” med den. Mit råd er: Leg med den, og forstå samtidig, at der også er en alvorlig del i det her, der handler om, hvad den kan og ikke kan, siger Nikolaj Møller.

Han peger særligt på to forhold, man skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på:

  • ChatGPT er klart stærkere på engelsk end dansk. Både til at forstå instruktioner og give velformulerede svar. På dansk kan den også lave stavefejl og sproglige småfejl, hvilket stort set ikke sker på engelsk.
  • ChatGPT har et amerikansk verdenssyn, så vær opmærksom på, om det ChatGPT svarer, er korrekt. Der kan være indbygget fordomme i dens udsagn, som blandt andet kan stamme fra de mange internetsider, den er trænet med.

At betjene en chatrobot som ChatGPT bliver formentlig en kompetence, vi skal have i fremtiden. Og her bliver det meget vigtigt, at man kan bestride sådan en maskine på en fornuftig måde. For man skal huske på, at programmet ”kun” er en matematisk model, understreger Nikolaj Møller:

- ChatGPT og andre løsninger, som bygger på samme teknologi, kan give nogle kæmpe lettelser i ens arbejde, men der bliver i den grad brug for mennesker til at betjene dem. Men man skal kunne stille den de rigtige opgaver, være kritisk over for svarene, og justere dem, så de passer til det, man skal bruge dem til. Man skal dække af for dens huller, siger han.

Sådan kommer du i gang med ChatGPT

  • Gå ind på https://chat.openai.com/. For at kunne bruge chatrobotten skal du oprette dig som bruger - du indtaster e-mailadresse og telefonnummer, besvarer den tilsendte mail og indtaster sms-kode. Når du har adgang, kommer der et enkelt skrivefelt frem, som du skriver dine spørgsmål eller forehavender i - kort tid efter modtager du ChatGPT’s svar. 
  • Men man kan tit opleve at gå ind på siden og få beskeden, at den er overbelastet af for mange brugere og ikke tilgængelig lige nu. I skrivende stund er et godt råd at prøve, når amerikanerne sover, og der dermed er mindre rift om den. I den danske tidszone er formiddagen et godt ChatGPT-tidspunkt. 
  • Når du skriver til ChatGPT, er det en god idé at skrive længere spørgsmål og instruktioner, end du for eksempel gør, når du søger efter noget på Google. Jo mere præcist, du skriver, og eventuelt med eksempler, jo bedre chance for at få et relevant og brugbart svar. Det at ”fodre” kunstige intelligenser som ChatGPT med gode input kan blive en værdifuld færdighed - det er det, der på engelsk kaldes at ”prompte”.