Mette Høgh, Simon Tøgern og Laurits Rønn

Fra venstre: Mette Høgh, formand for HK Handel, Simon Tøgern, formand for HK Privat og Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

4 procent i lønforbedringer, stærkere værktøjer til tillidsrepræsentanter i lokale lønforhandlinger, højere elevlønninger og bedre muligheder for opkvalificering.

Det er nogle af elementerne i den nye 2-årige overenskomst, som HK Privat og HK Handel har forhandlet på plads med Dansk Erhverv. Overenskomsten omfatter cirka 40.000 ansatte, som beskæftiger sig med alt fra administrativt arbejde til økonomi og arbejde på e-handelslagre.

- Vi har fået en aftale, der giver flere penge på lønsedlen og styrker tillidsrepræsentanterne - særligt når det gælder lokale lønforhandlinger. Derudover indeholder aftalen flere vigtige forbedringer omkring uddannelse, som vi vil forsøge at bære videre i fornyelsen af vores øvrige 21 overenskomster, der forhandles i de kommende uger, siger formand for HK Privat, Simon Tøgern.

Funktionæroverenskomsten er forhandlet i samarbejde mellem HK Privat og HK Handel. Mette Høgh, som er formand for HK Handel, er også tilfreds med den nye overenskomst:

- Der er rigtig mange stærke elementer i den nye overenskomst. Vores medlemmer kan se frem til flere penge i lønposen, og så er jeg meget tilfreds med, at vi har fået nogle bedre værktøjer til de lokale lønforhandlinger, som er meget relevant på lagrene, siger Mette Høgh.

I år venter der 2 procents lønstigning i form af ændret pension. Arbejdsgiver hæver indbetalingen til 10 procent, hvorimod lønmodtagers indbetaling sænkes fra 4 procent til 2 procent.

Til næste år hæves arbejdsgivers indbetaling til Fritvalgs Lønkontoen fra 7 procent til 9 procent. Med den kan lønmodtagere selv bestemme, om de vil have summen udbetalt, sætte mere ind på pension eller veksle til eksempelvis seniorfridage eller omsorgsdage. Med de 9 procent vil summen af arbejdsgiverindbetalt Fritvalgs Lønkontoen hen over et år samlet set overstige en månedsløn.

Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle

Aftalen styrker på flere punkter tillidsrepræsentanterne. Blandt andet får de bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. De sikres indblik i blandt andet virksomhedens økonomi og bedre rammer for reelle forhandlinger – uanset om forhandlingerne er kollektive eller individuelle.
Derudover nedsættes valggrundlaget for en tillidsrepræsentant til 5 medarbejdere, og det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.
Hvis en medarbejder, som er omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Derudover indeholder den nye overenskomst blandt andet:

  • 12 procents lønstigning for elever i hele overenskomstperioden
  • 4 ugers ekstra barsel med løn. 2 af ugerne er øremærket far/medforælder, og 2 uger kan frit fordeles mellem forældrene
  • Mulighed for lokale uddannelsesrepræsentanter og midler til uddannelse af dem. Uddannelsesrepræsentanten har til opgave at styrke kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere på virksomheden
  • Bedre forudsætninger for at opkvalificere sig fra ufaglært til faglært
  • Skærpede regler for natarbejde, herunder for gravide

Overenskomsten med Dansk Erhverv var endnu en i rækken af de 25 overenskomster, som HK Privat skal have fornyet her i foråret. Selv om der er et ekstra tidspres denne gang, satser man stadig på at blive færdig med de fleste overenskomster i marts. Hvorefter de skal sendes til urafstemning blandt HK Privats medlemmer.

Følg overenskomstforhandlingerne på HK Privats OK23-side

Landsoverenskomster, der skal fornys:

Dansk Erhverv: Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service
Dansk Erhverv: It-overenskomsten
Dansk Erhverv: Reklamebureauer og forlag
Dansk Håndværk: Funktionæroverenskomst
Dansk Kiropraktorforening: Overenskomst for kliniksekretærer
Danske Fysioterapeuter: Standardoverenskomst
DBR Arbejdsgiverforening: Funktionæroverenskomst
De Mindre Byggeorganisationer: Funktionæroverenskomst
DI: Emballageoverenskomsten
DI: Industriens Funktionæroverenskomst
DIO II: Funktionæroverenskomst for Handel, Service og Transport
DIO II: Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
DIO III: Dansk Byggeri
DM Arbejdsgiver: Overenskomst
Færgerederierne: DAS
Færgerederierne: DIS
Grakom Arbejdsgiverforening: Digitalprint- og Serigrafoverenskomsten
Grakom Arbejdsgiverforening: Funktionæroverenskomst
Grakom og Dansk Erhverv (tidl. Danske Mediers Arbejdsgiverforening): Den grafiske timelønsoverenskomst
Horesta: HK overenskomst
Horesta: Kasinooverenskomsten
Kooperationen: Byggefagene
Tandlægeforeningen: Klinikassistenter
Tekniq Arbejdsgiverne: HK-industrioverenskomst
Tekniq Arbejdsgiverne: HK-installationsoverenskomst