Hånd, der lægger mønt på stabel.

 

2022 var var en økonomisk mavepuster for mange – også de fleste medlemmer af HK Privat. Trods en gennemsnitlig flot lønfremgang på 3,3 procent sidste år sørgede den galopperende inflation for et historisk reallønstab. Hvis du stadig sidder forpustet tilbage og savner en stor luns af din købekraft, kan der være godt nyt forude.

For med de største gennembrudsoverenskomster på Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) område forhandlet på plads, er skinnerne lagt til, at hullet i købekraften snart kan blive lukket.

Det vurderer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

- Det kommer selvfølgelig an på, hvad de lokale lønforhandlinger giver, og hvordan inflationen udvikler sig, men med det, der nu ligger på industriens og transportens område, så vil jeg mene, at det er realistisk, at reallønnen samlet set er indhentet inden for 2-3 år, siger han til HK Privat.

Hvad er er realløn?

 • Reallønnen er et udtryk for, hvor mange varer og tjenester du kan købe for din løn - altså hvor meget din løn er værd . 
 • Reallønsfremgang er, når lønnen stiger mere end forbrugerpriserne.
 • Reallønsnedgang er derimod, når forbrugerpriserne stiger mere end lønningerne.
 • I 2022 steg forbrugerpriserne (inflationen) voldsomt, hvorfor de fleste lønmodtagere led et historisk reallønstab. Forud for 2022 havde inflationen i mange år ligget lavt, hvorfor de fleste lønmodtagere var vant til reallønsfremgang.

 

En høj bund er lagt

Gennembrudsforligene på både industriens og transportens område giver minimum 2 procents lønstigning i år og yderligere 2 procent til næste år. I år sker det ved, at arbejdsgiver betaler 2 procent mere ind til pension. Lønmodtager får derved en besparelse på sin egen pensionsindbetaling og får altså de 2 procent mere af sin løn udbetalt. Derudover skal arbejdsgiver fra næste forhøje indbetalingen til fritvalgskontoen fra 7 til 9 procent. De ekstra 2 procent kan lønmodtager vælge at hive ud som løn.

Derudover bliver timelønnen hævet betragteligt på både industriens og transportens område. I industriens overenskomst sættes mindstelønnen op med det, der svarer til 3,5 procent både i år og igen næste år. På transportens område, som er et normallønsområde, hvor hele lønnen aftales centralt, sættes timelønnen op med det, der svarer til omkring 4,3 procent i år og 4,0 procent næste år.

Forhøjelserne af timelønningerne får ikke direkte konsekvens for mange medlemmer af HK Privat, da langt de fleste medlemmers lønninger skal forhandles lokalt. Men ifølge Las Olsen er forhøjelserne en strømpil for den lokale lønudvikling de kommende år. Netop fordi både industriens og transportens overenskomster er gennembrudsoverenskomster, der sætter rammen for resten af det private arbejdsmarked.

Dermed bliver der sendt et signal til virksomhederne om, hvad de som minimum bør regne med at give ved de lokale lønforhandlinger i år og til næste år.

- Med de her centralt aftalte lønstigninger signalerer man, at den lokale lønudvikling gerne må blive højere og helst ikke mindre, siger Las Olsen.

 

Minimalløn og normalløn

 • Størstedelen af HK Privats medlemmer på DA-overenskomster er ansat på minimallønssystemet 
 • På minimallønsområdet har man stort set ikke lønsatser længere
 • I stedet forhandles størstedelen af lønnen lokalt i den virksomhed, man er ansat i
 • Tommelfingerreglen er, at en tredjedel af lønforhøjelserne forhandles centralt - altså ved overenskomstforhandlingerne - mens to tredjedele forhandles lokalt
 • Er du ansat under en minimallønsoverenskomst, har du ret til en årlig lønsamtale
 • På normallønsområdet aftales alle lønsatser og -stigninger derimod ved de centrale overenskomstforhandlinger. Her har man derfor ikke ret til lønforhandlinger i overenskomstperioden.

 

Forventer højere lokale lønstigninger de kommende år

Ifølge tal fra Dansk Arbejdsgiverforening blev der samlet set givet lokale lønforhøjelser for 3,6 procent sidste år.

Ifølge Las Olsen er det ikke umuligt at opnå lige så meget de kommende år.

- Men de aftaler vi har fået på industriens og transportens områder, er vores forventning, at vi, generelt set på det private arbejdsmarked, vil se en højere lønvækst i år end sidste år, siger han.
Danske Bank har endnu ikke sat tal på, hvor stor en samlet lønfremgang de forventer, men det har til gengæld de økonomiske vismænd. I deres seneste prognose fra oktober 2022 spår de en lønvækst på 5,2 procent alene i år og 4,5 procent til næste år.

Der vil være store forskelle

Uanset hvor meget der bliver hentet lokalt, så ser reallønnen dog også ud til at få medvind af den dalende inflation. Forventningen er nemlig, at den vil falde markant de kommende år. For eksempel spår Danske Bank, at inflationen vil dale til 4,9 procent i år og ramme 2 procent næste år. De økonomiske vismænds prognose lyder på et fald til 5,1 procent i år, og et yderligere fald ned til 0,8 procent til næste år.

Men selvom reallønnen samlet set har udsigt til at blive indhentet inden for de kommende år, så vil det ikke gælde alle, understreger Las Olsen. For det vil være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor lønudviklingen ender de kommende år.

- Ideen med minimallønssystemet er jo, at størstedelen af løndannelsen skal ske lokalt, og det er der gode grunde til, fordi virksomheder står i nogle meget forskellige situationer. Nogle steder – for eksempel i medicinalindustrien - går det virkelig godt, og der bliver tjent gode penge. Men inden for eksempelvis byggeriet og i detailbranchen er der steder, hvor man er rigtig presset. Derfor er det jo vigtigt, at lønudviklingen tilpasses virkeligheden i de enkelte virksomheder, siger han.

Helt overordnet set har vi dog stadig et varmt arbejdsmarked, og det er til lønmodtagers fordel, siger Las Olsen.

- Det er ikke så udtalt som sidste år, men vi er stadig i en situation, hvor der er helt usædvanligt mange virksomheder, der mangler arbejdskraft, og hvor antallet af ledige job fortsat ligger meget højt i forhold til, hvad vi tidligere har set. Så lønmodtagere har stadig gode kort på hånden. Samtidig er der sendt det her signal fra de centrale forhandlinger om, at de lokale lønforhandlinger godt må give noget mere. Derfor forventer vi en højere lønvækst de kommende år, siger han.

 

hvad er et gennembrudsforlig

 • Overenskomstaftalen på industriens område omfatter cirka 230.000 ansatte i industrien, herunder omkring 30.000 medlemmer af HK Privat. Aftalen kaldes også et gennembrudsforlig.
 • Gennembrudsforliget tager udgangspunkt i de konkurrenceudsatte erhverv i industrien. Derfor sætter lige netop dette forlig den økonomiske ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles på det private arbejdsmarked.
 • Overenskomstaftalen på transportområdet er dertil et gennembrudsforlig på normallønsområdet, som virker som pejlemærke for lokale lønforhandlinger på det private arbejdsmarked.
 • Udover overenskomsten på industriens område har HK Privat 25 landsoverenskomster, der skal fornys i løbet af marts i år. Her vil resultaterne fra gennembrudsforligene smitte af.