Tegnede mælkekartoner på blå baggrund

Lønforbedringer til alle på 4 % og en forhøjelse af genetillæg og elevlønninger på 8 % i overenskomstperioden. Det er nogle af de forbedringer, som HK Privat og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har forhandlet på plads i fornyelsen af Mejeribranchens funktionæroverenskomst.

Overenskomsten dækker omkring 900 administrative og tekniske funktionærer inden for kontor-, handels-, butiks-, laboratorie- og lagerfunktioner, der arbejder hos medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Her er den største virksomhed mejerigiganten Arla.

Med aftalen venter der 2 % i lønstigning til alle i år i form af ændret pension. Arbejdsgiver hæver indbetalingen til 10 %, hvorimod lønmodtagers indbetaling sænkes fra 4 % til 2 %. Til næste år hæves arbejdsgivers indbetaling til fritvalgskontoen fra 7 % til 9 %. Med den kan lønmodtagere selv bestemme, om de vil have summen udbetalt, sætte mere ind på pension eller veksle til frihed. Med de 9 % vil summen af arbejdsgiverindbetalt fritvalg hen over et år samlet set overstige en månedsløn.

- Vi er glade for aftalen, fordi den vil kunne aflæses direkte på lønsedlen, og det har været det mest dominerende overenskomstønske fra vores medlemmer. Derudover sikrer vi, at tillidsrepræsentanterne bliver styrket - både når det gælder de lokale lønforhandlinger men også i forhold til organisering af kollegerne. Det er vi rigtig tilfredse med, siger faglig sekretær i HK Privat, Christoffer Markmann.

Se mere om overenskomsten

Styrkelse af den lokale løndannelse

Aftalen styrker tillidsrepræsentanterne på flere punkter. Blandt andet får de bedre muligheder for at bistå kolleger ved lokale lønforhandlinger. De sikres mulighed for at få indblik i blandt andet virksomhedens økonomi og bedre rammer for reelle forhandlinger, uanset om forhandlingerne er kollektive eller individuelle.

Derudover nedsættes valggrundlaget for en tillidsrepræsentant til 4 medarbejdere, og det kan aftales, at valg af tillidsrepræsentant ligger i arbejdstiden.

Hvis en medarbejder, som er omfattet af Mejeribranchens funktionæroverenskomst, bliver skrevet ud af overenskomsten, skal HK-tillidsrepræsentanten orienteres. Formålet er at sikre, at medarbejdere ikke bliver skrevet ud af overenskomsten på et forkert grundlag.

Derudover indeholder overenskomsten blandt andet:

  • Minimallønnen stiger med 4,50 kr. pr. time pr. 1. marts 2023 og 4,50 kr. pr. time pr. 1. marts 2024 - svarende til cirka 3 % om året
  • Satser for forskudt tid og arbejde på lørdage stiger med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og 3,5 % pr. 1. marts 2024
  • Elever stiger med 4,5 % pr. 1. marts 2023 og 3,5 % pr. 1. marts 2024.
  • 4 ugers ekstra barsel med løn. 2 af ugerne er øremærket far/medforælder, og 2 uger kan frit fordeles mellem forældrene. Derudover ændres barselsbestemmelsen til at følge den nye barselslov
  • Skærpede regler for natarbejde, herunder for gravide.

Mejeribranchens funktionæroverenskomst er den sjette overenskomst, som HK Privat i løbet af de seneste uger har forhandlet på plads. HK Privat skal i alt forny 25 landsoverenskomster i foråret 2023.