Menneskepyramiden er en ofte anvendt teambuildings-øvelse, som Retten i Viborg vurderede, ikke behøvede særlig instruktion. Illu.: Mostphotos

På et tidspunkt i en ansættelse vil man som medarbejder være på et teambuildings-kursus, typisk hvor man undervejs skal løse en mærkelig opgave.

Også i denne kommune, hvor sagen stammer fra, skulle kontorpersonale på ryste-sammen-dag med indbygget teambuilding.

Et hold fik stillet en relativ simpel opgave, og valgte at løse den ved at lave en menneskepyramide.

Faldt fra menneskepyramide

Teamet lavede en platform med deres hænder, som en kvindelig medarbejder kunne stå på. De løftede hende op, og der blev taget et billede af den kreative løsning. Kort efter faldt hun ned og ramte jorden og fik efterfølgende ondt i hovedet og ryggen og krævede derfor erstatning fra kommunen.

Det gode spørgsmål er så om kommunen var ansvarlig for medarbejderens ulykke, fordi den skete under et teambuilding-arrangement, som kommunen havde taget initiativ til.

Sagen er nu blevet afgjort ved Retten i Viborg, og kommunen var ikke ansvarlig eller erstatningspligtig i.f.t. ulykken og men.

Lette øvelser kræver ikke instruktion

Begrundelsen var, at opgaverne under arrangementet var så enkle, simple og ufarlige, at alle voksne mennesker ville kunne løse dem.

Det betød, at det ikke var nødvendigt, at kommunen instruerede, førte tilsyn med og planlagde arrangementet.

Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver ikke nødvendigvis er ansvarlige for medarbejderes ulykker ved arbejdsmæssige arrangementer, fx teambuilding, for hvis øvelserne er ”lette”, så har arbejdsgiveren ikke nødvendigvis pligt til at føre tilsyn, planlægge eller instruere.