Bag mødet, som foregik onsdag 8. marts 2023, stod HK Kommunal MidtVest, som havde inviteret Karina Sørensen, HK Kommunals talsperson på beskæftigelsesområdet. Hun arbejder til daglig på Jobcenter Viborg.

 

Baggrunden er de udmeldte besparelser på beskæftigelsesområdet, hvor der frem mod 2030 skal spares tre mia. kroner, og udmeldingen fra regeringen om, at jobcentrene skal lukke.

 

Karina Sørensen i gang med at holde oplæg foran PowerPoints.

Karina Sørensen, HK Kommunals talsperson på beskæftigelsesområdet.

 

Lene Buhl, formand for HK Kommunal MidtVest, og Karina Sørensen ville gerne høre fra de fremmødte, hvordan de ser fremtiden, og det viste sig ved en bordet rundt runde, at bekymringen er stor, både når det gælder borgernes muligheder og egen jobfunktion.

 

Her er nogle af udsagnene:

 

Heidi Lind Sandholm, jobkonsulent, Jobcenter Holstebro:

 

- Når regeringen siger, vi skal lukke, resulterer det så i en forringelse af borgernes muligheder? Vi har mange borgere tilknyttet jobcentret i dag, som har brug for støtte i en lang periode. Og det er min største bekymring, at de ikke kommer til at kunne få den støtte.

 

Heidi Lind Sandholm

Heidi Lind Sandholm.

 

Lisbet Feldborg Johannesen, mentor og psykoterapeut, Jobcenter Mors:

 

- Jeg er senior. Hvis vi står for en nedlukning, så er vi rigtigt mange, der skal have fundet noget andet. Jeg er sikker på, at der kommer nedskæringer, for hvor skal pengene ellers komme fra.

 

Lisbet Feldborg Johannesen

Lisbet Feldborg Johannesen.

 

Kirsten Larsen, fællestillidsrepræsentant, Jobcenter Mors:

 

- Jeg er meget bekymret. Når der skal spares 40 procent på beskæftigelsesområdet, så kommer det til at koste hoveder. Og så er jeg bekymret for vores faglighed. Jeg frygter, at vi bliver nogle krydse af mennesker. I dag laver vi jo meget socialt arbejde, og jeg håber virkelig, at politikerne gør en masse for, at vi også fortsat kan arbejde med udsatte målgrupper. I øjeblikket hører vi ingenting om, hvad der skal ske, og det er nok det aller værste.

 

Kirsten Larsen

Kirsten Larsen.

 

Hanne Engsted, tillidsrepræsentant, Jobcenter Struer:

 

- Kan vi bibeholde vores kolleger? Nogle af min kolleger begynder at snakke om, at de skal finde på noget andet. Når tidshorisonten er så lang, og tavsheden er så stor fra politikerne i forhold til, hvad der skal ske, så hober bekymringerne sig op. Og hvor meget får vi lov at have indflydelse på. Kommer vi til at være med til at skabe en ny beskæftigelsesindsats, eller får vi bare en kasse, vi skal passe ind i?

 

Hanne Engsted

Hanne Engsted.

 

Joanna Keramida, beskæftigelsesfaglig medarbejder, Jobcenter Viborg:

 

- Jeg tilslutter mig alles bekymringer. Jeg har 10-12 år tilbage på arbejdsmarkedet endnu. Og jeg elsker det, jeg laver, og jeg er også god til det. Så jeg vil ikke søge noget andet.

 

Joanna Keramida

Joanna Keramida.

 

Ønsker til fremtidig indsats

De fremmødte blev også spurgt om, hvad vil de gerne bevare, og hvad vil de gerne af med, når det handler om den fremtidige beskæftigelsesindsats?

 

Ønskerne blev skrevet ned på en planche, som Karina Sørensen nu tager med videre til bestyrelsen for HK Kommunal Danmark.

 

De midt- og vestjyske beskæftigelsesmedarbejdere vil gerne bevare muligheden for at få fagligheden i spil og evnen til at være tandhjulet mellem de ledige og jobbene. De vil gerne have tid med borgeren, og så er samarbejdet med virksomhederne vigtigt i en fremtidig beskæftigelsesindsats.

 

Til gengæld vil de gerne af med proceskrav, IT-systemer, der ikke taler sammen, og forskellige IT-systemer, samt den megen dokumentation de i dag udfører i arbejdet med de ledige. Der er i høj grad tale om overdokumentation, lød det.

 

Karina Sørensen skriver ønsker på planche.

Hvad vil vi af med? Og hvad vil vi gerne bevare, spurgte Karina Sørensen

 

Erfaringer fra Holstebro

Foruden Karina Sørensen deltog Birgitte Frydensbjerg, leder af Jobcenter Holstebro, som fortalte om erfaringerne med en ny betoning af beskæftigelsesindsatsen i kommunen, herunder JobFirst-metoden.

 

Jobcenter Holstebro arbejder med fire indsatser:

  1. Det er borgerens møde med systemet, og borgerens ret til samtaler, som skal sættes i fokus (uagtet målgruppe).
  2. Guidningen og vejledningen tager udgangspunkt i borgerens evne til og mulighed for at leve et selvforsørget liv.
  3. Borgeren skal understøttes i at bevare så meget selvbestemmelse som muligt i forhold til myndiggørelse og udvikling.
  4. Borgerne mødes med mulighed for lønnede timer, dog afstemt den enkeltes situation (JobFirst).
Artiklen er opdateret 13. marts 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.