De krav, vi som medarbejdere skal leve op til, skal ofte justeres og tydeliggøres. For på mange danske arbejdspladser er forandringshastigheden stor: Nye teknologier indføres. Ny måder at organisere arbejdet bliver besluttet af ledelserne. Hertil kommer, at danskerne er noget nær europamestre i jobskifte, så nye medarbejdere træder hyppigt ind i kollegagruppen, hvilket også ofte medfører ændringer. Kort sagt: Arbejdslivet er fuld af nye krav, der konstant forandrer sig og som i nogle tilfælde kan virke svære at forene med en i forvejen presset arbejdsdag. 
Med den nye vejledning har alle arbejdende danskere fået et nyt værktøj, som påpeger udfordringer og anbefaler løsninger til at håndtere de uklare krav i jobbet
Jon Harild, Christina Madsen Kristiansen, Katharina Hauge Antonsen og Jonna Vestergaard
Vejledningen handler om uklare og modstridende krav i hverdagens arbejdsliv på næsten alle typer arbejdspladser. Budskaberne fra Arbejdstilsynet er blandt andet, at uklare krav kan medføre stress, angst, depression og et øget antal arbejdsulykker. Hvis kravene på jobbet ikke er tydeligt beskrevet, kan nogle medarbejdere komme til at arbejde alt for meget for at opfylde uafklarede forventninger. Eller de kan blive presset i et forsøg på at levere en kvalitet, som langt overstiger det niveau, som rammerne for jobbet giver plads til. Hertil kommer at uklare krav kan medføre interne konflikter mellem medarbejdere, da uklare krav fortolkes meget forskelligt af de enkelte medarbejdere. I nogle tilfælde kan forskellige interesser fra kunder, brugere, samarbejdspartnere yderligere presse medarbejderne, når de savner klare og tydelige beskrivelser af, hvilke krav medarbejderne skal leve op til overfor kunderne. 

Vejledninger i sig selv kan ikke forandre vores arbejdsliv. Men med den nye vejledning har alle arbejdende danskere fået et nyt værktøj, som påpeger udfordringer og anbefaler løsninger til at håndtere de uklare krav i jobbet. Hermed har vi alle, uanset om vi er ledere, medarbejdere eller tillidsvalgte fået en god anledning til at spørge os selv: ”Er vi gode nok til at stille klare og tydelige krav til arbejdets udførelse? Er vi gode nok til at sikre en god balance mellem kravene og sikre, at medarbejdere ikke komme i klemme mellem modstridende krav?”. Disse spørgsmål kan vi besvare hver for sig, men nok så vigtigt er det, at vi taler om spørgsmålene indbyrdes mellem kollegerne, med de tillidsvalgte – og ikke mindst med ledelsen. 

Hvis vi skaber mere klarhed om kravene i jobbet på vores arbejdsplads, så kan vi sikkert alle få et bedre arbejdsliv med mindre stress og mere trivsel.Kvinde set gennem matteret glasrude.