Illustration: Lars Andersen

Er du fyldt 52 år eller tæt på, er der flere muligheder for, at du kan sætte nogle andre rammer for dit arbejdsliv nu eller i løbet af de kommende år, hvis du gerne vil gå ned i tid. Se her, hvilke muligheder du har.

1. Seniorstilling

Muligheden for at få en seniorstilling er aftalt i rammeaftalen om seniorpolitik med KL. En seniorstilling giver dig mulighed for at gå ned i stillingsniveau eller tid, uden at du samtidig skal gå ned i løn og pension. En seniorstilling indebærer som minimum, at du bevarer din hidtidige pension. De fleste aftaler om seniorstillinger handler netop om bevarelse af hidtidig pension. Herudover kan der være mulighed for, at der ydes et udligningstillæg, der maksimalt udgør forskellen mellem din hidtidige løn og løn i seniorstillingen.

Det er din tillidsrepræsentant og leder, der skal indgå aftalen om en seniorstilling. Seniorstillingen indgås for at fastholde ældre medarbejdere, og du skal være fyldt 52 år for, at aftalen kan indgås. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Du har ikke ret til at få en seniorstilling, men din tillidsrepræsentant kan undersøge, om det er en mulighed for dig, eller om I har andre muligheder på jeres arbejdsplads. 

NB! Vær obs på, at muligheden for en seniorstilling IKKE er det samme som seniordage. Seniordage har du ret til, fra du fylder 60 år, og dem kan du læse mere om her

2. Delpension

Hvis du ikke kan få en seniorstilling med nedgang i tid, kan der være en mulighed for at gå på delpension. Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt. Hvornår du kan gå på delpension, er afhængigt af din alder. På Borger.dk kan du se, hvilke regler der gælder for dig.
Med en delpension begynder du selv at trække delvist på din pension, samtidig med du betaler ind til den. På den måde udligner du selv din lønnedgang ved at få udbetalt dele af din pension. 

Er du interesseret i en delpensionsordning, skal du kontakte dit pensionsselskab.

3. Andre muligheder 

Hvis du ikke har mulighed for en seniorstilling eller en delpensionsløsning, kan du tale med din leder, om du har mulighed for at gå ned i tid. Sådan en aftale vil dog betyde, at din løn og pension også bliver nedsat forholdsmæssigt. Det betyder, at aftaler i f.eks., at du går ned på 30 timer om ugen, vil du få 30/37 af løn og pension.

 

Tjek, om I har en seniorpolitik

Mange arbejdspladser har en seniorpolitik, der beskriver, hvordan i arbejder med rammeaftalen om seniorpolitikken på arbejdspladsen. Spørg din tillidsrepræsentant, om I har en, og hvad den eventuelt indeholder.

 

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige for dig, eller har du spørgsmål til dit arbejdsliv som senior? Tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545.