To kandidater stillede op til posten, nemlig den siddende formand Hans Christian Fløe og Michael Erhardsen, næstformand for HK Stat MidtVest og fællestillidsrepræsentant hos Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Michael Erhardsen endte med at trække det længste strå. I alt deltog 57 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen, som foregik i HK-Huset i Herning.

 

Stemmerne fordelte sig med 14 til Hans Christian Fløe og 43 til Michael Erhardsen.

 

Hans Christian Fløe og Michael Erhardsen

Hans Christian Fløe (til venstre) og Michael Erhardsen, ny formand for HK Stat MidtVest.

 

Vil værne om medlemsdemokrati

Michael Erhardsen er 34 år og fra Viborg. Han er uddannet administrationsbachelor og har indtil valget som formand for HK Stat MidtVest arbejdet hos Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Her har han været fælledstillidsrepræsentant for 300 medlemmer. Han har desuden været næstformand i HK Politiet og Anklagemyndigheden.

 

- HK er medlemsdemokrati. Jeg tror fuldt og fast på, at alle besidder en uundværlig og brugbar viden, som kan være med til at gavne os alle. Det er et emne, jeg som formand vil være med til at understøtte og udfolde. Vi skal alle, kort og godt, være med til at sætte dagsordenen i de statslige organisationer, vi arbejder i, siger han.

 

Der skal være frit valg

Den afgående formand Hans Christian Fløe kom blandt andet i sin mundtlige beretning ind på OK24, der venter på det statslige område.

 

- Vi kender langt hen ad vejen rigtigt mange af vores medlemmers ønsker til et overenskomstresultat, nemlig løn, pension og frihed. Det er objektivt gode ønsker. Men det er i detaljen, djævlen ligger, som man siger.

 

- I vores nuværende overenskomster har vi formuleringer som ”kan, må, mulighed” – altså ord, der i en forhandling kan tolkes. Ord, som gennem de sidste mange år fra arbejdsgiverside er blevet tolket som: Når man ikke skal – så er det ikke nødvendigt.

 

- Så ud over egne ønsker kommer vi til at spejle os i de resultater, der bliver opnået for Privat og Handel. Jeg finder det helt oplagt, at vi igen i 2024 forsøger at forhandle en fritvalgsordning igennem, som man har på det private områder, sagde han.

 

Hans Christian Fløe i gang med sin beretning

Den afgående formand Hans Christian Fløe kom i sin beretning ind på de overenskomstforhandlinger, der venter i 2024.

 

HK’ere kan lette pres

Jobglidning var et andet emne.

 

- Vi ser nu, at danske domstole er blevet så udfordrede, at Folketinget har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der skal se på, hvordan presset kan lettes. Jeg tænker, at HK’erne er på vej tilbage til domstolene – for at løse nogle af de mange administrative opgaver, som dommerne sidder med – det eneste fornuftige.

 

- Vi ser også et forsvar, der slet ikke kan skaffe soldater nok. Her er der masser af militært uddannede, der laver administrativt arbejde. Mon ikke HK’erne er på vej tilbage, spurgte Hans Christian Fløe.

 

Ny bestyrelse

Som ny næstformand blev valgt Viktoria Regitse Nore Wellendorph.


Til bestyrelsen blev også valgt Jane H. Krarup, Heidi Søgaard Madsen, Marlene Fyrstenborg, Mille E. Andreasen og Gülay Özkardes (genvalgt for to år) og Christina Siggaard Svensson (nyvalgt for et år) samt suppleanterne Lisbeth Pontoppidan, Monica Otbo og Jette Guldbrandt (valgt for et år).  

 

Se højdepunkter fra generalforsamlingen:

 

Artiklen er opdateret 14. marts 2023

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.