Per Støve fik sin socialformidlereksamen i 1983

Som nyudlært fra kontoret på en møbelfabrik gik Per Pallisgaard Støve direkte til et job i Aalborg Kommune. Det var i 1977. Godt ti år senere blev han valgt som tillidsmand, og det har han været lige siden, dvs. i 35 år.

På opfordring har han udtænkt en række råd, som han på baggrund af sine erfaringer kan give videre til en ny generation af tillidsvalgte. De kan samles i disse seks punkter:

  1. Vær vedholdende
  2. Hav dokumentationen i orden
  3. Vær troværdig
  4. Samarbejd på tværs
  5. Vælg dine kampe med omhu
  6. Vær autentisk og nærværende
  7. Få taget de gode HK-kurser

1. Vær vedholdende

- Ved mit 40-års jubilæum blev jeg kaldt for ’stædig’ af min direktør. Det blev sagt med et glimt i øjet, og jeg vil nok selv hellere bruge ordet ”vedholdende”, der er mere positivt ladet. Hvis man har den overbevisning, at man har ret i en sag, skal man blive ved med at forfølge den. Ikke bare for at være ærekær på egne vegne, men fordi der er kolleger, der har vist en tillid, og fordi resultatet har betydning for dem.

Ved dette råd og flere af de øvrige henviser Per Støve til den langstrakte sag om et stort efterslæb i lokallønnen, hvor ledelsen i 2020 endte med at erkende fejlen.

- Jeg begyndte at gøre opmærksom på de magre udbytter ved lokallønsforhandlingerne for 7-8 år siden, og jeg har hvert år skrevet til vores direktør om det, men hans bagland ville ikke bekræfte min udlægning.

2. Hav dokumentationen i orden

- I sagen om lokallønnen blev det meget tydeligt, at de gode argumenter skulle bakkes op af en solid dokumentation. Vi bad om tal for lønudviklingen i forvaltningen. Vi oplevede stærk modstand, men vi har heldigvis en direktør, der har erklæret, at han går ind for åbenhed. Så fik vi langt om længe dokumentationen.

3. Vær troværdig

- Man skal holde ord både over for medlemmer og ledelse. Jeg har haft mange uformelle samtaler med ledere, fx om sager i MED-systemet, hvor vi har brugt hinanden som sparringspartnere. I de situationer må man have en tiltro til, at man arbejder i samme retning, og at vi har en fælles opgave at løse. Vi kan godt have hver vores standpunkter og skal have respekt for de forskellige kasketter, men når man er uenige på et punkt, er der som regel 10 andre punkter, hvor man er enige.

- Hvis du har mistanke om, at en leder kan finde på at snyde dig, er der to ting at gøre: Få aftalerne på skrift eller få flere til at overhøre de mundtlige aftaler. Der er ledere, man svinger godt med, og der er andre, man har et mere professionelt forhold til. 

4. Samarbejd på tværs

- I lokallønssagen var vi for længe om at gå mere til biddet. På medarbejdersiden var der i begyndelsen ikke rigtig noget sammentømret samarbejde. Først for tre år siden begyndte vi for alvor at tale sammen på tværs af organisationerne. Så konstaterede vi, at vi kunne se det samme mønster, og vi aftalte, at HK skulle stille sig i spidsen for sagen. Det ærgrer mig, at vi ikke fik gjort det tidligere.

5. Vælg dine kampe med omhu

- Man skal prioritere de sager, man tager op, og ikke rende ledelsen på dørene med emner, man ikke har dokumentation for. Det indebærer også, at man nogle gange skal sige fra over for medlemmer eller bede dem om at hjælpe med at skaffe dokumentationen.

6. Vær autentisk og nærværende

- Det er vigtigt at vise medlemmerne, at man tager dem alvorligt. Det indebærer, at man skal være nærværende og reagere hurtigt, når man får spørgsmål fra dem. Også selv om nogle ting måske lige skal undersøges nærmere. Så kan man give en melding om, at man har modtaget spørgsmålet, og at man vil undersøge sagen og vende tilbage.

7. Få taget de gode HK-kurser

Jeg har selv taget rigtig mange kurser gennem årene, og jeg har altid kunnet bruge noget fra dem i mit virke som TR. Ofte også i mit øvrige liv. Jeg kan huske, at jeg for mange år siden lærte om, hvordan man som TR håndterer forskellige ledertyper for at få det bedst mulige resultat. Det har jeg haft stor glæde af. Jeg er blandt andet blevet bevidst om, hvordan man får sået et frø hos en leder omkring et emne, man gerne vil have sat fokus på.

- Jeg har ikke haft problemer med at få lov til at tage på kurser. Man kan jo altid bruge argumentet om, at en veluddannet TR bliver en bedre sparringspartner for ledelsen.

Se HK's fyldige TR-kursuskatalog for 2023.

Per Pallisgaard Støve

- Uddannet på kontor på en møbelfabrik 14. november 1977, men begyndte dagen efter som tjenestemand i Aalborg Kommunes Socialforvaltning, der i dag bærer navnet Job og Velfærd. Stopper i jobbet ved udgangen af marts måned.
- Uddannet socialformidler i 1983 og har siden arbejdet som rådgiver i en familiegruppe, dog på reduceret sid i de senere år pga. TR-hvervet.
- Har været TR uafbrudt siden marts 1988.
- Klubformand (FTR) i Job og Velfærd fra 1. maj 2010.