HK frygter, at offentligt lønløft vil føre til afskedigelser af medlemmer

Statsminister Mette Frederiksen (S) lover, at regeringen vil hjælpe både kommuner og regioner med at nå det sparekrav på tre milliarder på administration, der skal finansiere et lønløft til de ansatte i den offentlige sektor. Formand for HK Kommunal, Lene Roed, hilser Mette Frederiksens fremstrakte hånd velkommen, men er alligevel kritisk. Den store knast for HK er, at lønløftet på de tre milliarder ikke er ‘nye penge’, men er penge, som allerede er en del af det kommunale og regionale lønbudget. Lønløftet finansieres med andre ord gennem en omfordeling af eksisterende lønkroner. Derfor er det altså bl.a. HK-medlemmer, der skal betale for en lønstigning til eksempelvis sygeplejersker, sosu’er eller pædagoger, frygter HK-formanden. - Med den løsning, der ligger på nuværende tidspunkt, kommer man jo ikke bare til at lade hunden spise af sin egen hale. Man lader jo også andre spise af hundens hale. Det er problematisk, at det er inden for FH-familien, at nogle faglige grupper skal ende ud med deciderede afskedigelser for, at andre grupper i familien kan få mere i løn, siger Lene Roed. Udover afskedigelser blandt hendes medlemmer vil planerne også medføre en dårligere service og forringelser af velfærdsydelser for borgerne, vurderer hun.

A4 Medier
20-03-23

Ny næstformand for HK Kommunal Hovedstaden

20.000 HK'ere i kommuner og regioner i hovedstadsområdet har fået ny næstformand for første gang i 19 år. Der var to navne på stemmesedlen, da HK Kommunal Hovedstaden mødtes til generalforsamling for at kåre en ny næstformand 14. marts: Bo Vollertsen, fællestillidsrepræsentant i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, og Hanne Buus Appelgreen, fællestillidsrepræsentant i Egedal Kommune, begge menige medlemmer af bestyrelsen. Det blev Bo Vollertsen, der med 235 stemmer mod 141 nu kan kalde sig næstformand for 20.000 medlemmer i kommuner og regioner. Han efterfølger den mangeårige næstformand Karla Kirkegaard, der stopper efter at have siddet på posten i 19 år. Den 54-årige controller er kommunalt uddannet revisor og har samlet set arbejdet 34 år i Københavns Kommune. I godt 28 af dem har han været tillidsvalgt i rollerne som henholdsvis arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant.

A4 Medier
17-03-23

Organisationer går sammen om perspektiver for frisættelse

KL, FOA, HK Kommunal, Danmarks Lærerforening, BUPL og DS er enige om, at frisættelse er en vigtig vej til at styrke den offentlige velfærd. Med det, SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag har kaldt den ’mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie’ på vej, har de seks organisationer nu i samarbejde udarbejdet en pjece, der beskriver, hvorfor frisættelse er en vigtig vej til at styrke den offentlige velfærd. Den beskriver også, hvilke rammer frisættelse må respektere, hvis den skal lykkes og skabe værdi for borgerne. Og det er ifølge KL-formand Martin Damm (V) et vigtigt stykke arbejde, de seks organisationer er blevet enige om. - Det er ikke nok bare at sige frisættelse. Det kræver nogle flere ord og en fælles forståelsesramme. Derfor har vi sat os sammen med de faglige organisationer for at prøve at folde frisættelsen ud og finde ud af, hvad der skal til, siger Martin Damm, som ser frisættelse som en del af løsningen på manglen på arbejdskraft. Fra HK Kommunals formand, Lene Roed, lyder opfordringen, at man i højere grad prioriterer de rette kompetencer til de rette opgaver, og at man lytter til medarbejderne og inddrager deres faglighed.

Ritzau, NB Medier m.fl.
16-03-23

Kommuner og fagforbund: Der kommer flere krav og regler trods løfter om det modsatte

I alle sine år som statsminister har Mette Frederiksen (S) tordnet mod bureaukratiet. Men den statslige styring er ikke aftaget i de sidste fem år, snarere tværtimod, lyder kritikken fra KL og fem fagforbund i et fælles notat om det såkaldte frisættelsesprojekt, hvor SVM-regeringen vil gennemføre ’den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. På hver sit område fremhæver KL, HK Kommunal, Bupl, FOA og Dansk Socialrådgiverforening, at de unødvendige dokumentations-og kontrolkrav er i stadig vækst trods toppolitikernes løfte om det modsatte. Med udsigt til langt flere ældre borgere i de kommende tiår og færre medarbejdere til at løse opgaverne er det pinedød nødvendigt at finde nye måder at løse opgaverne på, mener HK Kommunals formand, Lene Roed. Hun deler målet om færre proceskrav og retningslinjer, der gør, at medarbejderne kan bruge deres faglighed og sunde fornuft. Men hun advarer samtidig imod, at frisættelsen fører til, at borgernes retssikkerhed sættes over styr. - Det vil være det værste, der kan ske. Vi skal værne om, at når vi bliver frisat, så oplever borgerne, at de får den hjælp og de services, de har brug for, siger Lene Roed.

Politiken, Danske Kommuner m.fl.
16-03-22

HK sætter fokus på kompetencer

På HK Kommunal MidtVests generalforsamling aflagde formand Lene Buhl en beretning, som blandt andet handlede om kompetenceudvikling. - De administrative opgaver er i hastig forandring, og kompetenceudvikling er vigtigere end nogensinde. For medarbejderne og for arbejdspladserne, sagde hun og fortsatte: -HK'ernes kompetencer skal leve op til morgendagens arbejdsliv. Det er særligt vigtigt i en tid med rekrutteringsvanskeligheder. Kompetenceudvikling er en vigtig vej at gå, så vi får flere spændende opgaver og et mere frodigt arbejdsliv. Statistikkerne viser også, at det rent lønmæssigt kan betale sig at tage efter-og videreuddannelse, slog hun fast. På generalforsamlingen sagde HK Kommunals talsperson på beskæftigelsesområdet, Karina Sørensen, at HK finder det problematisk med regeringens udmelding om milliardbesparelser på beskæftigelsesområdet. - Og vi mener ikke, at udfordringerne med en social indsats bliver løst ved at lukke jobcentrene, da opgaven jo fortsat skal løses. Vi følger udviklingen tæt, og HK Kommunal forsøger at være meget aktiv i debatten omkring beskæftigelsesområdet, lød det fra Karina Sørensen.

Skive Folkeblad m.fl.
09-03-23

Kontoransatte i Aarhus fryser, men byrådsflertal siger nej til at skrue op for varmen

I efteråret blev arbejdstemperaturen sat ned til 19 grader for at undgå en truende energikrise i løbet af vinteren. Men i Aarhus er mange ansatte ved at være godt trætte af kolde kontorer. Det er blandt andet Ole Sønderup, der er TR for 90 HK-ansatte i børn- og ungeforvaltningen. - Man sidder simpelt hen og bliver gennemkold, fortæller han. Ole Sønderup mener, at kollegaerne fryser så meget, at det går ud over produktiviteten. - Vi er altså ansat for at yde en indsats. Det er dét, vi får vores løn for, og den mulighed bliver indskrænket i det øjeblik, man vælger at sænke temperaturen, så vi skal gå fryse og bruge tiden på det i stedet for, siger han. På et byrådsmøde i Aarhus blev et forslag om at skrue op for varmen ikke vedtaget. Borgmester Jacob Bundsgaard Borgmesteren peger på, at der er skruet lidt op for varmen på nogle af de arbejdspladser, hvor de ansatte har størst problemer. Hvis Aarhus Kommune holder fast i de 19 grader, vil det give en samlet besparelse på 4 millioner kroner om året, og Ole Sønderup er bange for, at besparelsen skal friste byrådet til at gøre varmeloftet på 19 grader permanent. - Jeg frygter, at det her skal blive det nye ”normal” for alle ansatte inden for administrationen, siger han.

DR.dk
09-03-23

Lad mænd om værnepligten. Vi kvinder bidrager mere end mænd til en afgørende samfundsopgave

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Regeringens forslag om tvungen værnepligt vil banke ligestillingen år tilbage, fordi den vil indføre endnu en periode i kvinders arbejdsliv, hvor vi er tvunget til at sætte vores arbejdsliv, udviklingsmuligheder, lønudvikling og personlige formueforhold på hold. Når vi gennemgår en graviditet og føder de børn, som samfundet har brug for, bidrager vi allerede langt mere end mænd til at løse en helt afgørende samfundsopgave, som mænd ikke løser. Alle, der har en mor, kender en, der har aftjent sin værnepligt. Tvungen værnepligt til kvinder lyder som en fiks omgang mansplaining, der i virkeligheden dækker over, at vores forsvar ikke er dygtigt nok til at rekruttere de soldater, politikerne mener, vi skal bruge. I virkelighedens verden kommer man længere med frivillighed end med tvang. Men når det virkelig gælder, skal vi ikke tvinge hinanden mere - så skal vi arbejde mere og bedre sammen. Så kære kvinder. Jeg vil gerne opfordre jer til - på tværs af partier og holdninger til krig og forsvaret - at vi arbejder mere og bedre sammen om ligestillingen og samarbejder om at få regeringens forslag skudt ned. Bang! Og go' 8. marts.

Politiken
08-03-23

HK Kommunal: Nytænkning rimer ikke på rundbarbering af jobcentrene

Debatindlæg af Pia Lund Jeppesen, næstformand HK Kommunal. Jeg er ikke i tvivl om, at SVM-regeringens forslag om at lukke jobcentrene og spare tre milliarder kroner på området, vil få alvorlige konsekvenser for især de svageste ledige. Men regeringen er rungende tavs om, hvad der skal erstatte de lukningsdømte jobcentre. I HK Kommunal hjælper vi gerne regeringen med at nytænke indsatsen: Helt afgørende er det, at vi lader tillid være omdrejningspunktet for nytænkningen af jobindsatsen. Og så er der behov for en tidligere, individuel indsats for de mange unge, der kæmper med mistrivsel, psykiske diagnoser eller misbrug. Borgere med problemer ud over ledighed skal som udgangspunkt have garanti for at blive afklaret senest efter 12 måneder. Borgere med en meget begrænset arbejdsevne skal have ret til at vælge førtidspension. Og endelig skal den nye beskæftigelsesindsats måles på resultater fremfor på proceskrav og regler. Lad os få nytænkt beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgerne og for virksomhederne. Men smid nu ikke de indsatser, der rent faktisk virker, ud med badevandet. Tænk bare på, hvor det er gået med SKAT. Det er rigtig let at nedbryde en velfærdsinstitution, men det er svært og dyrt at bygge den op igen.

A4 Medier
06-03-23

HK-lokalformand kommer med et opråb op til kvindernes internationale kampdag

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Rundt om på de sydjyske arbejdspladser er det primært kvinderne, der bager kage, melder sig til festudvalget og tager referat af personalemødet. Alle opgaver, der er vigtige for arbejdspladsens trivsel og sociale fællesskab, men som aldrig har sikret nogen en forfremmelse. Og de servicemindede, samvittighedsfulde HK'ere står som regel forrest til at melde sig. For nogen skal jo. Men det behøver ikke at være sådan. Jeg vil som formand for de lokale kommunalt ansatte HK'ere anbefale både mine medlemmer og deres kvindelige kolleger at melde sig ind i den såkaldte Nej-klub, der for nylig er skrevet en bog om. I Nej-klubben er man bevidst om alle de ubevidste strukturer, der holder kvinder tilbage på arbejdsmarkedet, f.eks. at de bruger uforholdsmæssigt meget tid på opgaver, de ikke får faglig bonus for, mens mændene kan læne sig tilbage i kontorstolen og knokle på for den næste forfremmelse. Kære kvinde og især kære kvindelige HK'er: Sig nej! Glædelig kampdag.

Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten m.fl.
06-03-23

Borgmestre har kendt til kommunaldirektørs krænkende adfærd

Nu undersøges anklagerne mod Norddjurs' kommunaldirektør. Men undersøgelsen er alt for smal, mener flere medarbejdere, politikere og fagforeningen HK. Flere peger på, at problemet rækker langt ud over sekretariatets vægge. Både medarbejdere i andre afdelinger, politikere og fagforeningen HK kender til episoder om kommunaldirektørens angiveligt brutale og krænkende adfærd. Tidligere borgmester Jan Petersen (S) har erkendt, at han har fået en uofficiel henvendelse, og også den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard (V), har måtte gribe ind og lægge sig imellem, da kommunaldirektøren overfusede en politiker på et møde. De østjyske ansatte i HK’s formand, Hans-Henrik Hansen, mener, at undersøgelsen af arbejdsmiljøet burde bredes ud til alle organisationens 3.000 ansatte, hvis man for alvor vil have overblik over, hvordan arbejdsmiljøet er efter snart seks år med Christian Bertelsen som øverste chef. Den mulighed har den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen længe set som en god idé, men borgmester Kasper Bjerregaard (V) ser anderledes på det.

Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis
03-03-23

Aalborg skal spare 250 mio. kroner de næste tre år

Aalborg skal spare 250 mio. kr. over de næste tre år, når der samlet set skal indfases en reduktion på 2,5 procent af driften i 2026. Årsagerne er bl.a. stigende inflation på grund af krigen i Ukraine, Covid-19 og ekstraordinære kursreguleringer. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen understreger, at der ikke er nogen tvivl om, at der bliver tale om serviceforringelser. - Det kommer til at ramme bredt, det vil både ramme administrationen, hvilket regeringen har lagt op til med deres planer om, at der skal findes tre mia.kr. på administration. Det vil også ramme jobcentre med de planer, som regeringen har, men det kommer også til at ramme ude på vores dagtilbud, skoler og ældrepleje, siger han. Susanne Thorsø, fællestillidsmand for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, betegner de 2,5 procent i driftsreduktion som voldsomme besparelser. - Det er kedeligt, for det kommer til at koste nogle stillinger, siger Susanne Thorsø. Hun slår fast på, at det ikke kan undgå at koste på den kommunale service. - Der er jo noget, som vi ikke skal lave fremadrettet, siger Susanne Thorsø, der peger på, at tillidsmændene vil kræve, at det udpeges, hvad der ikke længere skal laves.

Nordjyske Stiftstidende, NB Økonomi m.fl.
02-03-23

Borgerne i Næstved er tilfredse med lukkedag

Siden november har det kun været muligt for borgerne at møde fysisk op i Næstved Kommune mandag til torsdag, fordi man har holdt energisparelukkedag om fredagen. En evaluering af forsøget viser, at det ikke har generet borgerne, at de har skullet kommunikere med de ansatte via telefon, chat eller andet. Fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Næstved Kommune, Gitte Jørgensen, har samme opfattelse. - Jeg har ikke en oplevelse af, at borgerne synes, de er blevet snydt. Det er heller ikke det, undersøgelsen viser. Så det kan jeg ikke se, de er, siger Gitte Jørgensen.

DR P4 Sjælland Nyheder
28-02-23

Fagbosserne om fleksible arbejdsuger

Opgøret med 8-16 ruller i kommunerne. I dag er mindst 20 kommuner i gang med at eksperimentere med fleksible arbejdstider. Vi har spurgt formændene for tre fagforbund, hvordan de ser på det kommunale opgør med de gængse arbejdstider. Lene Roed, formand for 44.500 medlemmer i HK Kommunal: 20 kommuner arbejder med en mere fleksibel arbejdsuge. Hvad siger du som formand i HK Kommunalt til det? - Det ser vi stille og roligt på. Vi har en rammeaftale om lokal arbejdstidstilrettelæggelse, som er bygget op om nogle ting, man skal være opmærksom på. Det skal være frivilligt, og man skal involvere parterne lokalt. Det vigtigste er derfor, om det bliver tilpasset lokale forhold, hvor medarbejderne bliver hørt. Er det noget I vil forfølge? - Ikke nødvendigvis. Vi har et treårigt forskningsprojekt med DTU, så vi er opmærksomme på de udviklingstendenser, der er på området. For eksempel betyder en firedages arbejdsuge alt andet lige, at man skal arbejde mere de resterende dage, og her er vi meget opmærksomme på, hvordan det smitter af på resten af arbejdspladsens miljø. Men det gør det blot endnu vigtigere, at aftalerne tilpasses lokalt og stemmer overens med de opgaver og medarbejdere, der er i spil, siger Lene Roed.

Mandag Morgen
27-02-23

Gør det ondt at rose de ansatte?

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK Kommunals talsperson på beskæftigelsesområdet. beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen erklærer sig tilfreds med de ukrainske flygtninges beskæftigelsesgrad og roser ukrainerne meget for deres tilgang i forhold til at komme i arbejde. Jeg ærgrer mig over, at ministerens lyst til ros og anerkendelse stopper der. Hvor jeg ikke kan forestille mig prøvelserne for de ukrainske flygtninge, så kan jeg sagtens forestille mig prøvelserne og det hårde arbejde for de medarbejdere i landets jobcentre, der har knoklet i et år for at opnå de resultater. Der er i landets jobcentre blevet arbejdet intenst med at skabe kontakt mellem de virksomheder, som har manglet arbejdskraft og de ukrainske flygtninge. Samtidig har de ansatte skullet agere jobcenter og asylcenter. Det har krævet et stort arbejde både at få omsat ukrainernes kompetencer fra en branche til eksisterende job i Danmark og at få skabt de gode match. Det kan i den grad undre mig, hvis beskæftigelsesområdets egen minister ikke ved dette. Og hvis hun ved det, hvorfor bliver det så ikke nævnt? Ville det gøre fysisk ondt at rose de ansatte i jobcentrene?

Berlingske
23-02-23

Hvad skal erstatte jobcentrene: Politisk opbakning til at få eksperter indover

Der er nu politisk opbakning fra kommunalordførere til at nedsættes et ekspertudvalg for at højne vidensgrundlaget i forbindelse med regeringernes ønske om at nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen. Forslaget om et ekspertudvalg er kommet fra de fem aktører: HK Kommunal, DS, KL, DA og 3F. - Det kunne være rigtigt klogt at nedsætte et ekspertudvalg, for vidensniveauet er overraskende lav - ja, nærmest ikke eksisterende - og det er deprimerende, sagde Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal til i en debat til Ceveas konference. Og den holdning møder altså nu politisk opbakning fra tre partier. - Vi skal have nedsat en ekspertgruppe for at få det rigtige resultat. Der er behov for at få samlet nogle af de mennesker, der kender området, og ikke kun politikere, siger kommunalordfører for SF, Theresa Berg Andersen. Hun bakkes op af bl.a. LA. - Der er ikke i orden, at man ikke fortæller, hvad der så skal sættes i stedet for. Der har simpelthen været rungende tavshed, og borgerne eller opgaverne forsvinder jo ikke, sagde Pia Lund Jeppesen på Ceveas konference.

DKNyt m.fl.
22-02-23

Det er en ommer - gå i dialog med jeres ansatte

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Jeg er enig i budskabet fra 2. viceborgmester i Faxe Kommune: ’Vi skal beholde aflastende administrative medarbejdere i Hjemmeplejen’. Det klinger imidlertid noget hult, når Faxe Kommune sideløbende med dette indlæg indleder afskedssager af 6 administrative medarbejdere i hjemmeplejen. Begrundelsen for afskedigelserne er ifølge ledelsen, at der er for få opkald og at stort set alle opkald kræver løsning af sundhedsfagligt personale. Det skal jeg ikke anfægte er korrekt, men det ville have klædt ledelsen, hvis man havde inddraget de berørte medarbejdere forinden. Hvis det var sket, er jeg sikker på, at ordningen var blevet tilpasset i forhold til bemanding, tidspunkter og løsning af andre administrative opgaver. På den vis havde Faxe Kommune også sikret sig, at man overholdt spillereglerne for medarbejderinddragelse. Så kære ledelse i Hjemmeplejen i Faxe Kommune, jeg vil opfordre jer til at bruge tid på at gå i dialog med de medarbejderne, så der i fællesskab kan træffes kvalificerede beslutninger på et oplyst grundlag, for den fremtidige opgaveløsning i hjemmeplejen.

Sjællandske m.fl.
20-02-23

Påstand: Ledelsen kendte til brutal stil

Allerede under tidligere borgmester Jan Petersens (S) ledelse i Norddjurs Kommune, kom der meldinger ind om den måde, kommunaldirektør Christian Bertelsen var leder på i kommunen. Dengang strandede sagen dog på, at Jan Petersen bad om at få en formel henvendelse med deltagelse af de faglige organisationer. Hos HK Kommunal Østjylland fortæller sektorformand Hans-Henrik Hansen, at han ganske rigtigt var inde over i efteråret 2021, og det var DJØF også, idet flere af deres medlemmer var med i sagen. - Efter min opfattelse, så ventede jeg på, at DJØF skulle reagere, men det skete bare aldrig. Hvorfor ved jeg ikke, siger Hans-Henrik Hansen, der tilføjer, at han er af den opfattelse, at sagen ikke kunne løftes af de lokale tillidsfolk, men netop skulle højere op i organisationen. Hos DJØF lyder det: - DJØF kan bekræfte, at der tilbage i efteråret 2021 var en dialog med HK og vores lokale tillidsrepræsentant om arbejdsmiljøproblemer på rådhuset, siger forhandlingschef for DJØF, Mads Carstensen. Dengang kom sagen altså ikke videre, men den ruller altså nu med Arbejdstilsynets påbud som lokomotiv.

Randers Amtsavis, TV2 Østjylland m.fl.
17-02-23

Saunaer genåbner, men ansatte må fortsat fryse på kontorerne

Hvorfor genåbner saunaerne, mens Aarhus Kommune fortsat skal spare på energien, og de ansatte på de kommunale kontorer fortsat kun må have 19 graders varme på kontorerne? Medarbejdere på kommunens kontorer må fortsat tage skiundertøj på eller iklæde sig huer og halstørklæder for ikke at få kuldeproblemer. Samtidig er sygefraværet steget. - Det er lidt fjollet at kommunen fortsat holder fat i de 19 grader på kontorerne. For det er koldt især i de gamle bygninger som på rådhuset, siger Jakob Søgaard Clausen, der arbejder på rådhuset og må tage varmt tøj på hver dag. For tillidsmanden for 350 HK-ansatte i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Ole Sønderup, er oplysningen om de genåbne saunaer helt nyt. - Men saunaerne er jo også borgerrettede, og vi andre er jo bare ansatte i administrationen, som man ikke behøver tænke på. Men så må vi da se, om vi kan finde en sauna at få varmen i, griner han og tilføjer lidt mere alvorligt: - Jeg ser da frem til, at der kommer et svar på, hvad begrundelsen er for at genåbne saunaerne, men ikke skrue op for varmen på kontorerne.

Århus Stiftstidende m.fl.
17-02-23

Fagforeninger bag medarbejdere: Direktør burde være sendt hjem for længe siden

Søndag mødes økonomiudvalget i Norddjurs Kommune for at diskutere, om kommunaldirektør Christian Bertelsen skal sendes hjem, mens en undersøgelse af påståede krænkelser er i gang. Men det burde være sket for længe siden. Sådan lyder det i et fælles notat fra medarbejderne i Kommunaldirektørens sekretariat, som er sendt til medarbejdernes fagforeninger HK, DJØF og DM. Ifølge fagforeningerne skriver medarbejderne, at det er kritisk, at kommunaldirektøren ikke er sendt hjem. De kalder det mangel på ledelse og uprofessionelt, at han er til stede, mens hans ledelsesstil bliver undersøgt af et eksternt firma. Medarbejderne skriver blandt andet, at tilliden til den nuværende ledelse er uoprettelig. De føler sig 'fuldstændig overladt' til sig selv i den nuværende situation. Ifølge HK Østjylland gruer medarbejderne for, om Christian Bertelsen vender tilbage på arbejde mandag. - Et godt sted at starte er, at kommunalbestyrelsen træder i karakter og viser politisk mod og handlekraft og hjemsender kommunaldirektøren, mens undersøgelsen pågår, siger formand for HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik Hansen.

TV2 Østjylland m.fl.
16-02-23

Brutalt arbejdsmiljø: - Den her slags sager skal ind ad fordøren

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at Norddjurs' kommunaldirektør, Christian Bertelsen, skal have stået bag et hårdt og brutalt arbejdsmiljø i sit sekretariat. I HK Kommunal Østjylland har formand Hans-Henrik Hansen fået meldinger om urimelige krav til medarbejdere. Der skulle angiveligt være en forventning om, at medarbejderne var til rådighed døgnet rundt. Ifølge Hans-Henrik Hansen har medarbejdere forladt sekretariatet uden at have et nyt job på hånden. Det er ifølge formanden usædvanligt på det niveau. - Ingen medarbejdere skal gå nervøse og utrygge på arbejde, siger Hans-Henrik Hansen. - Rigtig mange har sagt op uden et andet job på hånden, og det i sig selv understreger alvoren. Rigtig mange oplever, at den øvrige ledelse bagatelliserer hændelserne, og de bliver negligeret. Men det er også en særlig situation, når det er kommunens øverste embedsmand. Så er der ulige magtforhold, og man tør ikke sig noget, siger HK-formanden. Borgmester Kasper Bjerregaard afviser at have haft kendskab til det brutale arbejdsmiljø, og at der derfor først handles nu. - Den her slags sager skal ind ad fordøren, som jeg plejer at sige. Vi skal have en formel henvendelse, det gør det nemmest at agere på sådan noget, siger han.

Ritzau, TV2 Østjylland, Ekstra Bladet m.fl.
13-02-23

- Jobcenter-reform kan blive en pseudobesparelse, og i værste fald baseres den på en løgn

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK Kommunals talsperson på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet er der en lang række modsatrettede ønsker og behov, som politikerne kommer til at vælge imellem, når der skal ændres i indsatsen. Man får svært ved at leve op til et større arbejdsudbud, hvis man samtidig letter adgangen til førtidspension. Ligesom afskaffelse af ressourceforløbene kan føre til flere på pension. Og ønsket om en mere individuelt tilpasset løsning i forhold strider imod ønsket om at finde besparelser i milliardklassen. Besparelser på administrationen betyder på beskæftigelsesområdet: At fyre de mennesker, der har kontakten til borgere og virksomheder. En flytning af noget af borger- eller virksomhedskontakten over til andre aktører og a-kasser, kan vise sig at give mere administration. Endelig: Hvis en afskaffelse af jobcentrene blot fører til flytning af massive udgifter til kommunernes sociale område, så er det i bedste fald en pseudobesparelse, der er tale om, og i værste fald en direkte løgn. Mit ønske for fremtidens beskæftigelsesindsats kan afslutningsvis sammenfattes i to gode værdiord: tillid og ærlighed.

A4 Medier
13-02-23

Hvad skal erstatte de jobcentre, som regeringen vil nedlægge?

Den 26. januar inviterede Cevea til konference under overskriften, ’'Hvad skal erstatte jobcentrene?’ Regeringen vil nedlægge jobcentrene, ’nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen’ og samtidig spare tre milliarder kroner på området. Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal, er stærkt utilfreds med, at regeringen her flere måneder efter offentliggørelsen af regeringsgrundlaget ikke har uddybet, hvad der skal ske med jobcentrene. - I sådan en situation bliver borgerne utrygge, og de ansatte begynder at skifte job, konstaterer hun. For HK Kommunal er det afgørende at få genskabt tilliden til, at borgerne vil, og de ansatte kan. Hun peger på behovet for at styrke indsatsen for at fastholde syge og mennesker med handicap på arbejdspladsen. - Derudover er der mange unge, som mistrives. Der skal vi sætte tidligere ind, inden problemerne bliver for store, siger Pia Lund Jeppesen, der slutter af med en advarsel: - Vi ved, hvordan det gik med Skat efter besparelse på besparelse. Det er nemt at ødelægge noget, men svært og dyrt at bygge det op igen. Det skal vi huske, når vi ændrer noget, der på det lange stræk fungerer godt, som det er tilfældet med beskæftigelsesindsatsen.

Arbejderen m.fl.
10-02-23

HK’ere kan hjælpe med manglen på arbejdskraft

Måske kan HK’erne være løsningen på den manglende arbejdskraft på Bornholm, hvis man altså tænker i nye baner. Det mener fællestillidsrepræsentanten for HK’erne i Bornholms Regionskommune, Henrik Marckmann. Medarbejderne i Bornholms Regionskommune bliver nemlig ældre og ældre, og derfor skal kommunen finde en løsning på, hvordan der kan blive rekrutteret på den bedst mulige måde. Særligt på ældreområdet mangler man arbejdskraft. Og det kan hjælpe med at få kabalen med mangel på arbejdskraft på Bornholm til at gå op, hvis man kan få flere HK’ere ind på for eksempel ældreområdet. Det kan ifølge Henrik Marckmann for eksempel ske ved, at HK’erne tager flere administrative opgaver fra sosu’erne. Det giver mere tid til, at for eksempel sosu’erne kan udføre deres kerneopgaver, mener fællestillidsrepræsentanten.

DR P4 Bornholm m.fl.
07-02-23

HK-næstformand frygter flugt fra jobcentrene: - Folk er allerede begyndt at skifte job

Siden SVM-regeringens udmelding om en milliardbesparelse på beskæftigelsesindsatsen, står mange af de ansatte på jobcentrene tilbage med stor bekymring for deres fremtid. Ifølge HK Kommunal begynder de ansatte allerede nu at sive. - Folk er begyndt at sige op og finde noget andet. Det er ikke fair over for de ansatte og borgerne, at man ikke har hørt fra politikerne siden regeringsgrundlaget tilbage i november, lyder det fra Pia Lund Jeppesen, der er næstformand for HK Kommunal. Hendes medlemmer er blandt andet socialformidlere og administrativt ansatte på jobcentrene - svarende til mere end halvdelen af medarbejderskaren. Underretninger om ansatte, der siger op, har hun fra flere af HK's tillidsrepræsentanter, der har deres daglige gang på jobcentrene. En af dem er Jens Anø, der er virksomhedskonsulent hos Jobcenter Rødovre. - Det er dem, der ikke har været her i mange år, der er utrygge og siger op. Det har betydning for arbejdsmiljøet, når vi drænes for arbejdskraft. Og når de søger hen mod det private, mister vi kompetencer og viden, siger han. Jakob Bigum, formand for Danske Velfærdschefer, bekræfter, at flere jobcenterchefer er bekymret for udviklingen.

Danske Kommuner, NB Medier m.fl.
06-01-23

Prishop kræver kommunen skal spare 20 mio. kr.

Bornholms Regionskommune er hårdt ramt af inflationen, som betyder prisstigninger, der ikke er kalkuleret med i kommunens budget. Det sagde Henrik Marckmann, som er fællestillidsrepræsentant i Bornholms Regionskommune, på HK Bornholms årsmøde, at alene for at få økonomien til at hænge sammen i år skal kommunen finde ca. 20 millioner. - Det er blandt andet indkøb af brændstof og vareindkøb generelt, hvor udgifterne er steget mere end forventet i forhold til budgetlægningen, sagde Henrik Marckmann i sin beretning. - Det kan selvfølgelig få yderligere negative konsekvenser for servicen til borgerne, men for os medarbejdere giver det igen udfordringer som usikkerhed og bekymringer, som igen påvirker arbejdsmiljøet negativt. I den sammenhæng kan det da heller ikke udelukkes, at det kunne være én af flere årsager til at sygefraværet er stigende i kommunen i øjeblikket, konstaterede Henrik Marckmann.

Bornholm.nu m.fl.
03-02-23

Kære beskæftigelsesminister, hvad nu?

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK's talsperson på beskæftigelsesområdet. Vi savner grundlæggende tillid til vores faglighed og også tillid til de borgere, vi er i kontakt med. En væsentlig del af fremtidens beskæftigelsesindsats bør også være at forebygge, at mennesker på grund af sygdom ryger ud af arbejdsmarkedet og i stedet fastholder dem i deres arbejde. Det er i dag tidskrævende og kompliceret rent lovgivningsmæssigt at etablere fastholdelsesfleksjob. Det bør fremtidens beskæftigelsesindsats kunne gøre bedre. Ansatte på ressourceforløbsområdet har gjort deres bedste for at løse den stillede opgave. De har arbejdet for at støtte borgere til at komme tættere på arbejdsmarkedet og har ofte alligevel måttet indstille til en førtidspension. Hvis politikerne i fremtiden afskaffer ressourceforløbene, har man så modet til at give de borgere med en lille arbejdsevne retten til selv at vælge, om man gerne vil have tilknytningen til arbejdsmarkedet i et fleksjob, eller om man ønsker pension? Vil man have os til at lykkes bedst, så skal man også indtænke kompetenceudvikling af medarbejderne.

NB Medier
02-02-23

Forsker: Medarbejdere ønsker sig flere hjemmearbejdsdage, men det udfordrer lederne

DTU og HK Kommunal er halvvejs igennem et stort forskningsprojekt om det hybride arbejde. En gennemgående ting er ifølge seniorforsker Kasper Edwards, at medarbejderne generelt ønsker sig flere hjemmearbejdsdage. - Mange oplevede, at det er mere effektivt og med færre forstyrrelser. Og mange oplever også en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv, siger Kasper Edwards. Den første runde interviews med HK Kommunals medlemmer er ved at blive bearbejdet. Men hybridarbejdet kan gå ud over det faglige fællesskab på arbejdspladsen. - Det er en konsekvens, at medarbejdere let kan komme til at orientere sig mere imod dem, man samarbejder med eksternt, end dem man er i team eller afdeling med. Og det kan rykke ved ens tilhørsforhold, siger Kasper Edwards. Samtidig kan der ifølge forskeren også gå noget faglig vidensdeling tabt. Videre kan hybridarbejdet udfordre ledelsen, fordi mange ledere bedst kan bedst få en fornemmelse af stemningen og trivslen hos deres medarbejdere ved at gå rundt og tale med dem.

A4 Medier
01-02-23

Reform skal foregå i en ordentlig tone

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal Midtvest. ’Jobcentrene skal lukke’, melder regeringen. Men det er ikke uden problemer. En række af de borgere og virksomheder, der er i kontakt med jobcentrene, kan nemlig blive i tvivl om, hvordan de er stillet. Virksomheder kan blive bekymrede for, om de fortsat kan få den service fra jobcentret, som de plejer at få. Nogle borgere bliver måske urolige og tænker, at deres livline ind i velfærdssamfundet bliver kappet over. Andre borgere får måske den opfattelse, at jobcentret er et sted, man bare kan skælde ud på uden konsekvens, for det lukker jo alligevel lige om lidt. Jobcentrene har stadig de samme opgaver som før regeringens tiltræden, og de ansatte skal stadig følge den samme lov. Derfor er det vigtigt, at alle politikere støtter op om medarbejderne i jobcentrene. De skal have lov at udføre det arbejde, de er ansat til, uden at skulle udsættes for chikane eller overfusning. Og så er der behov for meget tydelige udmeldinger om, at ’luk jobcentrene’ jo ikke betyder en fremtid uden en beskæftigelsesindsats. Der masser af dygtige HK'ere og andre faggrupper i jobcentrene, der står klar til at hjælpe borgere og virksomheder.

Dagbladet Holstebro, Herning Folkeblad, Skive Folkeblad m.fl.
01-02-23

Tålmodigheden med ministeren er tæt på at slippe op: Hun bør nedsætte et udvalg

Jobcentrene skal nedlægges. I stedet skal beskæftigelsespolitikken nytænkes og reformeres, mente regeringen. Siden har regeringen været tavs om jobcentrenes fremtid. Og det skaber frustration blandt arbejdsmarkedets parter. De har behov for en snarlig afklaring. For at få det, foreslår de beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at nedsætte et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvad man kan sætte i stedet for jobcentre. Det var budskabet fra HK Kommunal, DS, 3F, KL og DA, der alle var med på tænketankens Ceveas konference om beskæftigelsesindsatsens fremtid i torsdags. - Der har været rungende tavshed på området, siden regeringsgrundlaget blev præsenteret. I sådan en situation bliver borgerne utrygge. Og de ansatte begynder at skifte job. Den kedelige spiral er i gang, mener Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. Hun repræsenterer over halvdelen af de ansatte på jobcentrene. - Det vil være klogt med en mere inddragende proces, for vidensniveauet blandt de politikere, jeg har mødt, er nærmest ikke eksisterende. Det er deprimerende, sagde Pia Lund Jeppesen på konferencen. Hun fik opbakning fra såvel kollegerne i fagbevægelsen som arbejdsgiverne.

NB Medier
31-01-23

Idékatalog til regeringen: Ind med afklaringsgaranti og ud med ressourceforløb i fremtidens jobindsats

Regeringens planer om at lukke jobcentrene og erstatte dem med noget andet var det centrale omdrejningspunkt, da topfolk på beskæftigelsesområdet satte hinanden stævne i en debat arrangeret af Cevea. Deltagerne var blandt andre Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal, samt repræsentanter for DS, 3F, DA og KL. Hele vejen rundt var der opbakning til at smide ressourceforløb og langvarige jobafklaringsforløb på møddingen. Socialrådgiverforeningen vil have oprettet en ny, tværgående enhed, der tænker helhedsorienteret på tværs af social, - sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Forslaget blev dog modtaget med skeptiske miner af flere af paneldeltagerne. Det er en farlig galej, hvis jobparate ledige – uagtet at de også har sociale eller helbredsmæssige problemer - i endnu højere omfang end i dag alene skal modtage flere helhedsorienterede indsatser. Rene jobrettede indsatser kan også være nyttige for disse ledige, mente Pia Lund Jeppesen. - Jeg vil være bekymret for, at ledige med andre udfordringer end ledighed vil blive skubbet længere fra arbejdsmarkedet, lød replikken fra HK Kommunals næstformand.

A4 Medier
30-01-23

Jobcentermedarbejder: Vores arbejdsopgaver forsvinder ikke af at lukke jobcentrene

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR på Jobcenter Viborg og talsperson på beskæftigelsesområdet, HK Kommunal. Jeg mener, at vi skal bistå jobsøgende med at finde et job, bistå virksomhederne med at få og fastholde arbejdskraft, bistå personer med begrænsninger i arbejdsevnen med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og bistå unge uden uddannelse med at få det. Vi bruger i jobcentrene en del ressourcer på at bistå virksomheder i at fastholde arbejdskraft. Jeg ved godt, at vi har ry for at ”jagte de syge”, men det er på ingen måde nogen beskæftigelsesmedarbejderes ønske. Ingen instans kender gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet bedre end jobcentrene. Og der vil til stadighed være behov for en instans, der samler op og koordinerer indsatsen og hjælper de unge videre. Jeg tænker, at de opgaver, der er nævnt i beskæftigelseslovgivningen, stadig er opgaver, som Folketinget ønsker løst. Men spørgsmålet blæser lige nu i vinden. Jeg håber, man fra Folketinget vil arbejde i retning af en beskæftigelsesindsats, som fortsat tager udgangspunkt i den aktive beskæftigelsesindsats' formålsparagraf, og at man vil inddrage alle de relevante aktører for at få planlagt en indsats, der giver mening for fremtiden.

Altinget
30-01-23

Reform af beskæftigelsesindsatsen: Nedsæt ekspertudvalg, foreslår fem aktører

HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening, KL, DA og 3F mener alle, der skal der nedsættes et ekspertudvalg til at højne vidensgrundlaget i forbindelse med regeringernes ønske om at nytænke beskæftigelsesindsatsen, fastslog de på Ceveas konference ’Hvad skal erstatte jobcentrene?'. Hvad der skal komme i stedet for jobcentrene, er regeringen endnu ikke kommet med bud på. - Der er ikke i orden, at man ikke fortæller, hvad der så skal sættes i stedet for. Der har simpelthen været rungende tavshed, og borgerne eller opgaverne forsvinder jo ikke, sagde Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. Bureaukratiet og kontrollen er løbet løbsk, slog parterne fast til torsdagens debat. - Det vigtigste er tillid. Vi skal have tillid til, at langt de fleste borgere gerne vil arbejde, og lige nu bliver de mødt af nogle dokumenter, hvor der står, hvad de skal levere, og hvis man ikke gør det, så er der konsekvenser og sanktioner. De giver de fleste et ubehag ved at træde ind i et jobcenter, og det er en skidt start. Det skal ikke være anderledes at komme i jobcentret som på et andet forvaltningssted i kommunen, sagde Pia Lund Jeppesen.

DKNyt, Danske Kommuner m.fl.
27-01-23

HK’erne booster velfærden i en turbulent tid

Klumme af Lene Roed, formand HK Kommunal. Det virker ærligt talt hasarderet, at planlægger regeringen at skære tre milliarder kroner på administrationen, alt imens HK’erne ligger vandret for at bistå borgerne med MIT-ID og andre stadig mere komplekse velfærdsordninger i kommuner og regioner. Dygtige administrative medarbejdere er fundamentet for effektiv drift og borgernær velfærd. I det seneste halve år har de administrative medarbejdere hjulpet ikke færre end 960.000 borgere med at overgå til Mit-ID. En næsten uoverstigelig opgave, der ikke desto mindre er blevet løst kompetent og med stor smidighed. En sådan professionel tilgang til de administrative opgaver udgør grundlaget for borgernes hele tillid til det offentlige Danmark. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan sammenhængskraften i dette land vil udvikle sig, hvis regeringen får held til at skære tre milliarder kroner i den offentlige administration i en turbulent tid, hvor også digitaliseringen vil accelerere stadigt stærkere. Regeringens plan risikerer at underminere fundamentet under store dele af vores samfundsmodel. Derfor, kære regering: Lyt nu til sagkundskaben, inden I kaster jer ud i et hasarderet spil med dygtige administrative hænder og hundredtusinder af borgere som indsatser.

Piopio.dk
26-01-23

Flere fryser på arbejdet på rådhuset

Flere kommunale medarbejdere småfryser på arbejdet. Det viser den seneste undersøgelse af arbejdsmiljøet i Silkeborg Kommune. Siden forrige undersøgelse i 2020 er antallet af medarbejdere, der ’altid’ har et problem med indetemperaturen steget fra 7 til 12 procent. 73 procent har svaret, at det ’ofte’ er et problem. Silkeborg Kommune besluttede i september at skrue ned for varmen til 19 grader i kommunale bygninger. Carsten Hjort Sørensen, der er fællestillidsmand for 600 HK'ere i Silkeborg Kommune, er selv en af dem, der for tiden går på arbejde med skiundertøj. - Det er et forstyrrende element, der gør det sværere at koncentrere sig, hvis man sidder og fryser, siger han. Temperaturen har også i tidligere undersøgelser af arbejdsmiljøet været et problem. Men det er blevet forstærket med temperatursænkningen. - Det er blevet påpeget flere gange før, at på rådhuset kan temperaturen svinge fra lokale til lokale. Hvis det blæser, og man sidder tæt på et vindue, så er det koldere. - Omvendt kan der om sommeren være steder, hvor det kan være ulideligt varmt, siger Carsten Hjort Sørensen.

Midtjyllands Avis
25-01-23

Unge uden uddannelse eller job har brug for jobcentrene

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Det undrer mig meget, at regeringen vil skære på de jobcentre, der faktisk hjælper unge uden uddannelse eller job. Det er de kommunale jobcentres indsats, der er grunden til, at andelen af 15-24-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er faldet de senere år. Det er en begyndelse, men slet ikke nok. Og det bliver ikke bedre af, at regeringen nu har udpeget jobcentrene som sit vigtigste sparemål. Regeringen bliver nødt til at lytte til de mange, der advarer om, at de voldsomme besparelser på jobcentrene kan ende med at ødelægge en beskæftigelsesindsats, der grundlæggende er i noget nær verdensklasse. Hver eneste dag får tusindvis af unge hjælp til at kæmpe sig ud af bristede illusioner og smertefulde nederlag, der står i vejen for, at de kan forestille sig et meningsfuldt og interessant arbejdsliv. Og det er de kommunale jobkonsulenter rigtig gode til. En meget stor del af disse unge har ikke brug for en tung socialfaglig indsats. Den nye regerings samlede sparekrav på beskæftigelsesindsatsen er oppe på 4,1 mia. kr. Det er voldsomt. Det virker uigennemtænkt. Og det er potentielt skadeligt for det danske arbejdsmarked - ikke mindst for den vigtige ungeindsats.

Politiken, NB Beskæftigelse
25-01-23

Massiv kritik af nyt lovforslag: Frygt for ny lavine af ’praktikmøller’ i jobcentre

Skru ned for CV-kurser og coachingforløb og op for virksomhedspraktikker og ordinære løntimer til de ledige. Sådan lyder beskeden fra beskæftigelsesministeren til landets jobcentre, fremgår det af et nyt lovforslag. Men forslaget er blevet mødt med massiv kritik. Frygten er, at det vil gå ud over de mest udsatte ledige, hvis de skal ud i virksomhedspraktikker, de ikke er parate til. Med forslaget fjernes jobcentrenes mulighed for at tilbyde 'øvrig vejledning og opkvalificering' som såkaldte ret- og pligt-tilbud til de ledige Forslaget er udtryk for mistillid til jobcentrenes ledelse og medarbejdere, lyder kritikken fra KL. I HK Kommunal frygter man, at kommunerne vil miste økonomisk incitament til helt at tilbyde vejledning og opkvalificering til de mest sårbare kontanthjælpsmodtagere. - Der vil helst sikkert være noget økonomi i det for kommunerne, som risikerer at komme til at veje tungest. Hvis det bliver nemmere og billigere at sende folk i praktik end at give dem en socialfaglig indsats, kan man frygte, at det er det, der kommer til at ske, siger Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. I FDS, forening for blandt andre arbejdsmarkedschefer i Danmark, advarer man også om, at lovforslaget kan få vidtrækkende konsekvenser for sårbare ledige.

A4 Medier
24-01-23

Artiklen er opdateret 20. marts 2023