Foto: Canva.com

Mellemledere stiger minimum 4 % i løn. Foto: canca.com.

Som mellemleder i butik under Dansk Erhverv eller Dansk Industri gælder der særlige regler for, hvordan du er dækket af overenskomsterne.

Som udgangspunkt er du dækket af butiksoverenskomsten. Men løn og arbejdstid er bestemt af reglerne i funktionæroverenskomsten. Det betyder bl.a., at der ikke er fastsat en minimallønssats som for andre butiksansatte. Din løn forhandler du selv direkte med din arbejdsgiver.

Nederst i faktaboksene kan du se, hvordan de nye overenskomster påvirker dig som mellemleder på kontor, lager, servicestation eller i Coop.

4 % i lønposen

For mellemledere i butik bestemmes fritvalg og pension dog gennem butiksoverenskomsten. De nye overenskomster sikrer, at du minimum får en lønstigning på 4 % over den næste overenskomstperiode gennem ændringer i fritvalg og pension.

Helt konkret betyder ændringer i pensionssatserne, at arbejdsgiver fremover betaler 2 % mere i pension, mens du betaler 2 % mindre. Den samlede indbetalingsdel til pension forbliver altså den samme, men du får i stedet 2 % mere udbetalt med din løn. Læs mere her.

Desuden stiger fritvalgslønkontoen fra 7 % til 9 %. Læs mere her.

Dertil kommer, hvad du selv forhandler hjem i lønstigninger ved din personlige lønsamtale. Her står HK Handel altid til rådighed med råd og sparring. Du kan kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545 og få gratis løncoaching.

Du kan læse mere om de nye butiksoverenskomster her og funktionæroverenskomster her.

Mellemleder på kontor og lager

Mellemledere på kontor eller lager er kun dækket af funktionæroverenskomsten. Her stiger lønnen minimum med 4 % gennem ændringer i fritvalg og pension. Du kan læse mere om de nye funktionæroverenskomster her.

mellemleder på servicestation

Mellemledere på servicestationer er dækket af overenskomsten med Drivkraft Danmark som såkaldte stedfortrædere. Her stiger lønnen med 4 % gennem ændringer i særlig opsparing og pension. Derudover stiger minimallønssatserne samt diverse tillæg. Du kan læse mere om den nye overenskomst for servicestationer her.

mELLEMLEDER I COOP

Mellemledere i Coop er dækket af mellemlederoverenskomsten mellem HK Handel og Coop. Overenskomsterne med Coop forhandles og stemmes igennem separat. Vi forventer at starte forhandlingerne med Coop i april. Du kan se, hvilken overenskomst du er dækket af på MitHK.