Gitte og Simon

Gitte og Simon anbefaler, at du stemmer "Ja".

 

Her får du tre argumenter for:  

1. Flere penge på din lønseddel

I en tid med inflation, hvor alt er blevet dyrere, er flere penge en prioritet hos mange danskere.

-  Hos HK Privat gik vi fra starten af forhandlingerne ud og sagde, at resultatet skulle kunne ses på lønsedlen, siger formand hos HK Privat Simon Tøgern.

 

Det lykkedes under forhandlingerne. Fra 1. marts 2024 stiger din fritvalgs-lønkonto mod 2 %.

Fra den 1. juni 2023 sker der også ændringer i indbetalingen til din pension. Arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at du får 2 % mere af din løn udbetalt.

 

2. Flere muskler i de lokale lønforhandlinger

-  Ud over pengene og procenterne fik vi en styrkelse af tillidsrepræsentanterne i overenskomsterne. Det skal blandt andet give dem flere muskler i de lokale lønforhandlinger, siger Simon Tøgern.

 

Tillidsrepræsentanterne kommer blandt andet til at få ret til viden om virksomhedens økonomiske forhold forud for lokale lønforhandlinger. Formålet er at sikre, at tillidsrepræsentanten bedre kan hjælpe sine kolleger ved de lokale lønforhandlinger, at forhandlingerne sker på et bedre oplyst grundlag, og at det kan føre til mere reelle forhandlinger.


3. Mere barsel og ligestilling

Næstformand Gitte Geertsen glæder sig over, at barselsreglerne er blevet forbedret.

-  Det er super godt, at barsel med fuld løn udvides.

 

Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moren, og 2 uger kan forældrene dele frit.

-  Forældrene får nu mere til deling. Samtidig får vi mere ligestilling, når vi forhåbentlig får fædre til at tage mere barsel, siger Gitte Geertsen.


Det solidariske løft i bunden

Foruden flere penge, pension og mere barsel, er der også tale om en solidarisk overenskomstfornyelse. Det glæder Simon Tøgern.

Blandt andet er der – for eksempel på HK Handels område - sket et markant løft af mindstelønnen, og det er lykkedes at få gjort op med nul-timerskontrakterne.

-  Der er tale om en solidarisk aftale med stort løft i bunden, siger han.