Alle holder møder, og alle har en mening om, hvordan man holder det bedste møde. Men de færreste har forsket i det. Det har mødeforsker Vitoria Stray, og hun er nået frem til 8 tips til det gode møde:

  1. Gør det okay at forlade et møde. Hvis man f.eks. ikke har noget at bidrage med, bør det være i orden at gå tilbage til sit arbejde, uden at man skal opleve, at det er upassende.
  2. Hold mødet så kort som muligt, hvis det er hensigten. Et tip er, at stående møder varer kortere, end når man sidder.
  3. Begræns deltagere til 12 personer, ellers falder mødedeltagernes tilfredshed markant. Amerikansk forskning tyder på, at 4-6 personer er det ideelle antal.
  4. Sig noget i begyndelsen af mødet, så er der større chance for at bidrage senere. Et tip er at starte mødet med en såkaldt ”check in”-øvelse, hvor alle f.eks. fortæller om det sjoveste, de gjorde i går.
  5. Vigtigt med ansigtskontakt f.eks. via en stor skærm, hvis man sidder på forskellige destinationer.
  6. Hold de daglige og faste møder før frokost, mens andre møder bør samles og holdes efter frokost. Ved at samle dem kan man måske holde udvalgte dage mødefrie.
  7. Skift mødeleder – med roterende mødeledere taler mødedeltagerne mere med hinanden på tværs.
  8. Ban vejen for spontane møder – det er lettere at træffe beslutninger ved uplanlagte møder end ved planlagte. Derfor skal det være let at tage et møde efter behov, f.eks. må der altid være ledige møderum.

 

Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø