Nathali Schaap Degn, formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, er positiv for formålet med kommissionen, men ikke helt sikker på effekten.

Der er behov for at gentænke sundhedsvæsenet. Derfor har regeringen nedsat en ny sundhedsstrukturkommision, der over det næste år skal se på, hvordan man kan indrette sundhedsvæsenet.

Nathali Schaap Degn, der er formand for Danske sundhedsadministratorers landsforening, er umiddelbart positiv over for formålet med den nye kommission. Dog en smule mere betænkelig ved effekten.

- Et sammenhængende sundhedsvæsen er jo tiltalende og dét, vi alle arbejder for hver eneste dag. Men det er et meget stort skib, der skal vendes rundt, og det bliver ikke mere smidigt ved at indføre nye rammer og strukturer, forklarer hun og tilføjer, at hun er ærgerlig over, at der ikke er inviteret nogle medarbejdere med i kommisionsarbejdet.

Brug de rette kompetencer til de rette opgaver

- Jeg håber virkelig, at man i arbejdet vil lytte både til de faglige organisationer, medarbejdere og arbejdsgivere, når de skal tegne deres bud på fremtidens sundhedsvæsen. Jeg vil i hvert fald gerne bidrage med løsninger på det sundhedsadministrative område, tilbyder Nathali Schaap Degn.

Den sundhedsadministrative formand kan allerede nu pege på flere steder, hvor der er potentiale for at sundhedsadministrative medarbejdere kan løfte en endnu større opgave end de gør i dag.

- Der er stort potentiale både indenfor udvikling og implementering af it-løsninger og koordinering på tværs af sektorer, så man sikrer det gode og sammenhængende patientforløb. Derudover vil jeg slå fast, at de administrative opgaver skal varetages af administrative medarbejdere, så det sundhedsfaglige personale kan tage sig af de patientnære opgaver. På den måde bruger man ressourcerne, hvor det giver bedst mening og mest sundhed for pengene, understreger Nathali Schaap Degn.