Vores glæde er stor på hele den danske models vegne. Overenskomstresultatet demonstrerer nemlig, at danske arbejdsgivere og fagforeninger formår at forhandle gode overenskomster igennem – selv i stormende modvind. 
Begge parter har udvist stor forhandlingsvilje. Og begge parter har endog aftalt ikke blot at vedligeholde, men tilmed at styrke hele den danske model. Den model, hvor arbejdsgivere og medarbejdere på arbejdspladsen kan forhandle lokale aftaler, som supplerer de centrale aftaler. Den model, som giver enorm fleksibilitet og effektivitet samt baner vejen for det gode samarbejde og den vigtige trivsel. 

Vi sikrer, at gode lokale løsninger kan vokse frem på vores arbejdspladser – de lokale løsninger, som vi er verdenskendt for i Danmark
- Jon Harild og Christina Madsen Kristiansen, formand henholdsvis HK Handel og HK Privat Nordjylland

Som formand for HK Handel Nordjylland er jeg stolt over det forhandlingsresultat, som nu skal til afstemning blandt vores medlemmer. 

Jeg er først og fremmest glad på vegne af medarbejderne på butiksområdet. Vi har båret deres krav og ønsker ind til forhandlingsbordet og kæmpet for dem. Og resultatet er en overenskomst, som både giver mere i løn - og langt bedre rettigheder for medarbejderne, når de bliver syge, når de skal på barsel, når arbejdstid skal tilrettelægges, og når kompetencer skal udvikles.  

 

Tillidsrepræsentanter styrkes

Den nye overenskomst medfører blandt andet, at mange flere medarbejdere får mulighed for at vælge tillidsrepræsentant. Og tillidsrepræsentantens position som talsperson for kollegerne styrkes, så hun kan forhandle endnu mere lokal løn og indgå endnu flere aftaler på et solidt grundlag i dialog med ledelsen. Tillidsrepræsentanten udgør en nøgleperson i hele den danske model – og en styrkelse af tillidsrepræsentanten er dermed til stor gavn for den danske model. 

Som formand for HK Privat Nordjylland er jeg stolt over vi kan se medlemmernes ønsker blive forhandlet hjem
- Christina Madsen Kristiansen, formand HK Privat Nordjylland. 

Som formand for HK Privat Nordjylland er jeg stolt over vi kan se medlemmernes ønsker blive forhandlet hjem. Styrkelserne af vores tillidsvalgte, mere på fritvalg og pension gør godt for medlemmerne i fremtiden, men også nu her.


De nye overenskomster viser heldigvis, at den danske model er bundsolid – og at den ikke blot modstår, men endog står styrket efter den kraftige politiske bededags-modvind. 

Urafstemningen er nu i gang. Vi håber og tror på, at både arbejdsgivere og medarbejdere stemmer overenskomsten hjem. Hermed skaber vi grundlaget for, at danske lønmodtagere og arbejdsgivere også i fremtiden kan forhandle aftaler igennem, som imødekommer begge parters behov. Og vi sikrer, at gode lokale løsninger kan vokse frem på vores arbejdspladser – de lokale løsninger, som vi er verdenskendt for i Danmark.  

 

Stem om overenskomstforslaget OK23

Alle medlemmer, der kan deltage i afstemningen om overenskomsterne, kan via www.hk.dk/mithk afgive deres stemme. Alle interesserede kan læse mere om overenskomstforhandlingerne på følgende hjemmesider:
Jon Harild, formand HK Handel Nordjylland Christina Madsen Kristiansen, formand HK Privat Nordjylland
Jon Harild (tv) og Christina Madsen Kristiansen, formand for henholdsvis HK Handel og HK Privat Nordjylland.