leopardkampvogn

HK Stat mener, at arbejdskraftmangel i forsvaret kan afhjælpes ved at lade civile medarbejdere aflaste de militære, så de får mere tid til de militærfaglige opgaver. Her ses Leopard 2-kampvognen fotograferet af Flyvevåbnets Fototjeneste. 

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fik den sidste dag i marts et konkret forslag til, hvordan han kan løse et af de problemer, dansk forsvar står over for. Nemlig at få arbejdskraft nok til den forestående genopbygning og oprustning. Begge dele er ifølge Folketinget nødvendigt for at styrke dansk forsvar og sikkerhed. Politikerne på Christiansborg er netop ved gå i gang med at forhandle om et nyt forlig om udviklingen af forsvaret.

Forslaget kom fra HK Stat, der havde sendt formanden for HK Forsvarets Landsklub Tina Tingberg og fagforeningens analysechef Thomas Lynge Madsen til møde efter invitation fra ministeren. Djøf og 3F deltog også.

- Vi foreslog, at der kommer et særligt afsnit i forsvarsforliget om at afhjælpe mangel på arbejdskraft. Det kan ske ved at iværksætte en undersøgelse af, hvordan der kan frigøres militært ansatte til militærfaglige opgaver ved at andre medarbejdergrupper i højere grad varetager administrative og sagsbehandlende opgaver, it og logistik. Det man kalder opgaveglidning.

Netop sådan en opgaveglidning er der gode erfaringer med på andre områder i staten. Og det vil kunne medvirke til at styrke forsvarets opgaveløsning og robusthed og sikre, at der vil være flere soldater til rådighed til militære opgaver, mener analysechefen.

- Alternativt kan ministeren selv sætte sådan en undersøgelse i gang og – ikke at forglemme – sikre at de nødvendige tiltag til, at sådan en opgaveglidning bliver gennemført på hele Forsvarsministeriets område i en tid med voldsom mangel på militære medarbejdere, siger analysechef Thomas Lynge Madsen.

100 HK’ere ud af 6.000 ansatte i hæren

I dag er der lidt over 2.000 kontorfunktionærer, it-medarbejdere og laboratorieansatte på hele forsvarsministeriets område ud af i alt cirka 23.500 ansatte.

- Vi udfører opgaver indenfor sagsbehandling, it, administration, løn, regnskab, personale og HR, logistik, materiel, ejendomme, vedligehold og meget andet. HK’erne har en høj faglighed indenfor disse områder og indgår som en vigtig del af ministeriets kerneopgaver. I forsvaret, i styrelserne, i Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, fortæller Tina Tingberg, der er formand for hele HK-gruppen på den store arbejdsplads.

Men i værnene er der ganske få HK’ere. I hæren er der for eksempel kun 100 ud af cirka 6.000 stillinger, tilføjer Tina Tingberg.

- I forsvaret er der rigtig mange militære medarbejdere, der i hele eller dele af deres arbejdstid løser administrative og sagsbehandlende opgaver, it-opgaver osv, tilføjer Tina Tingberg.

Samtidig har Forsvarsministeriets område en noget lavere andel af medarbejdere med en administrativ HK-faglighed end fx politiets område eller andre områder, fortæller Thomas Lynge Madsen.

Rette kompetencer til rette opgaver

En vis andel af disse regulære administrative opgaver vil med stor fordel kunne overdrages til civile medarbejdere med henblik på at frigøre soldaterne til andre opgaver, mener han.

- Og når der skal etableres nye enheder eller udvidelse af de eksisterende, så vil det også være godt at have øje for det civile område. Det er ud fra princippet om rette kompetencer til rette opgaver. Det bliver enormt vigtigt i de kommende år, sagde analysechefen under mødet med forsvarsministeren.

Minister bad om materiale

Thomas Lynge Madsen beskriver mødet med den fungerende forsvarsminister som positivt.

- Troels Lund Poulsen lyttede til vores forslag og bad os fremsende yderligere materiale. Og ministeren var optaget af at sikre et forsvar med et mere solidt fundament – også på personaleområdet – frem mod en styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed på grund af det markant ændrede trusselbillede, siger han.

- Vores forslag kan medvirke til at løse udfordringerne omkring fastholdelse og rekruttering af militært personel nu og i fremtiden ved at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal militære medarbejdere til at løse militærfaglige opgaver. Så kan andre tage sig af de ikke-militærfaglige opgaver, så alle kompetencer udnyttes bedst muligt til fordel for forsvaret, siger Tina Tingberg.

- Forslaget kan således også medvirke til en endnu mere omkostningseffektiv opgaveløsning, understreger Thomas Lynge Madsen.