Genrefoto: Mostphotos

 

HK Kommunal har i samarbejde med KL, FOA, DLF, BUPL og Dansk Socialrådgiverforening udarbejdet pjecen "Fælles perspektiver på frisættelse", der beskriver, hvorfor frisættelse er en vigtig vej til at styrke den offentlige velfærd. Den beskriver også, hvilke rammer en frisættelse må respektere, hvis den skal lykkes og skabe værdi for borgerne. Pjecen blev offentliggjort i forbindelse med en paneldebat på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i midten af marts måned.

Pjecen indeholder budskaber til staten om bl.a. at reducere den statslige procesregulering og dokumentationskrav for at understøtte ledere og medarbejderes muligheder for at skabe helhedsløsninger for borgerne. Fokus skal være på regler og mekanismer, som ikke er begrundet i borgernes retssikkerhed.

Den indeholder også budskaber til kommunerne om fx at kigge de lokale styringsprincipper efter i sømmene med henblik på at nedbryde barrierer for faglige, tværgående og helhedsorienterede handlemuligheder. De faglige ledere skal understøttes med centrale stabsfunktioner, så faglig ledelse kan være rettet mod de udførende led. Lene Roed, formand for HK Kommunal, understreger i den forbindelse:

- Frisættelsesdagsordenen giver anledning til at drøfte en fælles forståelse af administration. Ordet bliver brugt i flæng – og er under beskydning, og mange politikere har travlt med at overgå hinanden i bud på, hvor meget der kan spares på bureaukrati i den offentlige sektor. Vi skal huske på, at administrative medarbejdere også leverer velfærd og bidrager ind i at håndtere de udfordringer, det offentlige arbejdsmarked står overfor.

Afsøg de faglige handlerum

Endelig indeholder pjecen budskaber til medarbejdere og ledere om at bruge frisættelsesdagsordenen til at afsøge de faglige handlerum ved at gentænke løsninger og finde bedre alternativer.

Frisættelse er ikke kun frihed fra noget, men også frihed til at tage del i en faglige udvikling, der skaber mere værdi for borgerne.

- Det bør give anledning til, at man på arbejdspladserne som en del af frisættelsen får kigget på opgaveflytning, så vi i højere grad prioriterer rette kompetencer til rette opgaver. Mange administrative opgaver løses i dag af faggrupper, der har deres primære kompetencer på helt andre områder. Her kunne vi sammen frigøre en del ressourcer på de borgernære områder, hvor manglen på arbejdskraft er mest udtalt. Det er naturligvis afgørende, at vi lytter til medarbejderne og inddrager deres faglighed, siger Lene Roed.

HK Kommunal opfordrer til, at pjecens fælles perspektiver og budskaber kan bidrage ind i ledelsen af det kommende arbejde med frisættelse.