Ifølge regeringsgrundlaget skal vi på en lang række områder have flere akademikere fra universiteterne ud i private og offentlige virksomheder.  Når vi er i dialog med vores tusindvis af medlemmer på de offentlige arbejdspladser i Nordjylland, så hører vi ikke om akademikermangel. Tværtimod. Vi hører ofte om, at akademikere ansættes i stort antal og at akademikere ansættes til at klare opgaver, som HK’erne sagtens kan løse og som HK’erne netop er uddannet til at varetage. 

"Rette kompetencer til rette opgaver"

I HK har vi et godt jordnært princip om ”rette kompetencer til rette opgaver”. Med det mener vi, at opgaver bedst løses af de medarbejdere, som er uddannet til opgaverne. 
Hvis akademikere ansættes til opgaver, som HK’ere er uddannet til, så skaber det en række problemer. For det første koster det mange overflødige skattekroner at sætte overuddannede mennesker til at løse opgaver, som de ikke er uddannet til. Samtidig går det ud over trivslen for alle medarbejdere – ingen mennesker trives nemlig med at skulle håndtere opgaver, som de ikke er uddannet og motiveret til. Og det skader dygtige HK’ere, hvis de får frataget opgaver, som de har løst fortrinligt i årevis. 

Vi håber, at regeringen husker, at akademiske uddannelser på universiteterne skal balancere med alle de andre uddannelser, som vi allerede har i samfundet.
- Katharina Hauge Antonsen og Jonna Vestergaard
Regeringen er i disse dage i fuld gang med at forhandle de nye akademiske uddannelser. 
Derfor vil vi gerne på vegne af vores medlemmer opfordre regeringen til at tænke ud over universitetets tykke mure, når fremtidens uddannelser skal planlægges. Vi har i forvejen mange dygtige HK’ere, som meget gerne løser opgaver på de offentlige arbejdspladser – og HK’erne videreuddanner sig gerne gennem deres arbejdsliv, så deres kompetencer altid er opdateret og klar til fremtidens udfordringer.   

 

Naturligvis har vi også opgaver i den offentlige sektor, hvor akademisk kompetence er nødvendigt for at løse opgaverne. Og her skal vi naturligvis trække på de gode akademiske medarbejdere. 
Vi hverken kan eller vil svare på, om vi i Danmark mangler akademikere. Men vi ved, at vi i dag har rigtig gode HK-uddannelser, både i form af erhvervsuddannelser på 2 år og professionsbachelorer med 3 ½ års uddannelse. Endvidere samarbejder uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og fagforeninger hele tiden for at skabe attraktive og gode muligheder for videreuddannelse – også på de offentlige arbejdspladser. 

Vi håber, at regeringen husker, at akademiske uddannelser på universiteterne skal balancere med alle de andre uddannelser, som vi allerede har i samfundet. I den sammenhæng har vi tænkt på, om det måske var det bedste at begynde med at stille spørgsmålet: ”Hvordan sikrer vi, at opgaver og kompetencer passer sammen ude på arbejdsmarkedet i dag og i fremtiden?”. 

Dette spørgsmål er efter vores vurdering vigtigt at drøfte, før regeringen låser sig fast på, hvordan akademikere skal uddannes - og hvor mange akademikere vi skal uddanne. 

Sidstnævnte spørgsmål kan nemlig nemt lede til en - ja undskyld os - akademisk diskussion, som kun fører os alle langt væk fra den virkelighed, som vores medlemmer befinder sig i på de kommunale, regionale og statslige arbejdspladser i Nordjylland.