- Vi ser, at arbejdsmiljøet – både det fysiske og psykiske – er presset på mange arbejdspladser. Stress er blevet en del af hverdagen for rigtigt mange, og der sker rekordmange dødsulykker og alvorlige ulykker, sagde Inger Stranddorf, afdelingsformand for HK MidtVest, i sin mundtlige beretning.

 

Hun glædede sig over, at der i finansloven, som faldt på plads i mandags, er sat penge af til arbejdsmiljø. Og, at der i slutningen af marts kunne indgåes en ny arbejdsmiljøaftale, der sikrer en stabil treårig bevilling til Arbejdstilsynet og sætter penge af til vigtige indsatser, der kan være med til at forebygge indenfor feltet psykisk arbejdsmiljø.

 

Inger Stranddorf på talerstolen.

 

Det er ikke nok

Inger Stranddorf mente dog ikke, at tiltagene er nok.

 

- Vi har i årevis kæmpet for at få psykisk arbejdsmiljø meget højere op på den politiske dagsorden. Aftalen tager nogle vigtige skridt i den rigtige retning, og vi er især glade for at se, at man har et særligt fokus på vores unge, nyuddannede kolleger. Men det er ikke nok.

 

- I HK mener vi, at ledere skal have uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og, at alle arbejdspladser skal have en stresspolitik. Vi skal også blive bedre til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde. Og så skal det være nemmere at få anerkendt psykiske arbejdsskader, sagde hun.

 

- Her har arbejdsmedicinske læger en afgørende rolle at spille, fordi de med deres ekspertviden er gode til at kaste lys over sagerne. Så der er brug for at styrke de arbejdsmedicinske klinikker økonomisk. Vi er helt med på, at den del ikke skulle løftes ved dette forhandlingsbord. Men det er et helt oplagt næste skridt for politikerne, argumenterede hun.

 

Repræsentantskabet samlet i Viborg

 

Uro er bekymrende

HK MidtVest følger også med i den fremtid, der tegner sig for medlemmerne på jobcentrene, efter statsminister Mette Frederiksen har bebudet, at de skal lukke. Det er også meldt ud, at der skal spares tre mia. kroner på beskæftigelsesområdet frem mod 2030.

 

- Det har skabt stor bekymring hos vores medlemmer, der arbejder inden for området – og bekymringen vokser kun i takt med, at der ikke bliver meldt yderligere ud, fortalte Inger Stranddorf.

 

- Vi hører om medarbejdere, der går med tanker om at søge væk, og det kan man vel ikke fortænke dem i, når de ikke ved, hvad der kommer til at ske. Uroen på området er bekymrende – også for de mange udsatte borgere, der har brug for en ekstra håndsrækning, når det handler om at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde hun.

 

Formand på valg næste år

Repræsentantskabet er HK MidtVests øverste myndighed og består af medlemmer fra de fire faglige sektorer i HK MidtVest – Handel, Kommunal, Stat og Privat – udpeget på sektorernes generalforsamlinger i marts 2022.

 

Repræsentantskabet vælger blandt andet afdelingsformanden for HK MidtVest. Inger Stranddorf er dog først på valg næste år.

 

Se højdepunkterne:

 


Artiklen er opdateret 26. april 2023

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.