Hvis omkring 90 % er tilfredse, skal man ikke klage.

Men den seneste rapport fra Digitaliseringsstyrelsen over tilfredsheden med borger.dk giver alligevel vise panderynker.

Der er generelt tale om et lille fald i tilfredsheden.

Fra 92 % de seneste to år til nu 91 %.

Specifikt er der nemlig et par problemområder, fx at flere borgere har svært ved at finde rundt på borger.dk, hvor ”kun” 77 % har nemt ved at finde rundt, hvor tallet for får siden lød på 87 %.

Både unge og ældre har svært at finde rundt

Værd at bemærke, at det forbehold gælder uanset alderen på brugeren – og i rapporten lyder det, at borgerne har svært at gennemskue, hvilket link eller menupunkt, der er det rigtige, og at der er for mange links og menupunkter at vælge imellem.

Tilfredsheden med sproget er også jævnt faldende.

De utilfredse oplever, der er for mange fagudtryk, at teksterne på borger.dk er skrevet i et uforståeligt sprog og generelt for teknokratisk.

Læs hele rapporten her