Lene Roed. Formand for HK Kommunal

HK Kommunals formand, Lene Roed. Foto: Tom Ingvardsen.

Rette kompetencer til rette opgaver
Effektiv administration sikrer velfærden. Som HK'ere kan vi frigøre nødvendige hænder til gavn for de børn, voksne og ældre, som har brug for vores velfærdssamfund. 
Se meget mere på temasiden hk.dk/rettekompetencer

Hvis det står til regeringen, skal regionerne spare et 3-cifret millionbeløb på administration. Det vil ifølge Danske regioner vil det gå hårdt udover patienterne på landets sygehuse og tilmed forsinke afviklingen af de lange ventelister, hvis man sparer på det administrative personale.

Og den bekymring deler formand for HK Kommunal, Lene Roed.

- Man kan ikke bare spare administrationen væk og så tro, at sundhedsvæsenet kører videre uden bump. De administrative medarbejdere er hele fundamentet for, at hospitalerne fungerer, at patienter bliver indkaldt rettidigt og at læger og sygeplejersker kan udføre deres kerneopgaver. Hvis man i stedet sikrer, at det er administrative medarbejdere, der løser administrative opgaver – så sygeplejerskene f.eks. ikke skal sidde og bøvle med for eksempel vagtplanlægning – så frigør man ressourcer og løser opgaverne mest effektivt, lyder det fra Lene Roed.

I Danske regioner mener man også, at de administrative medarbejdere er nødvendige.

- Jeg er helt enig med regeringen i, at vi ikke skal have mere administration end højst nødvendigt. Men i den aktuelle situation er administrative medarbejdere faktisk højst nødvendige, da de aflaster de læger og sygeplejersker, som skal behandle patienterne. Vi har i mange år har haft en lav og stabil grad af administration, som tager sig af opgaver, der gør det muligt for sundhedspersonalet at have deres fulde fokus på patienterne, siger Mads Duedahl der er næstformand i Danske regioner.

Administrative medarbejdere er helt essentielle

Regionernes administrative personale dækker blandt andet blandt andet de ansatte, der styrer vagtplanerne, holder styr på økonomien, rekrutterer nye medarbejdere, køber udstyr til hospitalerne og meget mere. De løser opgaver, som er helt nødvendige at få løst. Hvis man sparer dem væk, vil opgaverne skulle løses af læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det vil igen gå ud over patienterne, fordi det vil betyde et fald i antallet af operationer og en stigning i ventelisterne, slår Mads Duedahl fast.
I den netop aftalte akutplan fremgår det, at regionerne skal blive ved med at bruge administrativt personale til at aflaste det sundhedsfaglige personales opgaver for at sikre mest mulig tid til at behandle patienter. Og netop den vej mener Lene Roed, er den rigtige vej at gå.
- Jeg blev så glad, da jeg så akutplanen, for jeg mener netop, at vi skal flytte flere opgaver over til de administrative medarbejdere og lade HK’ere hjælpe sundhedspersonalet og deres lægesekretæruddannede kolleger med f.eks. vagtplaner og de administrative opgaver, HK’erne netop er uddannet til at løse. Derfor strider det jo mod al fornuft, når man så med den anden hånd vil fjerne de administrative medarbejdere, lyder det fra Lene Roed.

FAKTA OM ADMINISTRATIONSUDGIFTER

  • I 2022 brugte regionerne cirka. 4.5 milliarder kroner til administration på sundhedsområdet. Det svarer til cirka 3,5% af det samlede budget på sundhedsområdet.
  • Siden 2019 har den andel af sundhedsbudgettet, der bruges til administration, været stabil til let faldende.

 

Debat i medierne

Mange administrative opgaver løses af faggrupper, der har deres kompetencer på helt andre områder. Flyt de administrative opgaver til de administrative medarbejdere, så vi kan frigøre ressourcer og sikre, at opgaverne bliver løst mest effektivt og med en høj kvalitet.
Det har HK Kommunals formand, Lene Roed, sat fokus på det i en række debatoplæg i medierne. Se f.eks.: 

Fortællingen om den overflødige administration er en myte

Flere varme hænder, tak! Ikke færre kolde!

Fagforbund stejler over udsigt til besparelser

HK'ere kan frigøre nødvendige hænder til velfærden

Drop snakken om kolde og varme hænder