Danske pengesedler bredt ud på et bord

 

I arbejdsretlige sager har HK MidtVest hentet godt 12,3 millioner kroner hjem til medlemmerne. De godt 10,6 millioner kroner kommer fra arbejdsgivere på det private arbejdsmarked – Privat og Handel – mens man på det offentlige område – Kommunal og Stat – måtte betale godt 1,7 millioner kroner til medlemmerne, fortæller afdelingsformand Inger Stranddorf.

 

En del af de godt 12,3 millioner kroner er penge, HK MidtVest har hjulpet medlemmerne med at hente ud af Lønmodtagernes Garantifond (LG). Fonden træder til og sikrer de ansattes løn, når en arbejdsgiver må dreje nøglen i en konkurs. Det drejer sig om ca. 2,7 millioner kr.

 

HK MidtVest hjælper blandt andet med at lave anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond, gennemgår udbetalingerne fra LG for at sikre, at de er korrekte, og vi yder bistand ved eventuelle retssager. Endelig kan afdelingen hjælpe medlemmerne med lån i den tid, det varer, inden der sker udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, så de stadig kan betale husleje med mere.

 

- Det er altid kedeligt for de medlemmer, der bliver ramt af en konkurs. Men det er glædeligt, at vi i et år med krig i Ukraine, energikrise og inflation har kunnet ”nøjes” med at skulle hente ca. 2,7 millioner kroner hjem. I 2020, hvor Danmark var ramt af Corona og nedlukning af samfundet hentede vi 3,9 millioner hjem, siger Inger Stranddorf.

 

Foruden de godt 12,3 millioner kroner i arbejdsretlige sager er der i arbejdsskadesager blevet udbetalt godt 4,7 millioner kroner til de midt- og vestjyske HK-medlemmer i 2022.

 

Ca. 3,3 millioner kroner til medlemmerne i Privat og godt 1,3 millioner kroner til medlemmerne i Handel. Det handler om penge for mén, erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, beretter Inger Stranddorf.

 

Alt i alt blev der hentet ca. 17 millioner kroner hjem i erstatninger i det forgangne år.

 

Erstatningerne i arbejdsskadesager er dels for fysiske ulykker på arbejdspladser – ulykker, der eksempelvis har ført til ødelagte rygge, skuldre, ankler, knæ, ben med mere – dels psykiske arbejdsskader som varige følger af alvorlig stress eller andet.

 

De psykiske er dog stadig svære at få anerkendt som arbejdsskader - også selv om det er de sager, der efterhånden fylder mest, lyder det fra Inger Stranddorf.

Artiklen er opdateret 15. maj 2023

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.